Kleur

Beschrijving

Elke Color-instantie bevat de onderdelen rood, groen, blauw en alfa (RGBA). Elk onderdeel heeft een kleurcodewaarde die ligt tussen 0 en 255.

Syntaxis

new flwebgl.geom.Color(r, g, b, a)

Parameters

Naam Type Beschrijving
r getal De rode waarde (0 - 255)
g getal De groene waarde (0 - 255)
b getal De blauwe waarde (0 - 255)
a getal (optioneel) De standaardwaarde is 255.

Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
red getal De rode waarde (0 - 255)
green getal De groene waarde (0 - 255)
blue getal De blauwe waarde (0 - 255)
alpha getal De alfawaarde (0 - 255)
Adobe-logo

Aanmelden bij je account