Point

Beschrijving

Deze klasse staat voor een punt op een tweedimensionaal x/y-coördinatensysteem.

Syntaxis

new flwebgl.geom.Point(x,y)

Parameters

Naam Type Beschrijving
x getal De horizontale coördinaat van het punt.
y getal De verticale coördinaat van het punt.

Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
x getal De horizontale coördinaat van het punt.
y getal De verticale coördinaat van het punt.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account