Opmerkingen bij de release Adobe Drive 4

Welkom bij Adobe Drive 4. Dit document bevat op het laatste moment beschikbaar gestelde productinformatie, updates en tips voor het oplossen van problemen die niet in de documentatie van Adobe Drive worden besproken.

Overzicht

Adobe Drive is een product waarmee een systeem voor middelenbeheer naadloos kan worden geïntegreerd met Adobe Creative Suite® 6-toepassingen. Een verbonden server wordt op uw computer weergegeven als een gekoppelde vaste schijf of een netwerkstation. Nadat de verbinding is ingesteld, kunt u op verschillende manieren toegang krijgen tot de bestanden op de server. U kunt hiervoor Windows Verkenner of de Finder in Mac OS gebruiken of de dialoogvensters Openen, Importeren, Exporteren, Plaatsen, Inchecken, Opslaan of Opslaan als in Adobe Photoshop®, Adobe Bridge®, Adobe Illustrator®, Adobe InDesign® en Adobe InCopy®.


Adobe Drive 4 bevat twee voorgedefinieerde aansluitingen:

 • De Adobe CQ Digital Asset Management-aansluiting biedt toegang tot Adobe CQ Digital Asset Management (CQ DAM).
 • De CMIS-aansluiting biedt basistoegang tot servers waarop de specificatie CMIS (Content Management Interoperability Services; services voor interoperabiliteit van inhoudsbeheer) is geïmplementeerd.

Adobe Drive kan worden uitgebreid voor ondersteuning van systemen voor middelenbeheer van derden. Leveranciers van systemen voor middelenbeheer kunnen een aangepaste aansluiting voor Adobe Drive leveren voor gebruik van de middelen die zijn opgeslagen in hun opslagplaats. Nadat de aansluiting is aangepast door een DAM-leverancier, wordt de inhoud van het externe DAM-systeem in Adobe Drive weergegeven als een netwerkstation op het bestandssysteem van de gebruiker. Ook worden bepaalde markeringsfuncties in Creative Suite-toepassingen ingeschakeld. Met deze functies kunt u bijvoorbeeld de versiegeschiedenis weergeven of een opmerking voor inchecken toevoegen wanneer u een bestand opslaat. Deze Creative Suite-functies zijn alleen beschikbaar als Adobe Drive en de aangepaste aansluiting van een DAM-leverancier zijn geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Raadpleeg uw leverancier voor middelenbeheer om na te gaan of er een Adobe Drive 4-aansluiting voor het systeem van de leverancier beschikbaar is.

Nieuwe functies in deze release

Adobe Drive 4 bevat de volgende belangrijke updates en oplossingen voor problemen.

Integratie met CS6

Adobe Drive 4 kan volledig worden geïntegreerd met Creative Suite 6-producten, waaronder Adobe Photoshop (32- en 64-bits versie), Adobe Bridge (32- en 64-bits versie), Adobe Illustrator (32- en 64-bits versie), Adobe InDesign en Adobe InCopy.

Automatisch inchecken van bestanden die worden toegevoegd vanuit de Finder of Verkenner

U kunt nu ervoor kiezen om nieuwe bestanden die via het bestandsysteem (Mac OS Finder of Windows Verkenner) worden toegevoegd aan een verbonden map, automatisch in te checken.

 • Automatisch inchecken is standaard ingeschakeld. U kunt de functie uitschakelen door in het dialoogvenster Instellingen de betreffende optie uit te schakelen.
 • Wanneer de functie is ingeschakeld, worden bestanden automatisch ingecheckt als u ze maakt in een verbonden map of als u nieuwe bestanden naar een verbonden map kopieert.
 • In het dialoogvenster Instellingen kunt u een standaardtekenreeks toevoegen die als opmerking voor inchecken wordt gebruikt voor nieuwe bestanden die worden toegevoegd.

Weergavenaam voor serververbinding

Wanneer u een nieuwe verbinding voor Adobe Drive toevoegt, kunt u een aangepaste weergavenaam voor die verbinding opgeven. De weergavenaam verschijnt naast het verbindingspictogram en de volumenaam in het bestandssysteem.
Als u geen waarde opgeeft voor de weergavenaam, wordt de verbinding aangeduid met de verbindings-URL.

Metagegevens van historische versie weergeven in Adobe Bridge (alleen CQ DAM)

Wanneer u historische versies bekijkt voor middelen die worden beheerd met een CQ DAM-server, worden de metagegevens voor de geselecteerde versie weergegeven in het deelvenster voor metagegevens van Adobe Bridge.

Koppeling voor updates in de gebruikersinterface van Adobe Drive Connect

Wanneer u in de gebruikersinterface van Adobe Drive Connect op de koppeling “Updates” klikt, controleert Adobe Application Manager op beschikbare updates. Vervolgens kunt u kiezen welke nieuwe updates u wilt installeren.

Adobe Drive 4 installeren

Adobe Drive 4 wordt gebruikt in combinatie met Creative Suite-producten (Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator en Adobe Bridge). Raadpleeg de systeemvereisten voor Adobe Creative Suite 6:

http://www.adobe.com/nl/products/creativesuite/design-web-premium/tech-specs.html/

U kunt Adobe Drive 4 alleen installeren als u een van deze Creative Suite-producten hebt geïnstalleerd.

Installeren

Als u de software wilt installeren, downloadt u Adobe Drive van:

http://www.adobe.com/go/adobedrive_nl/

De installatie vereist 500 MB aan beschikbare ruimte op de vaste schijf. U hebt beheerdersrechten nodig om de installatie uit te voeren.
Windows:

 • Pak het installatiepakket uit naar een lokale map.
 • Dubbelklik op het bestand Set-up.exe om het installatieproces te starten.

Mac OS:

 • Dubbelklik op het gedownloade DMG-bestand om een lokaal volume te koppelen in de Finder van Mac OS.
 • Blader naar dit volume en dubbelklik op Install.app om het installatieproces te starten.

Verwijderen

U kunt als volgt de software verwijderen:

 • Windows XP: ga naar Configuratiescherm > Software en kies “Adobe Drive 4”.
 • Windows 7: ga naar Configuratiescherm > Programma's en onderdelen en kies “Adobe Drive 4”.
 • Mac OSX: ga naar Programma's > Hulpprogramma's > Adobe Installers en dubbelklik op “Verwijder Adobe Drive 4”.

Bekende problemen

De volgende problemen kunnen optreden in deze release. Ga voor de meest recente informatie over bekende problemen naar: http://helpx.adobe.com/nl/drive.html

 • Raadpleeg de Technische opmerking bij CQ DAM-aansluiting voor informatie over de problemen die zich kunnen voordoen wanneer u verbinding maakt met een CQ DAM-server.
 • Raadpleeg de Technische opmerking bij CMIS-aansluiting voor informatie over de problemen die zich kunnen voordoen wanneer u verbinding maakt met een CMIS-server.
 • Nadat u middelen hebt bewerkt en opgeslagen in Illustrator, verschijnt het foutbericht: “Dit bestand is buiten Illustrator gewijzigd.” U kunt dit bericht zonder problemen negeren. [2904131]
 • Het menu-item “Inchecken” in Illustrator blijft ingeschakeld wanneer u offline werkt. Als u dit item kiest, gebeurt er niets. [2941287]
 • Als Adobe Bridge is geopend wanneer u via de gebruikersinterface van Adobe Drive Connect verbinding maakt met een server of de verbinding verbreekt, wordt Adobe Bridge meerdere malen op de voor- en achtergrond weergegeven. [3177120]
 • Als u een bijgewerkt PSD-bestand opent in Photoshop, het bestand bewerkt en vervolgens de bewerking Opslaan als annuleert, keert het bestand terug naar de bijgewerkte status en kunt u het bestand niet inchecken. U moet het bestand eerst bewerken en opnieuw opslaan voor u het kunt bewerken. [2850992]
 • U kunt in Adobe Bridge geen verzameling maken van bestanden die worden beheerd door een verbonden server. [2937176]
 • [Alleen Windows] Als u een bestand hebt geopend en uitgecheckt in InDesign en een andere gebruiker dat bestand hernoemt of verplaatst, wordt een bericht weergegeven dat het bestand is verwijderd. U kunt het bestand daarna niet meer bewerken of inchecken. [2936906]
 • Wanneer een uitgecheckt document dat u hebt bewerkt, is geopend in InDesign op het moment dat de verbinding met de server wordt verbroken, loopt InDesign vast als u het bestand probeert op te slaan. Oplossing: nadat een bericht is weergegeven dat de verbinding is verbroken, moet u Opslaan als gebruiken in plaats van Opslaan om uw wijzigingen lokaal op te slaan. [2947072]
 • Als u in de offlinemodus van InDesign in een nieuw bestand werkt, kunt u het bestand niet meer openen in InDesign nadat u het naar een andere beheerde map hebt verplaatst. Als u het bestand wilt openen, sluit u InDesign en kopieert u het bestand naar een andere locatie. Start vervolgens InDesign opnieuw en open het bestand vanaf de nieuwe locatie. [3133365]
 • Als u een bijgewerkt beheerd bestand in InDesign opent terwijl u online bent en vervolgens overschakelt naar de modus voor offline bewerken, kunt u het bewerkte bestand niet opslaan. Gebruik Opslaan als om een nieuwe, tijdelijke versie met uw wijzigingen lokaal op te slaan. [3133357]
 • [Alleen Mac OS] Als u een beheerd bestand met slepen en neerzetten wilt verplaatsen van Adobe Bridge naar een InDesign- of Illustrator-document, wordt in het geopende document een tekstkader weergegeven en niet een geplaatst bestand. [3150063]
 • Wanneer u een beheerd InDesign-bestand exporteert dat externe bestandskoppelingen naar IDML (InDesign Markup Language) bevat, worden de paden voor de koppelingen gerelateerd aan de methode waarmee u via Adobe Drive verbinding maakt met de DAM-server. Als u via een IP-adres verbinding maakt met de server, het bestand exporteert en op een ander moment het bestand exporteert nadat u via de domeinnaam verbinding hebt gemaakt met de server, worden de koppelingen in het bestand anders weggeschreven. Met name wanneer u een weergavenaam opgeeft als u verbinding maakt met de server, zijn de paden voor de koppelingen in het geëxporteerde bestand met IDML onjuist. [3196611]

Oplossing: Als u via Adobe Drive verbinding maakt met een server, moet u ervoor zorgen dat u altijd hetzelfde type padspecificatie (domeinnaam of IP-adres) gebruikt wanneer u verbinding maakt met een server waarop InDesign-bestanden worden beheerd. Gebruik geen weergavenaam voor de verbinding omdat dit altijd resulteert in een onjuiste verwijzing.

Klantenservice

De klantenservice van Adobe verschaft productinformatie en biedt assistentie bij verkoop, registratie en andere niet-technische problemen. Ga naar adobe.com en klik op Contact opnemen als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de klantenservice van Adobe.

Opties voor ondersteuningslidmaatschappen en technische informatiebronnen

Als u technische hulp nodig hebt bij uw product of informatie wilt over het oplossen van problemen of over de ondersteuningslidmaatschappen die gratis of tegen betaling beschikbaar zijn, kunt u terecht op http://www.adobe.com/go/support_nl/. Ga buiten Noord-Amerika naar http://www.adobe.com/go/intlsupport_nl/. Klik op de vervolgkeuzelijst voor het selecteren van een ander land of andere regio, kies een ander land of andere regio en klik op Verder. U kunt ook naast de landnaam bovenaan het scherm op Wijzigen klikken om een ander land of een andere regio te kiezen.

Tot de gratis bronnen voor het oplossen van problemen behoren onder andere de ondersteuningsknowledgebase van Adobe, Adobe-gebruikersforums en Adobe Support Advisor. We zijn voortdurend bezig om nieuwe hulpmiddelen en informatie online beschikbaar te stellen om u te helpen problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Als u ontwikkelaar bent en ondersteuning voor de Adobe Drive SDK nodig hebt, kunt meer informatie over ondersteuningsbundels voor ontwikkelaars vinden op:

http://www.adobe.com/nl/support/programs/developer/incidentbundle/

Aanvullende bronnen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account