Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat XI. Hvis du bruker Acrobat DC, kan du se Hjelp for Acrobat DC.

Vise kommentarer

Kommentarlisten viser alle kommentarene i en PDF-fil, og den inneholder en verktøylinje med vanlige alternativer, slik som sortering, filtrering og andre alternativer for arbeid med kommentarer.

Kommentarliste
Kommentar-oppgavelinjen inneholder kommentarlisten.

Åpne kommentarlisten

 1. Velg Kommentar > Kommentarliste.
 2. Bruk Alternativer-menyen øverst i kommentarlisten til å gjøre hva som helst av følgende:
  • Vise eller skjule kommentarene. Klikk på Vis alle eller Skjul alle i kommentarlisten under menyen Alternativer. Hvis du vil vise eller skjule enkeltkommentarer, klikk pluss- og minustegnene ved siden av kommentaren.

  • Koble fra kommentarlisten, og vis den i et eget vindu.

  • Importer og eksporter kommentarer.

  • Opprette eller skrive ut et kommentarsammendrag.

  • Eksportere til Word eller AutoCAD.

  • Angi kommenteringsinnstillinger.

Sortere kommentarer

Du kan sortere kommentarer i kommentarlisten etter forfatter, side, type, dato, merket tilstand eller status etter person. I en tråd med svar sorteres bare den første meldingen, mens svarmeldingene sorteres i samme kategori som den første meldingen i tråden.

 1. Velg Kommentar > Kommentarliste.
 2. Velg et alternativ på Sorter etter-menyen  i kommentarlisten.

Filtrere kommentarer

Du kan skjule eller vise kommentarer basert på type, leser (forfatter), status eller merket tilstand. Filtrering påvirker utseendet til kommentarer både i dokumentvinduet og kommentarlisten. Når du skriver ut eller oppsummerer kommentarer, kan du angi om skjulte kommentarer skal skrives ut eller oppsummeres. Når du skjuler en notatkommentar som er besvart, skjules også alle de andre svarene i tråden.

Merk:

I en e-postbasert gjennomgang inkluderes ikke skjulte kommentarer når du sender kommentarene til initiativtakeren.

 1. Gjør ett av følgende fra Filtrer kommentarer-menyen  i kommentarlisten:
  • Hvis du vil fjerne alle filtre, velger du Vis alle kommentarer. Eventuelt kan du bruke Ctrl+8 (Windows) eller Command+8 (Mac OS).

  • Hvis du vil skjule alle kommentarer, velger du Skjul alle kommentarer. Eventuelt kan du bruke Ctrl+Skift+8 (Windows) eller Kommando+Skift+8 (Mac OS).

  • Hvis du vil filtrere kommentarer, velger du kategoriene du vil skal vises. Hvis du for eksempel bare vil vise notatkommentarer du ikke har merket, velger du > Type > Notater slik at bare notatkommentarene vises, og velger deretter > Merket > Umerket slik at bare umerkede notatkommentarer vises.

  • Hvis du vil fjerne et filter, velger du Alle for skjulte kategorier. Hvis du for eksempel har filtrert kommentarer slik at bare de fra en bestemt leser vises, velger du  > Leser > Alle.

  • Hvis du vil åpne alle hurtigmerknader, høyreklikker du på en merknad og velger Åpne alle hurtigmenyer. (Kun tilgjengelig hvis kommentarlisten er lukket)

  • Du lukker alle hurtigmenynotater ved å høyreklikke på en merknad og velge Minimer alle hurtigmenyer. (Kun tilgjengelig hvis kommentarlisten er lukket)

Svare på kommentarer

Merk:

I Reader er kommenteringsfunksjoner bare tilgjengelige i PDF-filer som har kommentering aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Det kan være svært nyttig å kunne svare på andres kommentarer i delte gjennomganger når deltakerne kan lese hverandres kommentarer. De kan også brukes av initiativtakerne for gjennomgangene, slik at leserne får vite hvordan forslagene ble implementert. Når én eller flere lesere svarer på en kommentar, kalles settet med svar en tråd. De to første svarene i en tråd vises i hurtigmenykommentaren. Alle svarene vises i kommentarlisten. Svar rykkes inn under den opprinnelige kommentaren. Antall svar på en kommentar vises i en boks når du plasserer pekeren over kommentaren.

A. Svaroverskrift B. Alternativer-meny C. Svar-alternativ i kommentarlisten
Svar vises rett under kommentaren, i hurtigmenynotatet og i kommentarlisten.

A. Svaroverskrift B. Alternativer-menyen C. Svar-alternativ i kommentarlisten 

Svar i hurtigmenynotatet

 1. Åpne hurtigmenynotatet for kommentaren.
 2. Velg Svar på Alternativer-menyen.
 3. Skriv inn svaret i boksen som vises.

Svar i kommentarlisten

 1. Merk en kommentar i kommentarlisten.
 2. Velg Svar på Alternativer-menyen.
 3. Skriv inn svaret i boksen som vises.

Slette et svar

Hvis du sletter en kommentar som er besvart, slettes bare kommentaren. Alle svar forblir i PDF-filen, og tråden opprettholdes. Det første svaret forfremmes til en kommentar.

 1. I hurtigmenykommentaren høyreklikker du på svaret og velger Slett.

Angi en status eller et hakemerke

Merk:

I Reader er kommenteringsfunksjoner bare tilgjengelige i PDF-filer som har kommentering aktivert. PDF-filer i en gjennomgangsarbeidsflyt inneholder vanligvis kommenteringsrettigheter.

Statuser og hakemerker er nyttige for å holde oversikt over kommentarer du har lest eller må gjøre noe med. I Windows kan du bruke en status eller et hakemerke til å angi hvilke kommentarer du vil eksportere til et Word-dokument. Ved å angi gjennomgangsstatus kan du vise eller skjule en gruppe med kommentarer og la gjennomgangsdeltakere få vite hvordan du vil håndtere kommentaren. Når gjennomgangsstatusen først er angitt, kan du ikke fjerne visningen av denne statusen fra kommentaren i kommentarlisten, selv om du endrer statusen til Ingen. Hakemerker er til personlig bruk, og vises ikke når andre viser PDF-dokumentet, med mindre du endrer kommentarstatusen.

Angi en status

 1. Velg kommentaren i kommentarlisten, og høyreklikk for å vise Alternativer-menyen. Velg deretter et alternativ fra Angi status-menyen.

  Gjennomgangsstatusen vises i kommentaren sammen med navnet på den som angir gjennomgangsstatusen. Hvis en annen leser angir gjennomgangsstatus for den kommentaren, vises navn og gjennomgangsstatus for begge leserne i kommentarlisten.

 2. Hvis du vil vise endringshistorikken til en kommentar, høyreklikker du notatikonet, markeringen eller tittellinjen i et hurtigmenynotat og velger Egenskaper. Klikk kategorien Gjennomgangshistorikk.

Merke kommentarer med et hakemerke

 1. Velg en kommentar i kommentarlisten, og klikk deretter på avmerkingsboksen ved siden av kommentaren, slik at ikonet for avmerkingsboksen  vises.

Oppsummering av kommentarer er en nyttig metode for å få et sammendrag av alle kommentarene som er tilknyttet et PDF-dokument. Når du oppsummerer kommentarer, kan du enten opprette et nytt PDF-dokument med kommentarer som kan skrives ut, eller skrive ut sammendraget direkte. Sammendraget er verken knyttet eller koblet til PDF-dokumentet som kommentaren er trukket ut fra.

Sideoppsettsalternativer for kommentarsammendrag
Sideoppsettsalternativer for kommentarsammendrag

A. Dokument og kommentarer med koblingslinjer på én enkelt side B. Dokument og kommentarer med koblingslinjer på atskilte sider C. Bare kommentarer D. Dokument og kommentarer med sekvensnumre 

Som standard skriver Acrobat ut PDF-dokumenter med eventuelle stempler som er brukt. For å få mest mulig kontroll over hvordan kommentarer skrives ut, velger du  > Skriv ut med kommentarsammendrag fra Kommentar-listen.

 1. Filtrer kommentarene for å vise bare dem du vil ha med i sammendraget. (Klikk Filtrer kommentarer i kommentarlisten, og velg kommentarkategoriene du vil vise.)
 2. For å få mest mulig kontroll over hvordan kommentarer skrives ut, velger du  > Skriv ut med kommentarsammendrag. Hvis du eventuelt vil opprette en separat PDF-fil med kommentarene, velger du  > Opprett oppsummering av kommentarer.
 3. Gjør følgende i dialogboksen Opprett oppsummering av kommentarer:
  • Velg et oppsett for dokumentet og kommentarene. Oppsettet bestemmer hvilke alternativer som er tilgjengelige.

  • Velg hvordan kommentarene skal sorteres.

  • Angi et sideområde, og velg om sider uten kommentarer skal tas med.

  • Velg om du vil at sammendraget skal vise alle kommentarene eller bare kommentarene som vises for øyeblikket.

 4. Klikk på Opprett oppsummering av kommentarer.

Finne en kommentar

Du finner en kommentar i kommentarlisten ved å søke etter et bestemt ord eller uttrykk.

 1. Velg Kommentar > Kommentarliste for å vise kommentarlisten.
 2. I søkefeltet angir du ordet eller uttrykket du vil søke etter.

Kommentarlisten viser kommentarene som matcher søkekriteriet. Antallet kommentarer vises i paneloverskriften.

Slette kommentarer

Du kan ikke slette andre leseres kommentarer i en delt gjennomgang eller slette låste kommentarer.

Merk:

Du sletter alle kommentarene i en PDF ved å velge Verktøy > Beskyttelse > Fjern skjult informasjon. Deretter sletter du kommentarene ved hjelp av dialogboksen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Reader.

Slette en kommentar

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk kommentaren, og trykk Delete.

  • I kommentarlisten merker du kommentarene du vil slette og velger Slett fra Alternativer-menyen.

   Merk: Før du trykker Delete-tasten, kontrollerer du at kommentaren er merket.

Låse opp en kommentar

 1. Høyreklikk kommentaren, og velg Egenskaper.
 2. Fjern merket for Låst.

Stavekontrollere all tekst i kommentarer

Du kan stavekontrollere tekst som legges inn i notatkommentarer og skjemafelt. Du kan imidlertid ikke stavekontrollere teksten i det underliggende PDF-dokumentet.

 1. Velg Rediger > Stavekontroll > I kommentarer, felt, redigerbar tekst. Hvis PDF-dokumentet er åpnet i en nettleser, kontrollerer du at Rediger-verktøylinjen er åpen og klikker Stavekontroll-knappen .
 2. Klikk Start.
 3. Gjør ett av følgende for å endre et ord:
  • Rediger det merkede ordet. Hvis du vil angre endringen, velger du Angre redigering. Hvis du vil godta endringen, velger du Endre.

  • Dobbeltklikk en foreslått rettelse.

  • Merk en foreslått rettelse, og klikk deretter Endre. Klikk Endre alle for å erstatte alle forekomster av det ukjente ordet med den foreslåtte rettelsen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet