Oversigt over nye funktioner

Ny funktion

Forbedret funktion

Adobe Camera Raw 8.7

Adobe Camera Raw 8.7 tilbyder understøttelse af HiDPI-skærme på Windows. Gør følgende for at aktivere denne funktion:

 1. Vælg Photoshop > Indstillinger > Eksperimentalfunktioner.
 2. Vælg Skalér brugergrænseflade med 200 % til skærme med høj tæthed.

Du kan finde flere oplysninger i 200 % skalering af brugergrænseflade til skærme med høj tæthed.

Adobe Camera Raw 8.5

Du kan nu modificere forløbs- og radialfiltermasker med penselkontrolelementerne. For at få adgang til penselkontrolelementerne, når du har tilføjet en maske, skal du vælge indstillingen Pensel ved siden af Nyt/Rediger. Alternativt kan du bruge tastaturgenvejen Skift + K.

Hvis du vil, kan du bruge penslerne + og - for at føje til eller fjerne fra den eksisterende forløbs- eller radialfiltermaske

Bemærk:

For en videobeskrivelse af de nye penselkontrolelementer til forløbs- eller radialfiltermasker, se Filterpensel i Adobe Camera Raw 8.5.

Penselkontrolelementer for forløbs- og radialfiltermasker

Maskevisualisering er nu tilgængeligt for forløbs- og radialfiltermasker. Brug indstillingen Maske nederst i ruden Lokale korrektioner. Alternativt kan du trykke på Y for at skifte indstillingen Maske.

Tryk på Y for at skifte indstillingen Maske. Du kan også justere maskevisualiseringens farve.

Nye forhåndsvisningsfunktioner

Video | Nye forhåndsvisningsfunktioner i Adobe Camera Raw 8.5

I denne video introducerer Max Wendt, Adobe Senior Computer Scientist, forhåndsvisningsfunktionerne i Adobe Camera Raw 8.5.

Max Wendt

Ny standardskifteknap pr. panel ():

 • Klik på pr. panel-skifteknappen () for at nulstille panelet til standardindstillingen. Skifteknappen er ved siden af Før/Efter-kontrolelementerne.

Support til flere nye kameraer og objektivprofiler

Vigtige løste problemer

 • Problemer med billedstøj under pletreparation af billeder med flydende punkter (HDR)
 • Problem under læsning af komprimerede Nikon-raw-filer (NEF-filer) uden tab fra flere Nikon-kameramodeller
 • Problem der fik Fujifilm X-T1-raw-billeder til at fremstå for lyse ved høje ISO-indstillinger ved brug af dynamisk område på 200 % og 400 %. Denne løsning kan påvirke udseendet på eksisterende billeder taget med denne kombination af indstillinger. Det kan løses ved at gøre følgende:
  • Tøm Camera Raw-cachen i dialogboksen Indstillinger for Camera Raw
  • Gennemse billeder taget med ISO-indstillinger højere end 1600 for at finde uventede lysstyrkeændringer

Adobe Camera Raw 8.4

Adobe Camera Raw 8.4 har avancerede kontrolelementer til forhåndsvisning, så du hurtigt kan sammenligne et billedes Før/Efter-tilstand:

Gem de aktuelle indstillinger som billedets Før-tilstand

Byt om på de aktuelle indstillinger og de gemte indstillinger for Før-tilstand. De aktuelle indstillinger gemmes som Før-tilstand, og de indstillinger, der tidligere er gemt som Før-tilstand, anvendes på billedet.

Vælg en tilstand for forhåndsvisningen:

• Se kun Efter-indstillinger anvendt på billedet
• Før/Efter-indstillinger anvendt på venstre og højre halvdel af billedet
• Før/Efter-indstillinger anvendt på hele billedet og vist side om side
• Før/Efter-indstillinger anvendt på øverste og nederste halvdel af billedet
• Før/Efter-indstillinger anvendt på hele billedet og vist lodret til hurtig sammenligning

Du kan finde flere oplysninger i Introduktion til Adobe Camera Raw.

Med Adobe Camera Raw 8.4 kan du korrigere røde øjne på både mennesker og dyr. Klik på ikonet Rødøjefjernelse i Adobe Camera Raw () og vælg derefter Dyreøjne i pop op-menuen Type. Find flere oplysninger i Korriger røde øjne.

Adobe Camera Raw 8.4 indeholder kamerafarveprofiler til Fujifilm X-Trans-sensorkameraer. Disse farvematchende profiler omfatter Fujifilm Provia, Fujifilm Velvia, Fujifilm Astia og Fujifilm Monochrome.

Benyt denne fremgangsmåde:

 1. Sørg for at arbejde med et billede, der er taget med X-Trans-sensoren.
 2. Klik på ikonet Kamerakalibrering i Adobe Camera Raw ().
 3. Vælg den ønskede profil i pop op-menuen Kameraprofil.

Adobe Camera Raw 8.3

Adobe Camera Raw 8.3 indeholder følgende forbedringer:

Automatisk udretning af billede ved hjælp af en af følgende tre interaktioner:

 • Dobbeltklik på opretningsværktøjet () på værktøjslinjen.
 • Når opretningsværktøjet er valgt, skal du dobbeltklikke hvor som helst på eksempelbilledet.
 • Når du har valgt Beskæringsværktøjet, skal du trykke på tasten Kommando (på Mac) eller på tasten Ctrl (på Windows) for midlertidigt at skifte til opretningsværktøjet. Nu skal du så dobbeltklikke hvor som helst på eksempelbilledet.

Hvid og Sort understøtter nu en Autoniveau-lignende funktionalitet, når du dobbeltklikker på skydeknapperne og samtidig holder Shift-tasten nede (Shift + dobbeltklik).

Funktionerne Autotemperatur og Autofarvetone. Du aktiverer denne funktion ved at holde Shift nede og dobbeltklikke et sted på eksempelbilledet.

Mulighed for at vælge en baggrundsfarve til arbejdsområdet samt skifte synlighedsgraden for hårlinje-rammen på billedet. Højreklik uden for billedet i arbejdsområdet, og vælg en indstilling fra pop op-menuen.

Option + klik-genvej til hjælp i forbindelse med dialogboksene Synkroniser, Ny fast indstilling, Gem indstillinger og Kopiér/Indsæt (Bridge). Hvis du holder Option-tasten nede, kan du ved at klikker på et afkrydsningsfelt markere dette individuelt. Du kan holde Alternativ nede og klikke igen for at skifte til afkrydsningsfeltets foregående tilstand.

Adobe Camera Raw 8.1 og 8.2

Bemærk:

Find flere detaljerede oplysninger om forbedringerne i dette afsnit i Forbedringer i Adobe Camera Raw | ACR 8.1 og 8.2.

Blød korrektur i dialogboksen ACR. Du kan nu vælge en ICC-farveprofil og simulere ekstra faktorer, f.eks. gengivelsesmetode og papir og blæk. Disse indstillinger kan nu anvendes på fotografiet via dialogboksen, endda før du åbner det i Photoshop.

Understøttelse af ICC-baserede farverum i dialogboksen ACR. Dialogboksen ACR giver dig nu mulighed for at få vist dine fotografier med vilkårlige ICC-baserede outputfarverum. De tilgængelige farverum omfatter Gråtone, RGB, Lab og CMYK.

Tilpasning af billedstørrelse er nu mere fleksibel, idet dialogboksen ACR indeholder adskillige indstillinger for tilpasning af et fotografi. Disse indstillinger er placeret i afsnittet Tilpasning af billedstørrelse, lige under afsnittet Farverum.

Forudindstillinger. Gem ofte brugte indstillinger som en forudindstilling. Gem ofte brugte indstillinger fra dialogboksen Arbejdsforløbsindstillinger eller Gem indstillinger som en forudindstilling, og anvend derefter forudindstillingen nemt på flere fotografier.

Beskæring har et ændret arbejdsforløb som følge af introduktionen af det nye arbejdsforløb for Tilpasning af billedstørrelse. Brug indstillingen for Tilpasning af billedstørrelse i dialogboksene Arbejdsforløbsindstillinger og Gem indstillinger til at angive en ønsket, fast billedstørrelse.

Adobe-logo

Log ind på din konto