SceneGraphFactory

Popis

Třída factory pro vytvoření prvků grafu scény. Nevytvářejte přímo instance této třídy. K získání odkazu použijte aplikaci Player.

Metody

createMovieClipInstance(linkageName)

Popis

    Vytvoří novou instanci filmového klipu s daným názvem navázání filmového klipu

Parametry

Vrátí

  • Typ – flwebgl.sg.MovieClip

Příklad

Tento příklad uvádí, jak vytvořit novou instanci MovieClip uvedenou v názvu navázání (který je zadán na panelu knihovny v aplikaci Flash Professional).

Název Typ Popis
linkageName řetězec Název navázání filmového klipu
var sgf = player.getScenegraphFactory();
var mc = sgf.createMovieClipInstance("MovieClipLinkageName")
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.