Základy určování daní pro občany mimo USA ve službě Adobe Stock

Tato stránka obsahuje základy výpočtu daně pro přispěvatele ve službě Adobe Stock, kteří nejsou občany USA ani registrovaní cizinci.

Přehled daně

Prodej licencí k tvůrčímu obsahu je považován za ekonomickou aktivitu. Jelikož jste přispěvatelem ve službě Adobe Stock, váš příjem z prodejů v USA podléhá srážkové dani stanovené úřadem IRS (Internal Revenue Service).

IRS je americká vládní agentura odpovědná za výběr daní a zajištění souladu s daňovými zákony. Z pozice americké společnosti musíme my i naši přispěvatelé dodržovat daňové zákony Spojených států a poskytovat úřadu IRS požadované formuláře ke srážkové dani. Tyto daňové formuláře se mohou měnit v závislosti na podmínkách přispěvatele a jsou nezbytné k určení toho, zda je třeba vaše příjmy upravit za pomoci srážkové daně.

Informace uvedené níže vám pomohou rozhodnout, který daňový formulář je pro vaše podmínky zapotřebí. Doporučujeme postupovat podle následujících jednotlivých kroků a s žádostí o konečnou radu se obrátit na svého daňového/právního poradce. Pokud jste občanem USA nebo registrovaný cizinec, přečtěte si informace v tématu Základy určování daní pro občany USA a registrované osoby z ostatních zemí.

Poznámka:

Níže uvedené informace poskytujeme pouze jako obecné pokyny a nelze je považovat za rady daňového poradce. Bez schváleného formuláře všechny příjmy přispěvatele podléhají srážkové dani v plné výši (30 %).

Kontrola profilu

Zkontrolujte svůj profil na stránce účtu přispěvatele a aktualizujte případné zastaralé údaje. Nepravdivé údaje způsobí, že váš formulář nebude platný a vaše příjmy budou podléhat srážkové dani. 

Odeslání daňového formuláře

Daňové formuláře je nutné vyplnit a digitálně podepsat na vaší stránce s účtem přispěvatele. Do služby Adobe Stock je nutné odeslat daňové formuláře. Formuláře je nutné upravit po každé životní události, která má vliv na vaše daně, jako je například svatba, změna jména, rozvod nebo vytvoření či rozpouštění společnosti. Daňové formuláře odešlete ze své stránky s účtem přispěvatele. Systém vás provede řadou možností, které vám pomohou zvolit správný formulář.

Poznámka:

Bez ohledu na vaši zemi musí být daňový formulář vyplněn v angličtině. Pokud máte s psaním v angličtině potíže, můžete pro překlady daňových formulářů použít jako vodítko překlady z Google. Pro maximální jistotu doporučujeme kontaktovat daňového / právního poradce.

Jednotlivci

Pokud sídlíte v zemi, která má s USA uzavřenou daňovou smlouvu, obvykle podáte formulář W‑8 BEN, který umožňuje přispěvatelům se sídlem mimo USA uplatnit nárok na snížení nebo osvobození od srážkové daně platné v USA podle této smlouvy. Sazby srážkové daně platné pro video se mohou lišit od sazeb pro jiné typy souborů.

Viz Srážkové sazby podle země.

Pokud sídlíte v zemi, která nemá s USA uzavřenou daňovou smlouvu, obvykle podáte formulář W‑8 BEN. Na všechny prodeje bude uplatněna 30% srážková daň.

Pokyny pro formulář W-8 BEN

Společnost s ručením omezeným, partnerská firma nebo společnost

Pokud jste společnost s ručením omezeným, využíváte partnerskou spolupráci nebo představujete společnost a vaše entita není podřízena zákonům Spojených států, je třeba určit, který formulář W-8 odpovídá vaší situaci.

Existuje několik verzí formuláře W-8:

Aby bylo možné určit, který formulář W-8 odpovídá okolnostem vaší situace, obraťte se na svého daňového poradce s žádostí o odeslání odpovídajícího formuláře.

Konec roku

Na konci každého roku je nutné úřadu IRS podat zprávu o veškerém příjmu z prodeje v USA za poslední rok. Uživatelům na vyžádání na adrese adobetax@adobe.com poskytujeme dopis s hlášením statistik za rok, které lze použít pro místní daňové účely. Výdělky jsou nahlášeny a zdaněny bez ohledu na to, zda jste o výplatu požádali. Daně z tohoto příjmu platíte pouze jednou a není třeba je platit podruhé při vyžádání zisků. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.