Popis

Třída Player je vaším vstupním bodem do rozhraní API běhového prostředí WebGL. Pomocí této třídy můžete spustit animaci a řídit její přehrávání.

Syntaxe

new flwebgl.Player()

Vlastnosti

NázevTypPopis
S_OKčíslo 
E_ERRčísloObecný kód chyby
E_INVALID_PARAMčísloDo funkce byly předány neplatné parametry.
E_CONTEXT_CREATION_FAILEDčísloProhlížeč nepodporuje běhové prostředí WebGL.
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENTčísloProhlížeč nepodporuje běhové prostředí WebGL.
E_RESOURCE_LOADING_FAILEDčísloNačítání prostředku se nezdařilo.

Metody

getBackgroundColor()

Popis

     Tato metoda vrací barvu pozadí plochy.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Popis

     Tato metoda vrací produkční třídu pro instance filmových klipů.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.sg.SceneGraphFactory  

getStage()

Popis

    Tato metoda vrací reference na vymezenou plochu.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Popis

    Tato metoda vrací výšku plochy v pixelech.

Vrátí

  • Typ – číslo  

getStageWidth()

Popis

     Tato metoda vrací šířku vymezené plochy v pixelech.

Vrátí

  • Typ – číslo

init(canvas, content, textures, callback)

Popis

    Tato metoda slouží k inicializaci aplikace se zdroji a plátny. Nahrávání zdrojů je asynchronní. Dodaná funkce zpětného volání je volána po dokončení nahrávání zdrojů.

Parametry

Vrátí

  • Pokud je inicializace úspěšná, vrátí hodnotu S_OK, jinak vrátí příslušný kód chyby.
  • Typ – číslo  
NázevTypPopis
canvasHTMLCanvasElementCílový element Canvas
contentObjektObsah objektu JSON
texturesPolePole objektů TextureAtlas
callbackFunkceFunkce callback, které bude volána po načtení všech zdrojů.

play(scene)

Popis

    Tato metoda slouží k přehrávání animace.

Parametry

Vrátí

  • Typ – booleovská hodnota
NázevTypPopis
sceneřetězec(volitelné) Scéna pro přehrání. Pokud není určena, přehrají se všechny scény.

setViewport(viewport)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení výřezu.

Parametry

NázevTypPopis
viewportflwebgl.geom.RectVýřez k nastavení

stop()

Popis

    Tato metoda slouží k zastavení animace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online