Starte en delt gjennomgang

Den delte PDF-filen som du sender, inneholder paneler for Merknader og Tegnemarkeringer, og instruksjoner på dokumentmeldingslinjen.

 1. Velg Kommentar > Gjennomgang > Send for delt gjennomgang.

  Merk:

  Du kan også starte en delt gjennomgang direkte fra andre programmer som bruker PDFMaker, for eksempel Microsoft Word. Velg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og send for gjennomgang. For Office 2007/2010-programmer velger du Acrobat > Opprett og send til gjennomgang.

 2. Hvis du blir bedt om det, angir du en PDF-fil.
 3. Velg en distribusjons- og innsamlingsmetode. Du kan bruke vår interne server. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

 4. Angi følgende innstillinger etter behov på e-postskjermen:

  Leveringsmetode

  Klikk for å angi en annen leverings- og innsamlingsmetode enn den som er valgt for øyeblikket.

  Til, Kopi

  Skriv inn e-postadressene til leserne. Sett inn et semikolon eller et linjeskift etter hver adresse. Klikk Til- eller Kopi-knappen for å velge e-postadresser fra adresseboken i e-postprogrammet ditt.

  Emne, Melding

  Forhåndsvis og rediger e-postemnet og -meldingen etter behov. Acrobat lagrer all endringer du foretar, og viser dem neste gang du sender et dokument for gjennomgang. Hvis du vil bruke standard e-postmelding, klikker du Tilbakestill standardmelding.

  Tidsfrist for gjennomgang

  Klikk for å angi en annen dato eller ingen tidsfrist. Når tidsfristen for gjennomgangen utløper, kan ikke leserne lenger publisere kommentarer.

  Merk:

  Hvis tidsfristen for gjennomgang utløper mens en leser har dokumentet åpent i Acrobat, kan leseren publisere kommentarene før dokumentet lukkes.

 5. Klikk Send.

Acrobat oppretter en kopi av den delte gjennomgangsfilen, med navnet [opprinnelig filnavn]_review.pdf, i samme mappe som originalfilen du oppga for gjennomgangen.

Starte en e-postbasert gjennomgang

Når du starter en e-postbasert gjennomgang, sender du ut en sporet kopi av PDF-filen, slik at du enkelt kan slå sammen kommentarene du mottar. (Skjemafelt i en PDF-fil kan ikke fylles ut i gjennomgangen.) Etter at du har startet en delt gjennomgang kan du også starte en e-postbasert gjennomgang med det samme PDF-dokumentet.

Starte gjennomgangen

Før du starter en e-postbasert gjennomgang, kontrollerer du at e-postprogrammet eller kontoen for e-post på nettet, er konfigurert til å fungere med Acrobat. (Se Velge et e-postprogram for gjennomganger.)

 1. Velg Kommentar > Gjennomgang > Send for gjennomgang via e-post.

 2. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn opplysninger i dialogboksen ID-oppsett.

 3. Angi en PDF-fil hvis den ikke allerede er åpen, og klikk deretter Neste. PDF-filen du angir, blir hovedfilen. Du slår sammen kommentarene du mottar fra leserne, i denne filen.

 4. Angi lesere ved å skrive inn e-postadressene deres. Sett inn et semikolon eller et linjeskift mellom hver adresse. Klikk Adressebok for å velge e-postadresser fra adresseboken for e-postprogrammet eller e-post på nettet.

 5. Forhåndsvis og rediger e-postinvitasjonen etter behov, og klikk deretter Send invitasjon.

En kopi av PDF-filen sendes til leserne som et vedlegg. Når PDF-vedlegget åpnes, inneholder den kommenteringsverktøy og instruksjoner.

Slå sammen kommentarer

Når du mottar kommentarer fra leserne, kan du slå kommentarene sammen i hoved-PDF-filen.

 1. Når en leser sender kommentarer til deg, åpner du den vedlagte filen i e-postprogrammet. Hvis e-postprogrammet ikke kan finne den opprinnelige versjonen til PDF-filen, blir du bedt om å søke etter den.

  Merk:

  Det er mulig å videresende kommentarer til initiativsenderen, dersom det ikke var du som tok initiativ til gjennomgangen. Slå først kommentarene sammen i din kopi av PDF-filen. Send deretter kommentarene (se Sende kommentarer i e-post). Hvis du allerede har sendt kommentarene dine, mottar initiativtakeren bare nye kommentarer. Sammenslåtte kommentarer beholder det opprinnelige forfatternavnet.

 2. Hvis du startet gjennomgangen, vises dialogboksen Slå sammen kommentarer. Velg ett av følgende:

  Ja

  Åpner hovedkopien av PDF-filen og slår sammen alle kommentarer i den. Når kommentarer er slått sammen, lagrer du hoved-PDF-filen.

  Nei, åpne bare denne kopien

  Åpner leserens kopi av PDF-filen med kommentarer. Hvis du velger dette alternativet, kan du fremdeles slå sammen kommentarer ved å velge Kommentarer > Slå sammen kommentarer til hoved-PDF-fil.

  Avbryt

  Lukker leserens PDF-fil som inneholder kommentarer.

  Merk:

  Du kan skjule kommentarer som du ikke vil slå sammen, ved hjelp av Vis-menyen i kommentarlisten. Lagre og åpne PDF-filen på nytt, og velg deretter Ja i dialogboksen Slå sammen PDF.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet