Kan ikke starte en utskriftsjobb ved utskrift av en PDF-file fra Internet Explorer på Vista.

Problem

Når du prøver å skrive ut en PDF-fil i Internet Explorer 7 på Windows Vista vil ikke filen skrives ut, og du ser feilmeldingen «Kunne ikke starte utskriftsjobb».

Detaljer

Alternativet Vis PDF i nettleser er valgt i Adobe Acrobat 8 eller 9 eller i Adobe Reader 8 eller 9. (For å se dette alternativet i Acrobat eller Adobe Reader velger du Rediger > Innstillinger > Internett.)

Årsak

Beskyttet modus er aktivert i sikkerhetsinnstillingene til Internet Explorer.

Beskyttet modus videresender filer til en sikker Virtualisert-mappe som repliserer mappestrukturen på datamaskinen din, men holder filene isolerte fra resten av datamaskinen for å beskytte deg mot ondsinnet programvare.

Løsning

Gjør ett av følgende:

Løsning 1: Midlertidig deaktivering av Beskyttet modus i Internet Explorer 7.

 1. Velg Verktøy > Alternativer for Internett i Internet Explorer.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet.
 3. Fjern avmerkingen for boksen Aktiver beskyttet modus.
 4. Klikk OK.
 5. Velg Internet Explorer.
 6. Åpne Internet Explorer på nytt.
 7. Bla gjennom til PDF-filen du vil skrive ut.
 8. Velg Fil > Skriv ut.

Advarsel: Beskyttet modus kan beskytte datamaskinen din mot ondsinnet programvare. Du bør aktivere Beskyttet modus igjen etter du har skrevet ut PDF-filen.

Løsning 2: Bruk Acrobat eller Adobe Reader til å skrive ut PDF-filen.

 1. Bla gjennom til PDF-filen du vil skrive ut i Internet Explorer.
 2. Velg Fil > Lagre som (Windows) eller Arkiver som (Mac OS).
 3. Gå til mappen der du vil lagre PDF-filen.
 4. Klikk på Lagre.
 5. Åpne Acrobat eller Acrobat Reader.
 6. Velg Fil > Åpne.
 7. Gå til plasseringen du valgte i trinn 3.
 8. Velg PDF-filen.
 9. Klikk Open (Åpne).
 10. Velg Fil > Skriv ut.

Løsning 3: Bruk en annen nettleser.

Bruk en annen nettleser, for eksempel Firefox eller Opera, til å skrive ut PDF-filen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din