Přehled nových funkcí – 2014

Verze 2014 aplikace Adobe® Flash Professional® CC poskytuje vývojové prostředí pro vytváření obsahu animací a multimédií pro web, čímž umožňuje vizuálním návrhářům sestavování interaktivních prostředí, která se zobrazují jednotně v různých osobních počítačích a mobilních zařízeních. Dále v tomto textu naleznete stručný úvod k novým funkcím, které jsou k dispozici v nejnovější aktualizaci aplikace Flash Professional CC, a odkazy na další zdroje informací.

Aktualizace aplikace Adobe Flash Professional CC 2014 z července 2014 představuje rozhraní API běhového prostředí Web Graphics Library (WebGL), které umožňuje měnit prvky na scéně a kontrolovat přehrávání, díky čemuž můžete dodat animaci WebGL na interaktivitě.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Verze z února 2015

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z února 2015

Aktualizace aplikace Flash Professional CC 2014 z února 2015 umožňuje balit 64bitové binární soubory. Tím splňuje závazné požadavky společnosti Apple® platné od 1. února 2015. Prostředí AIR 16.0 for iOS umožňuje generovat 64bitové binární soubory pomocí volby Povolit rychlejší balení, kterou najdete v dialogovém okně Nastavení AIR for iOS na záložce Nasazení. Ve výchozím nastavení je tato volba zapnutá.

Poznámka: Prostředí AIR 16.0 pro Android zatím nebylo vydáno. Sdílené běhové prostředí proto není pro tuto verzi dostupné. Můžete použít integrované běhové prostředí AIR pro aplikace systému Android.

Další informace o balení aplikací pro prostředí AIR for iOS najdete v tématu Balení aplikací pro prostředí AIR for iOS.

Optimalizace HTML5 Canvas

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z února 2015

Tato verze vám umožní optimalizovat výstup typu dokumentu HTML5 Canvas tak, že neexportuje nepoužívané datové zdroje médií jako zvuky nebo bitmapy, které se nacházejí v knihovně. Toto nastavení je ve výchozím stavu zapnuté, takže všechna nepoužívaná média bez navázání se neexportují a do výstupu se zahrnou pouze položky médií (zvuk, bitmapy), které jsou ve vymezené ploše využívány. Výsledkem jsou velké úspory na velikosti výstupu, obzvláště pokud máte v knihovně velký počet nepoužívaných položek medií.

Aplikace Flash Professional CC neexportuje následující položky v knihovně HTML5 Canvas:

 • Všechny nevyužité položky knihovny jako symboly, zvuky a bitmapy bez propojení
 • Datové zdroje vodicích vrstev
 • Datové zdroje ve skryté vrstvě, pokud není aktivní možnost „Zahrnout skryté vrstvy“ v Nastavení publikování
 • Datové zdroje v nepoužívaných snímcích grafických symbolů  

Pokud obsah zahrnuje datové zdroje, které spadají do výše uvedených kategorií, aplikace Flash Professional optimalizuje velikost publikovaného výstupu vynecháním všech nepoužívaných a skrytých datových zdrojů.

Další informace o této funkci najdete v článku Vytvoření a publikování dokumentu HTML5 Canvas.

Rozdělení zvuku

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z února 2015

Zvukový stream vložený na časovou osu můžete rozdělit pomocí místní nabídky Rozdělit zvuk. Rozdělení zvuku vám umožní podle potřeby pozastavit zvuk a poté z bodu pozastavení obnovit přehrávání zvuku na pozdějším snímku na časové ose.

Rozdělení zvukového klipu na časové ose:

 1. Vyberte Soubor > Import > Importovat do knihovny. 
 2. Vyberte zvukový klip a importujte jej do knihovny. 
 3. Vytvořte na časové ose novou vrstvu a přidejte do ní klip. 
 4. V části Vlastnosti > Zvuk vyberte typ synchronizace Stream.
 5. Pravým tlačítkem klikněte na snímek, ve kterém chcete rozdělit zvuk a klikněte na Rozdělit zvuk. 
Další informace o dělení zvuku najdete v tématu Používání zvuků v aplikaci Flash.

Podpora maskování v sadě SDK pro podporu vlastních platforem

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z února 2015

Tato verze podporuje maskování ve službě IFrameCommandGenerator. Nové rozhraní ITimelineBuilder2, založené na původním rozhraní ITimelineBuilder , obsahuje funkce, které musí zásuvný modul implementovat, aby tato funkce pracovala. 

Stáhněte si v části stahování soubor CustomPlatformSupport_Eshwar_M04.zip a pracujte s nejnovější podporou vlastní platformy sady SDK a ukázkovým zásuvným modulem.

Další informace o používání podpory pro vlastní platformu sady SDK najdete v tématu Povolení podpory pro vlastní platformy.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Verze z října

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z října

Říjnové vydání aplikace Flash Professional CC 2014 nabízí sadu pro vývoj s podporou vlastní platformy, která vám umožní rozšířit vlastnosti výkonné platformy Flash na vlastní formáty, které Flash nativně nepodporuje. Rozhraní API s podporou vlastní platformy a ukázkový kód ve vývojářské sadě umožňují vytvářet zásuvné moduly pro nové formáty a distribuovat je prostřednictvím webu Adobe Add-ons. Uživatelé si mohou ze stránky Adobe Add-ons stáhnout zásuvný modul odpovídající jejich požadavkům na publikování, nainstalovat ho s instalací aplikace Flash Professional CC 2014 a začít vytvářet a publikovat kreativní datové zdroje. 

Další informace o podpoře vlastní platformy získáte v tématu Podpora vlastní platformy.

Informace o postupu při vytváření zásuvného modulu pomocí sady pro vývoj s podporou vlastní platformy najdete v tématu Povolení podpory pro vlastní platformy.

Pokyny ke stažení, instalaci a používání zásuvných modulů pro podporu vlastní platformy najdete v tématu Práce se zásuvnými moduly pro podporu vlastní platformy

Úplnou referenční dokumentaci pro rozhraní API podporujícího vlastní platformy získáte v tématu Reference k rozhraní API podporujícího vlastní platformy.

Vodítko animace

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z října

Vodítko animace v aplikaci Adobe Flash Professional CC vám nyní pomáhá vylepšovat animace, které vytváříte, definováním cesty pro animované objekty. To je zvlášť užitečné, když pracujete s animací, která nepostupuje po přímce. Tento proces vyžaduje k provedení animace dvě vrstvy. Jedna obsahuje objekt určený k animování a druhá definuje cestu, kterou by měl objekt během animace sledovat. Vodítko animace funguje pouze v klasických doplněních. 

Další informace o vodítku animace a příklady najdete v tématu Vodítko animace.

Vlastní štětec

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z října

Nástroj štětec (B) v aplikaci Adobe Flash Professional CC umožňuje vlastní definování štětce nastavením parametrů štětce, jako je tvar a úhel. Přizpůsobením nástroje štětec vlastním potřebám kreslení tak můžete vytvářet v projektech přirozené kresby. Vlastní štětec v aplikaci Flash Professional můžete vytvořit výběrem nástroje štětec na panelu nástrojů Inspektora vlastností.

Další informace o vytváření a změně vlastních štětců získáte v tématu Vlastní štětce.

Podpora zvuku a skriptování v dokumentech WebGL

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Verze z října

Typ dokumentu WebGL byl vylepšen o následující funkce:

Zvuk: Typ dokumentu WebGL v aplikaci Flash Professional nyní podporuje přehrávání zvuku. Do dokumentu WebGL můžete importovat a vložit zvuk, ovládat přehrávání pomocí různých nastavení synchronizace (začátek a konec události) a přehrávat zvuk na časové ose v době běhu.

Skriptování: Nyní máte možnost zápisu kódu Javascript na panelu Akce, který se spustí, když přehrávač přejde na snímek. Proměnná „tento“ v kontextu skriptů snímku odkazuje na instanci filmového klipu, do které patří. Kromě toho mají skripty snímků přístup k funkcím a proměnným Javascript deklarovaným v souboru HTML kontejneru. Když zkopírujete snímek nebo vrstvu z dokumentu ActionScript a vložíte do dokumentu WebGL, budou skripty okomentovány.

Tipy při psaní kódu: Typ dokumentu WebGL nyní obsahuje podporu tipů při psaní kódu, která usnadňuje kódování WebGL s kontextovými návrhy kódů.

Výkon: Rychlejší publikování díky optimalizovanému procesu publikování pro WebGL. Tato verze také obsahuje několik vylepšení výkonu dokumentů WebGL, která pomáhají s jejich rychlejším spouštěním na zařízeních.

Další informace o vytváření a publikování interaktivních dokumentů WebGL získáte v tématu Vytvoření a publikování dokumentu WebGL.

Vylepšení použitelnosti

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Říjen

Toto vydání obsahuje následující vylepšení používání:

 • Na panel Transformace byly přidány možnosti Překlopit vodorovně a Překlopit svisle.
 • Kontextová nabídka byla vylepšena přidáním chybějících možností jako Transformace, Uspořádat a Zarovnat.
 • Kontextová nabídka Editoru pohybu nyní obsahuje možnost Převrátit, která pomáhá překlopit křivky vlastnosti pohybu.

Publikování aplikací pro zařízení Android s procesorem Intel x86

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Říjen

Toto vydání aplikace Flash Professional umožňuje vývojářům aplikací zabalit jejich aplikace AIR do uzavřených i sdílených režimů běhového modelu pro zařízení Android s procesorem Intel x86.

Publikování aplikací AIR se sdíleným běhovým prostředím

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Říjen

Od této verze mohou vývojáři k vytváření balíčků svých aplikací AIR používat sdílené běhové prostředí. Sdílené běhové prostředí pomáhá snížit velikost aplikace, na rozdíl od kaptivního balíčku běhového prostředí, který vytváří balíčky aplikací AIR. Když vyberete možnost sdíleného běhového prostředí při publikování, instalační program během instalace stáhne běhové prostředí ze zadaného umístění.

Import souborů SWF

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Říjen

Do aplikace Flash Professional nyní můžete importovat soubory SWF. Funkce importu souborů SWF byla v komunitě uživatelů aplikace Flash Professional jednou z nejžádanějších funkcí. Umožňuje přenášet do aplikace Flash Professional datové zdroje v jednoduché formě pro další modifikace.

Protože jsou však soubory ve formátu SWF soubory s vykreslením, není možné do aplikace Flash znovu importovat celou řadu typů dat, jako jsou zvuky, doplnění, podrobnosti o vytváření vrstev a cesty pohybu.

Adobe Flash Professional CC 2014 | Verze z července

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Červenec  

Vydání aplikace Flash Professional CC z července 2014 nabízí knihovnu rozhraní API běhového prostředí Web Graphics Library (WebGL). Rozhraní API umožňuje změnu elementů na scéně a ovládání přehrávání v animacích využívajících grafický procesor, které vytvoříte ve formátu dokumentu WebGL.

Další informace o rozhraní API běhového prostředí WebGL získáte v tématu Reference k rozhraní API pro WebGL – rejstřík.

Pokud chcete zjistit, jak vytvořit interaktivní animaci WebGL, přečtěte si postup na stránce Začínáme s animací WebGL.

Nový a vylepšený editor pohybu

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Červen

Verze Flash Professional CC pro červen 2014 opětovně zavádí editor pohybu, jenž má vysoce intuitivní a zjednodušenou podobu. Nový editor pohybu je navržen tak, aby práce při upřesňování doplnění pohybu byla plynulejší. Kromě snadné přístupnosti z časové osy byl editor pohybu výrazně vylepšen, aby umožňoval jednodušší a cílené úpravy křivek vlastností. Pomocí nového editoru pohybu lze jednoduchými kroky vytvářet komplexní a působivá doplnění, která napodobují chování objektů z reálného světa.

Další informace najdete v tématu Úpravy doplnění pohybu pomocí editoru pohybu.

Vytvoření a publikování obsahu WebGL

 Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | červen

Aplikace Flash Professional CC nabízí nativní podporu pro formát WebGL (Web Graphics Library). Nyní lze vytvářet a publikovat obsah WebGL přímo v aplikaci Flash Professional CC. Nejnovější aktualizace zavádí nový typ dokumentu WebGL (náhled), který obsahuje předem definovaná nastavení dokumentu a publikování. Nyní můžete pracovat s dobře známou časovou osou, pracovní plochou, nástroji a dalšími funkcemi aplikace Flash Pro a vytvářet obsah WebGL.

Aplikace Flash Professional CC umožňuje využití zpracování a vykreslování obsahu WebGL akcelerovaného pomocí GPU, které je integrováno ve většině nejmodernějších prohlížečů.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření a publikování dokumentu WebGL.

POZNÁMKA: Typ dokumentu WebGL je experimentální funkce, která je dostupná pouze jako náhled a obsahuje omezenou podporu interaktivity.

Export do formátu SVG

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | červen

Aplikace Flash Professional CC umožňuje export grafik do formátu SVG (Scalable Vector Graphics). SVG je otevřený webový standard pro vytváření a publikování vektorové grafiky. Pomocí formátu SVG můžete vytvářet a snadno vkládat kvalitní výtvarné projekty na většinu webových stránek.

Běžné formáty obrazů, jako jsou JPEG, PNG, BMP a GIF, nabízejí grafiku s nízkým rozlišením a jsou obvykle objemné, což nepříznivě ovlivňuje dobu načítání webových stránek. Aplikace Flash Professional CC umožňuje pomocí podpory SVG vytváření grafik špičkové kvality, které se při změně rozměrů nerastrují (nezávislé na rozlišení).

Další informace naleznete v tématu Export do formátu SVG.

Vylepšování tahů pomocí nástroje Proměnlivá šířka

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | červen

Pomocí nástroje Proměnlivá šířka lze v aplikaci Flash Professional CC vylepšovat tahy. Nástroj Šířka slouží k přidávání šířek proměnlivých tvarů a tloušťky do kreseb na ploše. Přidáním proměnlivé šířky lze jednoduché tahy snadno změnit na bohatou grafiku. Aplikace Flash Professional CC umožňuje vytváření a ukládání profilů šířky, s jejichž pomocí lze na kresby na ploše aplikovat proměnlivou šířku.

Další informace naleznete v tématu Vylepšování tahů pomocí nástroje Šířka.

Doplňování tahů s proměnlivou šířkou

Nyní můžete doplňovat tvary tahů s proměnlivou šířkou. Dříve aplikace Flash Pro umožňovala pouze doplňování plných tahů. Nyní však lze doplňovat i propracované tahy vytvořené pomocí nástroje Proměnlivá šířka. Aplikace Flash Pro rovněž umožňuje doplňovat plné tahy, jež jsou přidruženy k výchozím nebo vlastním profilům šířky.

Další informace naleznete v tématu Doplňování tvarů tahů s proměnlivou šířkou.

Panel Kuler

Novinka v aplikaci Flash Professional CC 2014 | červen

V aplikaci Flash Professional CC je nyní integrován panel Kuler, cloudová aplikace pro vytváření barevných motivů pomocí prohlížeče v iPhonu nebo osobním počítači. Pomocí panelu Kuler můžete synchronizovat svoje barevné nápady přímo s aplikací Flash Professional CC prostřednictvím služby Creative Cloud. Chcete-li vytvářet barevné motivy pomocí služby Kuler, použijte tento odkaz.

Další informace naleznete v tématu Práce s panelem Kuler.

Vytváření rozšíření HTML5 pro aplikaci Flash Professional CC

Vylepšení v aplikaci Flash Professional CC 2014 | červen

Aplikaci Flash Professional CC lze rozšiřovat pomocí rozšíření HTML. Dříve bylo možné integrovat aplikaci Flash Professional CC pouze s rozšířeními SWF zabalenými pomocí nástroje Adobe Extension Builder. Avšak pomocí nástroje Adobe Extension Builder 3 lze vytvářet a balit rozšíření HTML, která je možné odeslat do služby Adobe Exchange. Aplikace Flash Professional CC byla upravena, aby mohla využívat rozšíření HTML zabalená pomocí nástroje Extension Builder 3. Tato rozšíření lze stahovat pomocí služby Adobe Exchange a spravovat s použitím aplikace Adobe Extension Manager v prostředí aplikace Flash Professional CC.

Další informace naleznete v tématu Vytváření rozšíření HTML.

Synchronizace pracovních ploch pomocí služby Adobe Creative Cloud

 Vylepšení v aplikaci Flash Professional CC 2014 | červen

Nyní lze synchronizovat nastavení pracovních ploch aplikace Flash Professional CC pomocí služby Creative Cloud. Pracovní plochu můžete přizpůsobit svým potřebám při navrhování a prostřednictvím služby Creative Cloud můžete provedené úpravy replikovat ve více zařízeních. 

Další informace naleznete v tématu Synchronizace předvoleb aplikace Flash Professional se službou Creative Cloud.

Další důležitá vylepšení

Možnost vracení akcí na úrovni objektu je znovu aktivována, přistupovat k ní lze pomocí dialogu Předvolby. Další informace naleznete v tématu Vrácení akce, její zopakování a panel Historie.

Export souborů projektoru je nyní také znovu aktivován. Upozorňujeme, že možnost exportu souborů projektoru je k dispozici v nabídce Příkazy. Další informace naleznete v tématu Export souborů projektoru

Systémové požadavky

Informace o systémových požadavcích pro Adobe Flash Professional CC 2014 najdete v tématu Systémové požadavky | Flash Professional.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.