ColorTransform

Beschrijving

Met de ColorTransform-klasse kunt u de kleur van het weergaveobject transformeren of wijzigen door de kleurwaarden aan te passen. U kunt elk van de vier kanalen wijzigen: rood, groen, blauw en alfatransparantie.

De ColorTransform-klasse bevat acht leden. Dit zijn de verschuivingen en vermenigvuldigingsfactoren voor elk van de vier kleurkanalen. Wanneer een ColorTransform-object op een weergaveobject wordt toegepast, wordt als volgt een nieuwe waarde voor elk kleurkanaal berekend:

 • Nieuwe rode waarde = (oude rode waarde * redMultiplier) + redOffset
 • Nieuwe groene waarde = (oude groene waarde * greenMultiplier) + greenOffset
 • Nieuwe blauwe waarde = (oude blauwe waarde * blueMultiplier) + blueOffset
 • Nieuwe alpha-waarde = (oude alpha-waarde * alphaMultiplier) + alphaOffset

Syntaxis

new flwebgl.geom.ColorTransform(alphaOffset, alphaMultiplier, redOffset, redMultiplier, greenOffset, greenMultiplier, blueOffset, blueMultiplier)

Parameters

Naam Type Beschrijving
alphaOffset
getal (optioneel) Bereik -255 tot 255, Standaard = 0
alphaMultiplier
getal (optioneel) Bereik -1 tot 1, Standaard = 1
redOffset getal (optioneel) Bereik -255 tot 255 Standaard = 0
redMultiplier getal (optioneel) Bereik -1 tot 1, Standaard = 1
greenOffset getal (optioneel) Bereik -255 tot 255, Standaard = 0
greenMultiplier getal (optioneel) Bereik -1 tot 1, Standaard = 1
blueOffset getal (optioneel) Bereik -255 tot 255, Standaard = 0
blueMultiplier getal (optioneel) Bereik -1 tot 1, Standaard = 1

Methoden

clone()

Beschrijving

    Deze methode retourneert een kloon van de ColorTransform-instantie

Retourneert

 • Een kloon van de ColorTransform-instantie
 • Type - ColorTransform

concat(colorTx)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de geleverde ColorTransform samen te voegen met de huidige ColorTransform, waardoor de effecten van beide elementen worden gecombineerd.

Parameters

Retourneert

 • Deze ColorTransform. U kunt deze methode gebruiken om methodeaanroepen te koppelen.
 • Type - ColorTransform
Naam Type Beschrijving
colorTx ColorTransform De Color-transformatie die moet worden vermenigvuldigd

copy(colorTransform)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de opgegeven ColorTransform te kopiëren naar deze ColorTransform.

Parameters

Retourneert

 • Deze ColorTransform. U kunt deze methode gebruiken om methodeaanroepen te koppelen.
 • Type - ColorTransform
Naam Type Beschrijving
colorTransform
ColorTransform
De ColorTransform-instantie waarvan eigenschappen moeten worden gekopieerd

equals(colorTx)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om te controleren of de doorgegeven ColorTransform dezelfde waarden bevat als deze instantie.

Parameters

Retourneert

 • Type - boolean
Naam Type Beschrijving
colorTx ColorTransform De Color-transformatie die moet worden vergeleken

getAlphaMultiplier()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de alfavermenigvuldigingsfactor (multiplier).

Retourneert

 • Type - getal

getAlphaOffset()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de alfaverschuiving.

Retourneert

 • Type - getal

getBlueMultiplier()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de blauwe vermenigvuldigingsfactor (multiplier).

Retourneert

 • Type - getal

getBlueOffset()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de blauwe verschuiving.

Retourneert

 • Type - getal

getGreenMultiplier()

Beschrijving

Deze methode retourneert de groene vermenigvuldigingsfactor (multiplier).

Retourneert:

 • Type - getal

getGreenOffset()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de groene verschuiving.

Retourneert

 • Type - getal

getRedMultiplier()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de rode vermenigvuldigingsfactor (multiplier).

Retourneert

 • Type - getal

getRedOffset()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de rode verschuiving.

Retourneert

 • Type - getal

identity()

Beschrijving

    Deze methode stelt de Color-transformatie in op een Identity Color-transformatie.

Retourneert

 • Deze Color-transformatie.U kunt deze methode gebruiken om methodeaanroepen te koppelen.
 • Type - ColorTransform

isIdentity()

Beschrijving

    Deze methode heeft de waarde 'true' als de Color-transformatie een Identity Color-transformatie is.

Retourneert

 • Type - boolean

setAlphaMultiplier(Multiplier)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de alfavermenigvuldigingsfactor (multiplier) in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
Multiplier getal Een waarde die wordt vermenigvuldigd met de waarde van het alfatransparantiekanaal

setAlphaOffset(offset)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de alfaverschuiving in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
offset getal Een getal dat bij de waarde voor het alfatransparantiekanaal wordt opgeteld nadat deze met de waarde alphaMultiplier is vermenigvuldigd

setBlueMultiplier(multiplier)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de blauwe vermenigvuldigingsfactor (multiplier) in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
multiplier getal Een waarde die wordt vermenigvuldigd met de waarde van het blauwe kanaal

setBlueOffset(offset)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de blauwe verschuiving in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
offset getal Een getal dat bij de waarde voor het blauwe kanaal wordt opgeteld nadat deze met de waarde blueMultiplier is vermenigvuldigd

setGreenMultiplier(multiplier)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de groene vermenigvuldigingsfactor (multiplier) in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
multiplier getal Een waarde die wordt vermenigvuldigd met de waarde van het groene kanaal

setGreenOffset(offset)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de groene verschuiving in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
offset getal Een getal dat bij de waarde voor het groene kanaal wordt opgeteld nadat deze met de waarde greenMultiplier is vermenigvuldigd

setRedMultiplier(multiplier)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de rode vermenigvuldigingsfactor (multiplier) in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
multiplier getal Een waarde die wordt vermenigvuldigd met de waarde van het rode kanaal

setRedOffset(offset)

Beschrijving

    Gebruik deze methode om de rode verschuiving in te stellen.

Parameters

Naam Type Beschrijving
offset getal Een dat bij de waarde voor het rode kanaal wordt opgeteld nadat deze met de waarde redMultiplier is vermenigvuldigd
Adobe-logo

Aanmelden bij je account