Popis

Třída ColorTransform umožňuje transformovat nebo změnit barvu zobrazeného objektu úpravou hodnot barvy. Můžete změnit všechny čtyři kanály: červený, zelený, modrý a průhlednost alfa.

Třída ColorTransform sestává z osmi členů, což jsou posuny a násobitele každého ze čtyř barevných kanálů. Při použití objektu ColorTransform u zobrazeného objektu je pro každý kanál barvy vypočítána nová hodnota následujícím postupem:

 • Nová červená hodnota = (stará červená hodnota * redMultiplier) + redOffset
 • Nová zelená hodnota = (stará zelená hodnota * greenMultiplier) + greenOffset
 • Nová modrá hodnota = (stará modrá hodnota * blueMultiplier) + blueOffset
 • Nová hodnota alfa = (stará hodnota alfa * alphaMultiplier) + alphaOffset

Syntaxe

new flwebgl.geom.ColorTransform(alphaOffset, alphaMultiplier, redOffset, redMultiplier, greenOffset, greenMultiplier, blueOffset, blueMultiplier)

Parametry

NázevTypPopis
alphaOffset
číslo(volitelné) Rozsah -255 až 255, Výchozí = 0
alphaMultiplier
číslo(volitelné) Rozsah -1 až 1, Výchozí = 1
redOffsetčíslo(volitelné) Rozsah -255 až 255, Výchozí = 0
redMultiplierčíslo(volitelné) Rozsah -1 až 1, Výchozí = 1
greenOffsetčíslo(volitelné) Rozsah -255 až 255, Výchozí = 0
greenMultiplierčíslo(volitelné) Rozsah -1 až 1, Výchozí = 1
blueOffsetčíslo(volitelné) Rozsah -255 až 255, Výchozí = 0
blueMultiplierčíslo(volitelné) Rozsah -1 až 1, Výchozí = 1

Metody

clone()

Popis

    Tato metoda vrací klon instance ColorTransform

Vrátí

 • Klon instance ColorTransform
 • Typ – ColorTransform

concat(colorTx)

Popis

    Tato metoda slouží k řetězení dodané instance ColorTransform s aktuální instancí ColorTransform a efektivně kombinuje efekty těchto dvou instancí.

Parametry

Vrátí

 • Tuto instanci ColorTransform. Tuto metodu můžete použit ke zřetězení volání metody.
 • Typ – ColorTransform
NázevTypPopis
colorTxColorTransformTransformace barvy k násobení

copy(colorTransform)

Popis

    Tato metoda slouží ke zkopírování zadané instance ColorTransform do této instance ColorTransform.

Parametry

Vrátí

 • Tuto instanci ColorTransform. Tuto metodu můžete použit ke zřetězení volání metody.
 • Typ – ColorTransform
NázevTypPopis
colorTransform
ColorTransform
Instance ColorTransform ke zkopírování vlastností

equals(colorTx)

Popis

    Tato metoda slouží k ověření, zda má předaná instance ColorTransform stejné hodnoty jako tato instance.

Parametry

Vrátí

 • Typ – booleovská hodnota
NázevTypPopis
colorTxColorTransformTransformace barvy k porovnání

getAlphaMultiplier()

Popis

    Tato metoda vrací násobitel alfa.

Vrátí

 • Typ – číslo

getAlphaOffset()

Popis

    Tato metoda vrací posun alfa.

Vrátí

 • Typ – číslo

getBlueMultiplier()

Popis

    Tato metoda vrací modrý násobitel.

Vrátí

 • Typ – číslo

getBlueOffset()

Popis

    Tato metoda vrací modrý posun.

Vrátí

 • Typ – číslo

getGreenMultiplier()

Popis

    Tato metoda vrací zelený násobitel.

Vrátí:

 • Typ – číslo

getGreenOffset()

Popis

    Tato metoda vrací zelený posun.

Vrátí

 • Typ – číslo

getRedMultiplier()

Popis

    Tato metoda vrací červený násobitel.

Vrátí

 • Typ – číslo

getRedOffset()

Popis

    Tato metoda vrací červený posun.

Vrátí

 • Typ – číslo

identity()

Popis

    Tato metoda nastaví transformaci barvy na transformaci identity Barva.

Vrátí

 • Transformaci této barvy.Tuto metodu můžete použit ke zřetězení volání metody.
 • Typ – ColorTransform

isIdentity()

Popis

    Pokud je transformace barvy transformací identity Barva, ukazuje tato metoda hodnotu true.

Vrátí

 • Typ – booleovská hodnota

setAlphaMultiplier(Multiplier)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení násobitele alfa.

Parametry

NázevTypPopis
MultiplierčísloHodnota, kterou se násobí hodnota kanálu průhlednosti alfa

setAlphaOffset(offset)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení posunu alfa.

Parametry

NázevTypPopis
offsetčísloČíslo, které se přičítá k hodnotě kanálu průhlednosti alfa po vynásobení hodnotou koeficientu průhlednosti alfa

setBlueMultiplier(multiplier)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení modrého násobitele.

Parametry

NázevTypPopis
multiplierčísloHodnota, kterou se násobí hodnota modrého kanálu

setBlueOffset(offset)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení modrého posunu.

Parametry

NázevTypPopis
offsetčísloČíslo, které se přidá k hodnotě modrého kanálu po jejím vynásobení hodnotou blueMultiplier

setGreenMultiplier(multiplier)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení zeleného násobitele.

Parametry

NázevTypPopis
multiplierčísloHodnota, kterou se násobí hodnota zeleného kanálu

setGreenOffset(offset)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení zeleného posunu.

Parametry

NázevTypPopis
offsetčísloČíslo, které se přidá k hodnotě zeleného kanálu po jejím vynásobení hodnotou greenMultiplier

setRedMultiplier(multiplier)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení červeného násobitele.

Parametry

NázevTypPopis
multiplierčísloHodnota, kterou se násobí hodnota červeného kanálu

setRedOffset(offset)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení červeného posunu.

Parametry

NázevTypPopis
offsetčísloČíslo, které se přidá k hodnotě červeného kanálu po jejím vynásobení hodnotou redMultiplier

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online