EventDispatcher

Popis

Třída EventDispatcher je základní třídou pro všechny třídy, které vysílají události.

Metody

addEventListener(type, listener)

Popis

    Třída EventDispatcher registruje objekt naslouchacího procesu události u objektu EventDispatcher, aby naslouchací proces mohl přijímat oznámení o události. Třída nekontroluje duplicitní naslouchací procesy, protože klient zpracovává stejnou proceduru.

Parametry

Příklad

V tomto příkladu je na plochu přidán naslouchací proces pro událost ENTER_FRAME.

Název Typ Popis
type řetězec Typ události
listener funkce Funkce zpětného volání. Tato funkce musí přijímat objekt Event jako jediný parametr a nesmí vracet žádnou hodnotu
function handlerFn(e) {
    console.log("I'm in handler " + e.getType());
}
  
var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ENTER_FRAME, handlerFn);

dispatchEvent(event)

Popis

    Tato metoda vyšle událost do všech objektů, které mají zaregistrované naslouchací procesy pro její typ.

Parametry

Název Typ Popis
event Event Událost k vyslání

hasEventListener(type, listener)

Popis

    Tato metoda kontroluje, zda objekt EventDispatcher obsahuje nějaké naslouchací procesy registrované pro určitý typ události.

Parametry

Vrátí

  • Typ – booleovská hodnota
Název Typ Popis
type řetězec Typ události
listener funkce (Volitelné) Pokud je tento naslouchací proces určen, zkontrolujte, zda byl přidán.

removeEventListener(type, listener)

Popis

    Tato metoda odebere naslouchací proces události pro daný typ události.

Parametry

Název Typ Popis
type řetězec Typ události
listener funkce Naslouchací proces k odebrání
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.