Player

Popis

Třída Player je vaším vstupním bodem do rozhraní API běhového prostředí WebGL. Pomocí této třídy můžete spustit animaci a řídit její přehrávání.

Syntaxe

new flwebgl.Player()

Vlastnosti

Název Typ Popis
S_OK číslo  
E_ERR číslo Obecný kód chyby
E_INVALID_PARAM číslo Do funkce byly předány neplatné parametry.
E_CONTEXT_CREATION_FAILED číslo Prohlížeč nepodporuje běhové prostředí WebGL.
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENT číslo Prohlížeč nepodporuje běhové prostředí WebGL.
E_RESOURCE_LOADING_FAILED číslo Načítání prostředku se nezdařilo.

Metody

getBackgroundColor()

Popis

     Tato metoda vrací barvu pozadí plochy.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Popis

     Tato metoda vrací produkční třídu pro instance filmových klipů.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.sg.SceneGraphFactory  

getStage()

Popis

    Tato metoda vrací reference na vymezenou plochu.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Popis

    Tato metoda vrací výšku plochy v pixelech.

Vrátí

  • Typ – číslo  

getStageWidth()

Popis

     Tato metoda vrací šířku vymezené plochy v pixelech.

Vrátí

  • Typ – číslo

init(canvas, content, textures, callback)

Popis

    Tato metoda slouží k inicializaci aplikace se zdroji a plátny. Nahrávání zdrojů je asynchronní. Dodaná funkce zpětného volání je volána po dokončení nahrávání zdrojů.

Parametry

Vrátí

  • Pokud je inicializace úspěšná, vrátí hodnotu S_OK, jinak vrátí příslušný kód chyby.
  • Typ – číslo  
Název Typ Popis
canvas HTMLCanvasElement Cílový element Canvas
content Objekt Obsah objektu JSON
textures Pole Pole objektů TextureAtlas
callback Funkce Funkce callback, které bude volána po načtení všech zdrojů.

play(scene)

Popis

    Tato metoda slouží k přehrávání animace.

Parametry

Vrátí

  • Typ – booleovská hodnota
Název Typ Popis
scene řetězec (volitelné) Scéna pro přehrání. Pokud není určena, přehrají se všechny scény.

setViewport(viewport)

Popis

    Tato metoda slouží k nastavení výřezu.

Parametry

Název Typ Popis
viewport flwebgl.geom.Rect Výřez k nastavení

stop()

Popis

    Tato metoda slouží k zastavení animace.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.