Verzenden voor handtekening crasht in App-V Acrobat

Probleem

Als de IT-beheerders van plan zijn om Reader en Acrobat met App-V 5.0 SP3 op clientmachines te gebruiken, kan het probleem zich voordoen bij gebruikers die Acrobat gebruiken als ze App-V Reader niet al eerder op hun eigen machines hebben gestart.

Reden voor het probleem: App-V Reader voegt meerdere “HKCU/Adobe/*”-componenten toe aan de toegestane lijst van App-V waardoor al deze registersleutels op clientmachines buiten VREG worden gemaakt.

Oplossing

HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} is vereist in het lokale registercomponent op de machine zodat de toegestane registersleutels werken. Deze sleutel wordt met het Runtime.bat-script gemaakt wanneer App-V Reader voor het eerst wordt opgestart. Dit is gelijkaardig met de sleutel die in Acrobat Reader Sequencing Guidelines wordt gemaakt.

Probeer een van de volgende tijdelijke oplossingen:

  • Maak handmatig de HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} op de clientmachine in plaats van het Runtime.bat-script van App-V Reader te gebruiken. Een beheerder kan deze sleutels bijvoorbeeld bij de clientmachines plaatsen via ADM-sjablonen, enz.
  • Gebruikers kunnen App-V Reader eenmaal op hun machines starten en vervolgens Acrobat gebruiken.
  • Voeg als volgt het volgende Runtime.bat-script toe aan DeploymentConfig.xml van App-V Acrobat, in de <UserScripts>-sectie. Het script maakt het hierboven vermelde register aan in het HKCU-component tijdens de eerste start van App-V Acrobat.

Het script start echter enkel voor domeingebruikers en geeft een 534-fout als een lokale gebruiker probeert om App-V Adobe Acrobat te openen.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Set the ChannelName to DC to run this script on Continuous track.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

Adobe-logo

Aanmelden bij je account