Beschrijving

Elke Color-instantie bevat de onderdelen rood, groen, blauw en alfa (RGBA). Elk onderdeel heeft een kleurcodewaarde die ligt tussen 0 en 255.

Syntaxis

new flwebgl.geom.Color(r, g, b, a)

Parameters

NaamTypeBeschrijving
rgetalDe rode waarde (0 - 255)
ggetalDe groene waarde (0 - 255)
bgetalDe blauwe waarde (0 - 255)
agetal(optioneel) De standaardwaarde is 255.

Eigenschappen

NaamTypeBeschrijving
redgetalDe rode waarde (0 - 255)
greengetalDe groene waarde (0 - 255)
bluegetalDe blauwe waarde (0 - 255)
alphagetalDe alfawaarde (0 - 255)