Shape

Popis

Prvek zobrazení tvaru. Nevytvářejte přímo instance této třídy.

Rozšíření

  • flwebgl.event.EventDispatcher

Metody

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Popis

    Tato metoda vrací ohraničující obdélník.

Parametry

Vrátí

  • Hranice zobrazeného objektu
  • Typ – flwebgl.geom.Rect
Název Typ Popis
targetCoordinateSpace
Tvar nebo filmový klip  (Volitelná výchozí hodnota = undefined) Zobrazený objekt, který definuje souřadnicový systém pro použití. Pokud není zadána žádná hodnota, vrátí se místní ohraničení.
bFastBounds
booleovská hodnota
Index, na který je třeba přidat podřízenou položku.

getGlobalColorTransform()

Popis

    Vrátí globální transformaci barvy zobrazeného objektu.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Popis

    Vrátí globální transformaci zobrazeného objektu.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Popis

    Vrátí místní transformaci barvy zobrazeného objektu.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Popis

    Vrátí místní transformaci zobrazeného objektu.

Vrátí

  • Typ – flwebgl.geom.Matrix

getName()

Popis

    Vrátí název tohoto zobrazeného objektu.

Vrátí

  • Typ – řetězec

isVisible()

Popis

     Vrátí příznak viditelnosti zobrazeného objektu.

Vrátí

  • Typ – booleovská hodnota

setLocalColorTransform(colorTransform)

Popis

    Nastaví místní transformaci barvy zobrazeného objektu.

Parametry

Název Typ Popis
colorTransform flwebgl.geom.ColorTransform Transformace barvy k nastavení

setLocalTransform(transform)

Popis

    Nastaví místní transformaci zobrazeného objektu.

Parametry

Příklad

Viz příklad pod metodou setLocalTransform(transform) ve třídě MovieClip.

Název Typ Popis
transform flwebgl.geom.Matrix Transformace k nastavení

setName(name)

Popis

    Nastaví název tohoto zobrazeného objektu.

Parametry

Název Typ Popis
name řetězec Název zobrazeného objektu

setVisible(flag)

Popis

    Nastaví příznak viditelnost tohoto zobrazeného objektu.

Parametry

Příklad

Viz příklad pod funkcí setVisible(flag) ve třídě MovieClip.

Název Typ Popis
flag booleovská hodnota Příznak viditelnosti
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.