Adobe Drive 4.2 – poznámky k verzi

Vítá vás aplikace Adobe Drive 4.2. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy k odstraňování problémů, které nejsou uvedeny v dokumentaci aplikace Adobe Drive.

Přehled

Aplikace Adobe Drive je produkt, který umožňuje bezproblémovou integraci systému správy datových zdrojů prostřednictvím aplikací Adobe Creative Suite® 6. Připojený server se zobrazí v počítači jako připojený pevný disk nebo mapovaný síťový disk. Jakmile budou připojeny, můžete přistupovat k serverovým souborům několika způsoby. Můžete použít aplikaci Průzkumník v systému Windows nebo aplikaci Finder v systému Mac OS, stejně tak jako dialogová okna Otevřít, Importovat, Exportovat, Umístit, Zpřístupnit, Uložit či Uložit jako v aplikacích Adobe Photoshop®, Adobe Bridge, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® a Adobe InCopy®.


Aplikace Adobe Drive 4 obsahuje dva předdefinované systémy připojení:

 • Systém připojení Adobe CQ Digital Asset Management Connector umožňuje přístup k nástroji Adobe AEM Digital Asset Management (AEM DAM)
 • Systém připojení CMIS umožňuje základní přístup k serverům, které implementují specifikace služeb CMIS (Content Management Interoperability Services).

Aplikaci Adobe Drive lze rozšířit tak, aby podporovala přístupy ke správě aktiv systémů třetích stran. Dodavatelé správy aktiv mohou poskytovat vlastní systémy připojení k aplikaci Adobe Drive, pomocí kterých bude možné využívat datové zdroje uložené v jejich úložištích. Jakmile dojde k přizpůsobení správy digitálních datových zdrojů Digital Asset Management (DAM) dodavatelem, aplikace Adobe Drive bude zobrazovat obsah vzdáleného systému správy digitálních datových zdrojů (DAM) formou síťové jednotky v souborovém systému uživatele a umožní použití uživatelských funkcí typu „light-up“ v rámci aplikací sady Creative Suite, jako například prohlížení historie verzí nebo přidávání komentáře ke zpřístupnění při ukládání souboru. Tyto funkce sady Creative Suite jsou k dispozici, pouze pokud bude aplikace Adobe Drive (současně s vlastním systémem připojení správy digitálních aktiv) instalována v počítači uživatele. Požádejte dodavatele správy digitálních aktiv o informace, zda je pro jeho systém dostupný systém připojení k aplikaci Adobe Drive 4.

Co je nového v tomto vydání

Tato aktualizace přináší klíčové opravy, aktualizace a další vylepšení včetně následujících:

 • Aktuální systém připojení Adobe Experience Manager DAM je integrován v nástroji AEM 5.6 DAM a přináší lepší výkon.
 • Aktualizovaný systém připojení CMIS je integrován v nástrojích Alfresco 4.2, IBM FileNet P8 a Microsoft SharePoint 2013.
 • Dílčí nabídka aplikace Drive 4 se nyní v aplikaci Mac OS Finder správně nachází v kontextové nabídce pro soubor.
 • Při prohlížení spravovaných zdrojů v prohlížeči souborů platformy (Windows Explorer nebo Mac OS Finder) jsou vám nyní k dispozici nové ikony se stavem souborů. Nové ikony poskytují informace o stavu DAM souboru vyhrazeného uživatelem, jiným uživatelem, nebo který je aktuální.
 • Došlo k urychlení při prvním načítání většího počtu zdrojů v aplikaci Adobe Bridge.
 • K dispozici je také řada oprav v nástroji AEM DAM 5.6 ovlivňujících funkce aplikace Adobe Drive, jako např.:
  • Nově je možné vyhrazovat zdroje ze serveru AEM DAM v případě, že byly přejmenovány a jejich verze byla povýšena. [3172339]
  • Nově můžete zobrazit poznámky k verzi po jejím povýšením na verzi stávající. [3172341]
  • U verzí vytvořených v podporované aplikaci CS je nyní v aplikaci Adobe Bridge a dialogovém okně s informacemi o verzi správně uveden její autor. [3172348]
  • Při přenosu souborů s více verzemi do jiné složky v aplikaci Bridge nyní nedochází ke ztrátě těchto verzí. [3172351]
  • Soubory PSD, u kterých došlo v aplikaci Adobe Bridge nebo AEM DAM k úpravě metadat, nyní obsahují správné upravené hodnoty. [3172355]
  • V aplikaci Adobe Bridge se nově správně zobrazují metadata rozměrů u zdrojů spravovaných nástrojem AEM DAM. [3183270]
  • Při aplikaci souboru JPG/PSD do nástroje AEM DAM nově dochází k načtení metadat orientace. [3351519]

 

Instalace aplikace Adobe Drive 4.2

Aplikace Adobe Drive 4.2 je používána společně s produkty sady Creative Suite (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator a Adobe Bridge). Viz systémové požadavky sady Adobe Creative Suite 6:

http://www.adobe.com/cz/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

DŮLEŽITÉ: Aplikaci Adobe Drive 4.2 nebude možné nainstalovat, pokud jste dosud nenainstalovali některý z následujících produktů sady Creative Suite.

Chcete-li aplikaci Adobe Drive nainstalovat, stáhněte si ji ze stránek:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_cz/

K instalaci je vyžadováno 500 MB volného místa na pevném disku. K instalaci je nutné mít práva správce.
Systém Windows:

 • Rozbalte instalační balíček do místní složky.
 • Dvojitým kliknutím na soubor „Set-up.exe“ spustíte instalaci.

Systém MAC OS:

 • Dvojitým kliknutím na stažený soubor DMG jej připojíte jako místní svazek v aplikaci Finder systému MAC OS.
 • Přejděte do tohoto svazku a dvojitým kliknutím na soubor „Install.app“ spusťte instalaci.

Aktualizace instalace

Pokud jste již dříve nainstalovali starší verzi aplikace Adobe Drive 4, můžete ji aktualizovat na verzi novou.
• Můžete kliknout na odkaz Aktualizace v uživatelském rozhraní nástroje Adobe Drive Connect.
• Můžete použít nástroj Adobe Application Manager (AAM), který je k dispozici v nabídce Nápověda > Aktualizace každého produktu ze sady Creative Suite (např. Photoshop).
• Můžete aktualizace stáhnout přímo na adrese http://www.adobe.com/cz/downloads/updates/.

Odinstalování aplikace Adobe Drive 4.2

Odinstalování softwaru:

 • V systému Windows XP přejděte do nabídky Nastavení > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy, vyberte možnost „Adobe Drive 4.2“ a klikněte na tlačítko Změnit/Odebrat.
 • V systému Windows 7 přejděte do nabídky Ovládací panely > Programy a funkce, vyberte možnost „Adobe Drive 4.2“ a klikněte na tlačítko Odinstalovat nebo Změnit.
 • V systému Windows 8 přejděte do nabídky Nastavení > Ovládací panely > Programy > Odinstalovat program, klikněte pravým tlačítkem na možnost „Adobe Drive 4“ a vyberte možnost Odinstalovat.
 • V systému Mac OS přejděte do nabídky Aplikace > Obslužné programy > Instalační programy Adobe a dvakrát klikněte na možnost „Odinstalovat aplikaci Adobe Drive 4“.

Známé problémy

V tomto vydání se vyskytují následující známé problémy: Nejnovější informace o známých problémech naleznete na stránce:
http://helpx.adobe.com/cz/drive.html

 • V případě potíží s připojením k serveru AEM nebo CQ DAM nahlédněte do technických poznámek pro nástroj AEM DAM Connector.
 • V případě potíží s připojením k serveru CMIS nahlédněte do technických poznámek pro nástroj CMIS Connector.
 • Pokud se k serveru připojíte nebo se od něj odpojíte prostřednictvím uživatelského rozhraní nástroje Adobe Drive Connect a máte spuštěnu aplikaci Adobe Bridge, tato aplikace se na obrazovce několikrát přepne na popředí a na pozadí. [3177120]
 • V aplikaci Adobe Bridge nelze vytvořit kolekci ze souborů spravovaných připojeným serverem. [2937176]
 • [Pouze systém Windows] Pokud máte soubor otevřený a vyhrazený v aplikaci InDesign a jiný uživatel jej přejmenuje nebo přesune, zobrazí se zpráva, že byl soubor odstraněn a že jej již nemůžete upravit nebo zpřístupnit. [2936906]
 • Pracujete-li na novém souboru v aplikaci InDesign v režimu offline a přesunete tento soubor do jiné spravované složky, již jej nebude možné v aplikaci InDesign otevřít. Chcete-li jej otevřít, zavřete aplikaci InDesign a zkopírujte soubor do jiného umístění. Poté aplikaci InDesign znovu spusťte a otevřete soubor z nového umístění. [3133365]
 • Pokud ve stavu online otevřete v aplikaci InDesign aktuální spravovaný soubor a následně přejdete do režimu úprav offline, upravený soubor nebude možné uložit. Použitím možnosti „Uložit jako“ můžete na místním úložišti uložit novou dočasnou verzi upraveného souboru. [3133357]
 • [Pouze systém Mac OS] Pokud se pokusíte přetáhnout spravovaný soubor z aplikace Adobe Bridge do dokumentu aplikace InDesign nebo Illustrator, namísto umístěného souboru se v otevřeném dokumentu zobrazí textový rámeček. [3150063]

Služby zákazníkům

Služby zákazníkům společnosti Adobe poskytují informace o produktech, prodeji, registraci a dalších záležitostech netechnického rázu. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat služby zákazníkům společnosti Adobe, navštivte stránky adobe.com pro vaši oblast nebo zemi a klikněte na odkaz Kontakt.

Možnosti technické podpory a zdroje technických informací

Pokud potřebujete technickou pomoc k vašemu produktu, včetně informací o možnostech placené a neplacené podpory a zdrojů informací o řešení problémů, více informací získáte na adrese http://www.adobe.com/go/support_cz/. V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz/, klikněte na dotaz „Potřebujete jinou zemi či region?“, vyberte jinou zemi či oblast a klikněte na tlačítko Přejít. Případně můžete kliknout na odkaz „Změnit“ vedle názvu země u horního okraje obrazovky a vybrat jinou zemi či oblast.

Mezi bezplatné zdroje informací o odstraňování potíží patří znalostní databáze společnosti Adobe, uživatelská fóra týkající se produktů společnosti Adobe, aplikace Adobe Support Advisor a další. Neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace online, abychom vám poskytli flexibilní možnosti pro co nejrychlejší řešení potíží.

Pokud jste vývojář a vyžadujete podporu sady Adobe Drive SDK, více informací o sadě podpory pro vývojáře Developer Support Incident Bundle naleznete na adrese:

http://www.adobe.com/cz/support/programs/developer/incidentbundle/

Další zdroje

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?