Popis

Třída factory pro vytvoření prvků grafu scény. Nevytvářejte přímo instance této třídy. K získání odkazu použijte aplikaci Player.

Metody

createMovieClipInstance(linkageName)

Popis

    Vytvoří novou instanci filmového klipu s daným názvem navázání filmového klipu

Parametry

Vrátí

  • Typ – flwebgl.sg.MovieClip

Příklad

Tento příklad uvádí, jak vytvořit novou instanci MovieClip uvedenou v názvu navázání (který je zadán na panelu knihovny v aplikaci Flash Professional).

NázevTypPopis
linkageNameřetězecNázev navázání filmového klipu
var sgf = player.getScenegraphFactory();
var mc = sgf.createMovieClipInstance("MovieClipLinkageName")

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online