Feil «Organizer-databasen er skadet og vil bli tilbakestilt ..." | Acrobat 9

Problem

Adobe Acrobat 9 returnerer feilmeldingen, «Organizer-databasen er skadet og vil bli tilbakestilt neste gang Acrobat startes. Avslutt programmet og lukk åpne nettlesere.»

Denne feilen kan oppstå når du åpner Acrobat, når du avslutter Acrobat, når du åpner eller lukker en PDF-fil, eller når Acrobat uventet avsluttes. Feilen kommer tilbake selv om du starter Acrobat på nytt.

Løsning

Gjenopprett Organizer 90-filen.

Denne feilen inntreffer når en Organizer-datafil kalt Organizer90 er skadet. Slett Organizer 90 for å tvinge Acrobat til å opprette en uskadet erstatningsfil.

Mac OS:

 1. Gå ut av Acrobat.
 2. Fra Finder velger du Gå > Hjem.
 3. I Hjem-mappen går du til Library/Application Support/Adobe/Acrobat.
 4. I Acrobat-mappen gjør du ett av følgende:
  • Hvis du bruker en PowerPC-basert Macintosh-maskin, åpner du 9.0_ppc-mappen.
  • Hvis du bruker en Intel-basert Macintosh-maskin, åpner du 9.0_x86-mappen.
 5. Flytt Organizer 90 til søppelkurven.
 6. Start datamaskinen på nytt.
 7. Åpne Acrobat.

Windows:

Merk: Disse instruksjonene krever at du lokaliserer skjulte mapper. Som standard viser ikke Windows Explorer skjulte mapper. For å gjøre skjulte mapper synlig se Vis skjulte filer, mapper og filnavnutvidelser | Windows XP, Vista, Windows 7 (kb402324).

 1. Lukk Acrobat.
 2. I Windows Explorer navigerer du til en av disse plasseringene:
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[your user name]\Application Data\Adobe\Acrobat\9.0
  • Windows Vista og Windows 7: C:\Users\[your user name]\AppData\LocalLow\Adobe\Acrobat\9.0
  Merk:

  For raskt å navigere til mappen åpner du File Explorer og skriver %APPDATA%/../LocalLow i adresselinjen.

 3. Slett Organizer 90.
 4. Start datamaskinen på nytt.
 5. Åpne Acrobat.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din