Player

Beschrijving

De Player-klasse is uw invoerpunt voor de WebGL-runtime-API. Hiermee kunt u de animatie starten en het afspelen ervan beheren.

Syntaxis

new flwebgl.Player()

Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
S_OK getal  
E_ERR getal Algemene foutcode
E_INVALID_PARAM getal Ongeldige parameters doorgegeven aan de functie
E_CONTEXT_CREATION_FAILED getal WebGL wordt niet ondersteund in de browser
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENT getal WebGL wordt niet ondersteund in de browser
E_RESOURCE_LOADING_FAILED getal Kan resource niet laden

Methoden

getBackgroundColor()

Beschrijving

     Deze methode retourneert de achtergrondkleur van de stage.

Retourneert

  • Type - flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Beschrijving

     Deze methode retourneert een factory voor filmclipinstanties.

Retourneert

  • Type - flwebgl.sg.SceneGraphFactory  

getStage()

Beschrijving

    Deze methode retourneert een verwijzing naar de stage.

Retourneert

  • Type - flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de hoogte van de stage in pixels.

Retourneert

  • Type - getal  

getStageWidth()

Beschrijving

     Deze methode retourneert de breedte van de stage in pixels.

Retourneert

  • Type - getal

init(canvas, content, textures, callback)

Beschrijving

    Deze methode start de toepassing met de resources en het canvas. De resources worden asynchroon geladen. De geleverde callback-functie wordt aangeroepen nadat de resources volledig zijn geladen.

Parameters

Retourneert

  • Als de toepassing correct wordt gestart, wordt S_OK geretourneerd. Zo niet, dan wordt de toepasselijke foutcode geretourneerd
  • Type - getal
Naam Type Beschrijving
canvas HTMLCanvasElement Het doelcanvaselement
content Object Het JSON-contentobject
textures Array Een array van TextureAtlas-objecten
callback Function De callbackfunctie die wordt aangeroepen nadat alle resources zijn geladen

play(scene)

Beschrijving

    Deze methode speelt de animatie af.

Parameters

Retourneert

  • Type - boolean
Naam Type Beschrijving
scene tekenreeks (optioneel) De scène die moet worden afgespeeld. Indien niet opgegeven, worden alle scènes afgespeeld.

setViewport(viewport)

Beschrijving

    Deze methode stelt de weergavepoort (viewport) in.

Parameters

Naam Type Beschrijving
viewport flwebgl.geom.Rect De weergavepoort (viewport) die moet worden ingesteld

stop()

Beschrijving

    Deze methode stopt de animatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account