Feil i Acrobat 8 Professional hvor det ikke fortsetter og foreslår å installere programmet på nytt

Problem

Når du starter Adobe Acrobat 8 Professional eller Standard, ser du feilmeldingen: «En alvorlig feil er registrert og Adobe Acrobat 8 Professional [eller Standard] kan ikke fortsette. Installer programmet på nytt og prøv igjen.»

Årsak

Acrobat bekrefter aktivering når du starter programmet. Hvis Acrobat ikke registrerer at en aktivering fant sted, vil programmet starte prosessen. For at aktiveringen skal fullføres må du ha en ikke-korrupt versjon av AdobeConfig.xml-filen på systemet.

Løsning

Første trinn: Verifiser AdobeConfig.xml-filen.

 1. Kontroller at Acrobat ikke er åpent.
 2. Åpne mappen C:\Programfiler\Adobe\Acrobat 8.0\Acrobat\alm_config_files.
 3. Kontroller at filnavnet til AdobeConfig.xml er riktig.

Etter du har verifisert AdobeConfig.xml-filen utfører du en av følgende løsninger:

Løsning 1 (detaljistlisens): Fjern og installer Acrobat på nytt.

 1. Fjern Acrobat ved hjelp av Legg til/fjern programmer i Kontrollpanel ( XP) eller Programmer og funksjoner i Kontrollpanel (Windows Vista).
 2. Start systemet på nytt.
 3. Installer Acrobat på nytt.

Løsning 2 (volumlisens): Erstatt AdobeConfig.xml-filen.

 1. Ta kontakt med kundeservice for erstatningsmedium eller kopier filen AdobeConfig.xml fra ditt fysiske medium.
 2. Kontroller at Acrobat ikke er åpent.
 3. Plasser den nye AdobeConfig.xml-filen i mappen alm_config_files.
 4. Prøv å starte Acrobat.
 5. Hvis det ikke går prøver du løsning 1 ovenfor.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din