SceneGraphFactory

Beschrijving

De factory-klasse voor het maken van scènegraph-elementen. U mag deze klasse niet rechtstreeks instantiëren. Gebruik Player om een verwijzing te krijgen.

Methoden

createMovieClipInstance(linkageName)

Beschrijving

    Hiermee wordt een nieuwe filmclipinstantie gemaakte met de opgegeven filmclipkoppelingsnaam

Parameters

Retourneert

  • Type - flwebgl.sg.MovieClip

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt een nieuwe MovieClip-instantie gemaakt met de koppelingsnaam (die is opgegeven in het bibliotheekvenster in Flash Professional).

Naam Type Beschrijving
linkageName tekenreeks De naam van de filmclipkoppeling
var sgf = player.getScenegraphFactory();
var mc = sgf.createMovieClipInstance("MovieClipLinkageName")
Adobe-logo

Aanmelden bij je account