EventDispatcher

Beschrijving

De EventDispatcher-klasse is de basisklasse voor alle runtimeklassen die gebeurtenissen verzenden.

Methoden

addEventListener(type, listener)

Beschrijving

    De EventDispatcher-klasse registreert een gebeurtenislistenerobject met een EventDispatcher-object, zodat de listener een melding kan ontvangen over een gebeurtenis. De klasse controleert niet op dubbele listeners omdat deze door de client worden verwerkt.

Parameters

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt een listener voor de gebeurtenis ENTER_FRAME toegevoegd aan de stage.

Naam Type Beschrijving
type tekenreeks Het type gebeurtenis
listener functie De callback-functie Deze functie moet een Event-object als enige parameter accepteren, en niets retourneren
function handlerFn(e) {
    console.log("I'm in handler " + e.getType());
}
  
var stage = player.getStage();
stage.addEventListener(flwebgl.events.Event.ENTER_FRAME, handlerFn);

dispatchEvent(event)

Beschrijving

    Deze methode verstuurt een gebeurtenis naar alle objecten met geregistreerde listeners voor het desbetreffende objecttype.

Parameters

Naam Type Beschrijving
event Event De gebeurtenis die moet worden verzonden

hasEventListener(type, listener)

Beschrijving

    Deze methode controleert of het object EventDispatcher listeners heeft geregistreerd voor een specifiek type gebeurtenis.

Parameters

Retourneert

  • Type - boolean
Naam Type Beschrijving
type tekenreeks Het type gebeurtenis
listener functie (Optioneel) Indien opgegeven, wordt gecontroleerd of deze listener is toegevoegd.

removeEventListener(type, listener)

Beschrijving

    Deze methode verwijdert de gebeurtenislistener voor het opgegeven gebeurtenistype.

Parameters

Naam Type Beschrijving
type tekenreeks Het type gebeurtenis
listener functie De listener die moet worden verwijderd
Adobe-logo

Aanmelden bij je account