Použití nápovědy offline v produktech Adobe

Pokud je připojení k internetu aktivní a u daného produktu Adobe jste zvolili možnost Nápověda, v prohlížeči se otevře stránka nápovědy k produktu na webu společnosti Adobe.

Pokud chcete nápovědu k produktu zobrazit, i když není připojení k internetu aktivní, stáhněte si nápovědu ve formátu PDF do počítače.

Poznámka:

Produkt lze také nakonfigurovat tak, aby se soubor PDF otevřel v počítači po výběru položky nabídky Nápověda nebo stisknutí klávesy F1.

Důležité upozornění: Nápověda ve formátu PDF je verze nápovědy k produktu, která byla vydána současně s tímto produktem. Je možné, že se nejedná o nejaktuálnější verzi. Nejnovější verze nápovědy k produktu je k dispozici na webu společnosti Adobe a je pravidelně aktualizována i po vydání produktu.

Stažení a použití nápovědy ve formátu PDF k danému produktu Adobe

 1. Před stažením nápovědy ve formátu PDF se ujistěte, zda jste připojeni k internetu.

 2. Nápovědu ve formátu PDF ke svému produktu Adobe (v angličtině) naleznete v následující tabulce.

  Informace o stažení nápovědy ve formátu PDF v jiném jazyce než v angličtině najdete v článku Nápověda ve formátu PDF v lokalizovaných jazycích.

 3. Klikněte pravým tlačítkem (nebo v operačním systému macOS stiskněte klávesu Ctrl a klikněte) na odkaz na nápovědu ve formátu PDF.

  Poznámka:

  Informace o stažení nápovědy k produktu verze CS6 nebo starší ve formátu PDF najdete v části Předchozí verze.

 4. Zvolte možnost pro uložení odkazovaného souboru.

  Poznámka:

  V závislosti na používaném prohlížeči se může jednat o možnost Uložit odkaz jako, Stáhnout odkazovaný soubor jako, Uložit cíl jako a podobně.

 5. Podle pokynů v prohlížeči stáhněte soubor PDF do vybraného umístění v počítači.

 6. Zobrazte soubor PDF pomocí softwaru Adobe® Reader®.

  Pokud není tento software v počítači nainstalován, stáhněte jej.

Použití nápovědy ve formátu PDF přímo z produktu společnosti Adobe

Produkt lze také nakonfigurovat tak, aby se stažená nápověda ve formátu PDF otevřela po výběru položky nabídky Nápověda nebo stisknutí klávesy F1.

Zkopírujte staženou nápovědu ve formátu PDF do vhodného umístění v počítači v závislosti na použitém operačním systému a jazyce.

Důležité informace: Ujistěte se, zda výchozí název staženého souboru PDF zůstal nezměněn.

Poznámka:

Pokud ve složce Dokumenty nebo Veřejné dokumenty neexistuje struktura složek Adobe\PDF\pdf, je nutné ji před kopírováním souboru PDF vytvořit.

Produkty Creative Cloud, Acrobat a Elements:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/

Příklad: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/photoshop_reference.pdf

Produkty sady Creative Suite CS6:

Důležité upozornění: Zkopírujte nápovědu k sadě CS6 ve formátu PDF do složky Adobe\PDF\pdf\cs6\, aby fungovala s verzí CS6 produktů Adobe.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/

Příklad: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Poznámka:

Pokud ve složce Dokumenty nebo Veřejné dokumenty neexistuje struktura složek Adobe\PDF\<národní prostředí>\pdf, je nutné ji před kopírováním souboru PDF vytvořit.

Chcete-li například stáhnout soubor nápovědy ve francouzštině, vytvořte strukturu složek Adobe\PDF\fr\pdf. Chcete-li stáhnout soubor nápovědy v němčině, vytvořte strukturu složek Adobe\PDF\de\pdf.  

Produkty Creative Cloud, Acrobat a Elements:

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<kód národního prostředí>\pdf\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<kód národního prostředí>\pdf\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<kód národního prostředí>/pdf/

Příklad: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/photoshop_reference.pdf

Produkty sady Creative Suite CS6:

Důležité upozornění: Zkopírujte lokalizovanou nápovědu k sadě CS6 ve formátu PDF do složky Adobe\PDF\<národní prostředí>\pdf\cs6\, aby fungovala s verzí CS6 produktů Adobe.

 • Windows 7
  C:\Users\Public\Documents\Adobe\PDF\<kód národního prostředí>\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Users\Public\Public Documents\Adobe\PDF\<kód národního prostředí>\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/<kód národního prostředí>/pdf/cs6/

Příklad: /Users/Shared/Documents/Adobe/PDF/de/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Po instalaci nápovědy ve formátu PDF:

 1. Odpojte se od internetu.
 2. Ukončete produkt a znovu jej spusťte.
 3. Kliknutím na položku Nápověda > Nápověda k aplikaci [název produktu] nebo stisknutím klávesy F1 (systém Windows) otevřete nápovědu ve formátu PDF uloženou v počítači.
Poznámka:

Pokud je počítač připojen k internetu, otevře se po výběru možnosti Nápověda nebo stisknutí klávesy F1 online nápověda, i když je nainstalována nápověda ve formátu PDF. Chcete-li ověřit, zda se nápověda ve formátu PDF spouští v offline režimu správně, odpojte počítač od internetu.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?