Beschrijving

De Player-klasse is uw invoerpunt voor de WebGL-runtime-API. Hiermee kunt u de animatie starten en het afspelen ervan beheren.

Syntaxis

new flwebgl.Player()

Eigenschappen

NaamTypeBeschrijving
S_OKgetal 
E_ERRgetalAlgemene foutcode
E_INVALID_PARAMgetalOngeldige parameters doorgegeven aan de functie
E_CONTEXT_CREATION_FAILEDgetalWebGL wordt niet ondersteund in de browser
E_REQUIRED_EXTENSION_NOT_PRESENTgetalWebGL wordt niet ondersteund in de browser
E_RESOURCE_LOADING_FAILEDgetalKan resource niet laden

Methoden

getBackgroundColor()

Beschrijving

     Deze methode retourneert de achtergrondkleur van de stage.

Retourneert

  • Type - flwebgl.geom.Color

getScenegraphFactory()

Beschrijving

     Deze methode retourneert een factory voor filmclipinstanties.

Retourneert

  • Type - flwebgl.sg.SceneGraphFactory  

getStage()

Beschrijving

    Deze methode retourneert een verwijzing naar de stage.

Retourneert

  • Type - flwebgl.sg.MovieClip

getStageHeight()

Beschrijving

    Deze methode retourneert de hoogte van de stage in pixels.

Retourneert

  • Type - getal  

getStageWidth()

Beschrijving

     Deze methode retourneert de breedte van de stage in pixels.

Retourneert

  • Type - getal

init(canvas, content, textures, callback)

Beschrijving

    Deze methode start de toepassing met de resources en het canvas. De resources worden asynchroon geladen. De geleverde callback-functie wordt aangeroepen nadat de resources volledig zijn geladen.

Parameters

Retourneert

  • Als de toepassing correct wordt gestart, wordt S_OK geretourneerd. Zo niet, dan wordt de toepasselijke foutcode geretourneerd
  • Type - getal
NaamTypeBeschrijving
canvasHTMLCanvasElementHet doelcanvaselement
contentObjectHet JSON-contentobject
texturesArrayEen array van TextureAtlas-objecten
callbackFunctionDe callbackfunctie die wordt aangeroepen nadat alle resources zijn geladen

play(scene)

Beschrijving

    Deze methode speelt de animatie af.

Parameters

Retourneert

  • Type - boolean
NaamTypeBeschrijving
scenetekenreeks(optioneel) De scène die moet worden afgespeeld. Indien niet opgegeven, worden alle scènes afgespeeld.

setViewport(viewport)

Beschrijving

    Deze methode stelt de weergavepoort (viewport) in.

Parameters

NaamTypeBeschrijving
viewportflwebgl.geom.RectDe weergavepoort (viewport) die moet worden ingesteld

stop()

Beschrijving

    Deze methode stopt de animatie.