Popis

Třída Event je základní třída pro tvorbu objektů Event, které se při výskytu události předávají naslouchacím procesům událostí jako parametry. Pomocí metod ve funkcích naslouchacího procesu událostí lze změnit chování objektu události. Voláním metody stopPropagation() nebo stopImmediatePropagation() například můžete aktuální naslouchací proces události nastavit jako poslední naslouchací proces, který událost zpracovává.

Syntaxe

new flwebgl.events.Event(type, bubbles)

Parametry

NázevTypPopis
type
řetězec
Typ události
bubbles
booleovská hodnota
Určuje, zda se objekt Event zúčastní fáze šíření události v toku událostí. Výchozí hodnota je false

Statické vlastnosti

NázevTypPopis
flwebgl.events.Event.ENTER_FRAMEřetězecProvede se pokaždé, když filmový klip vstoupí do snímku (před zpracováním animace časové osy)
flwebgl.events.Event.ADDED
řetězec
Provede se, když je prvek zobrazení přidán jako podřízená položka.
flwebgl.events.Event.FRAME_CONSTRUCTEDřetězecProvede se, když je vytvořen aktuální snímek (před zprazováním skriptů snímku).
flwebgl.events.Event.EXIT_FRAMEřetězecProvede se pokaždé, když filmový klip opustí snímek (po zpracování animace časové osy)
flwebgl.events.Event.REMOVED
řetězec
Provede se předtím, než je prvek zobrazení odebrán z nadřízené položky.

 

 

Metody

getBubbles()

Popis

    Tato metoda označuje, zda je událost šířena nebo ne.

Vrátí

 • Typ – booleovská hodnota

getCurrentTarget()

Popis

    Tato metoda vrací objekt, který aktivně zpracovává objekt události s naslouchacím procesem události.

Vrátí

 • Typ – flwebgl.events.EventDispatcher

Příklad

Tento fragment přidá naslouchací proces události na plochu i do její podřízené položky zcela nahoře (mc). Po přidání podřízené položky do události mc se spustí její naslouchací proces události (handlerFn2). Vzhledem šíření události ADDED je rozeslána hierarchie naslouchacím procesům události této fáze (handlerFn1) po spuštění všech naslouchacích procesů události mc.

function handlerFn1(e) {
  console.log("Handler 1");
  var t1 = e.getTarget();	// First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget();	// Stage
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("Handler 2");
  var t1 = e.getTarget();  // First child of stage
  var t2 = e.getCurrentTarget();// First child of stage
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

getTarget()

Popis

    Tato metoda vrátí cíl události.

Vrátí

 • Typ – flwebgl.events.EventDispatcher

Příklad

Viz příklad pod proměnnou getCurrentTarget().

getType()

Popis

    Tato metoda označuje typ události.

Vrátí

 • Typ Řetězec

stopImmediatePropagation()

Popis

    Tato metoda brání zpracování jakýchkoli naslouchacích procesů události v aktuálním uzlu a v jakýchkoli následujících uzlech v toku události.

Příklad

V tomto příkladu jsou pro událost ADDED přidány dva naslouchací procesy do podřízené položky plochy úplně nahoře (mc). Oba se spustí při přidání podřízené položky do události mc. Z prvního naslouchacího procesu události je však volána proměnná stopImmediatePropagation() a jakýmkoli dalším naslouchacím procesům v události mc je zabráněno událost přijmout (příklad: handlerFn2). Navíc rovněž dojde k zabránění události v šíření hierarchie na plochu.

function handlerFn1(e) {
  e.stopImmediatePropagation(); // Stops any other listeners from receiving this event
}

function handlerFn2(e) {
  console.log("This will not execute");
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn1);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn2);

stopPropagation()

Popis

Tato metoda brání zpracování všech naslouchacích procesů událostí v uzlech následujících za aktuálním uzlem v toku událostí.

Příklad

V tomto příkladu je pro událost ADDED přidán naslouchací proces do podřízené položky plochy úplně nahoře (mc). Spustí se při přidání podřízené položky do události mc. V tomto naslouchacím procesu události se zabrání v šíření události v hierarchii (například na ploše).

function handlerFn(e) {
  e.stopPropagation(); // Stops the event from bubbling up the hierarchy
}

var stage = player.getStage();
var mc = player.getChildAt(0);
mc.addEventListener(flwebgl.events.Event.ADDED, handlerFn);

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online