Serienummerprompt wordt weergegeven bij afdrukken in Acrobat 11.0.01

Probleem

Wanneer u een update hebt uitgevoerd naar Acrobat 11.0.01, wordt het serienummerdialoogvenster weergegeven wanneer u afdrukt op de Adobe PDF-printer. In sommige gevallen wordt een foutbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd om Acrobat te activeren. Het probleem doet zich alleen voor wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

  • Het systeem gebruikt Acrobat op Windows en is bijgewerkt naar 11.0.01. 
  • Acrobat is nooit gestart.
  • De taal van het Acrobat-serienummer is alleen Engels. 
  • De taal van het besturingssysteem is niet-Engels. 
  • De installatie was geen UI-installatie, dat wil zeggen, de installatie is uitgevoerd via de opdrachtregel of een andere bedrijfsmethode. 
  • U probeert af te drukken naar Adobe PDF. 

Oplossingen

Eindgebruikersoptie

Start Acrobat voor de gebruiker ten minste eenmaal voordat u naar PDF afdrukt om het probleem voor die gebruiker op de computer op te lossen.

IT-bedrijfsoplossing

Als u het probleem voor alle gebruikers op een willekeurige computer wilt oplossen, gaat u als volgt te werk: 

  1. Zoek de registersleutel HKLM\Software\[wow6432node]\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\Language\current\
  2. Stel de standaardwaarde in op 'acrobat.dll'.
  3. Distribueer de instelling in uw organisatie via GPO of een andere methode.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account