Shape

Beschrijving

Een vormweergave-element. U mag deze klasse niet rechtstreeks instantiëren.

Breidt uit

  • flwebgl.event.EventDispatcher

Methoden

getBounds(targetCoordinateSpace, bFastBounds)

Beschrijving

    Deze methode retourneert de begrenzende rechthoek.

Parameters

Retourneert

  • Grenzen van het weergaveobject
  • Type - flwebgl.geom.Rect
Naam Type Beschrijving
targetCoordinateSpace
Vorm of MovieClip  (Optionele standaard = undefined) Het weergaveobject dat definieert welk coördinatensysteem moet worden gebruikt. Als er geen waarde is opgegeven, worden de lokale grenzen geretourneerd.
bFastBounds
boolean
De index waaraan het onderliggende object moet worden toegevoegd.

getGlobalColorTransform()

Beschrijving

    Retourneert de globale kleurtransformatie voor het weergaveobject

Retourneert

  • Type - flwebgl.geom.ColorTransform

getGlobalTransform()

Beschrijving

    Retourneert de globale transformatie voor het weergaveobject

Retourneert

  • Type - flwebgl.geom.Matrix

getLocalColorTransform()

Beschrijving

    Retourneert de lokale kleurtransformatie voor het weergaveobject

Retourneert

  • Type - flwebgl.geom.ColorTransform

getLocalTransform()

Beschrijving

    Retourneert de lokale transformatie voor het weergaveobject

Retourneert

  • Type - flwebgl.geom.Matrix

getName()

Beschrijving

    Retourneert de naam voor het weergaveobject

Retourneert

  • Type - String

isVisible()

Beschrijving

     Retourneert de zichtbaarheidsvlag voor het weergaveobject

Retourneert

  • Type - boolean

setLocalColorTransform(colorTransform)

Beschrijving

    Stelt de lokale kleurtransformatie in voor het weergaveobject

Parameters

Naam Type Beschrijving
colorTransform flwebgl.geom.ColorTransform De kleurtransformatie die moet worden ingesteld

setLocalTransform(transform)

Beschrijving

    Stelt de lokale transformatie in voor het weergaveobject

Parameters

Voorbeeld

Zie het voorbeeld onder setLocalTransform(transform) in de MovieClip-klasse.

Naam Type Beschrijving
transform flwebgl.geom.Matrix De transformatie die moet worden ingesteld

setName(name)

Beschrijving

    Stelt de naam in voor dit weergaveobject

Parameters

Naam Type Beschrijving
name tekenreeks De naam van het weergaveobject

setVisible(flag)

Beschrijving

    Stelt de zichtbaarheidsvlag in voor dit weergaveobject

Parameters

Voorbeeld

Zie het voorbeeld onder de functie setVisible(flag) in de MovieClip-klasse.

Naam Type Beschrijving
flag boolean De zichtbaarheidsvlag (visibility)
Adobe-logo

Aanmelden bij je account