Løs feilen for korrupt dokument under åpning av PDF-filer

Feil: PDF-dokument er korrupt og kan ikke repareres

Acrobat-produktet har tidligere åpnet en PDF så lenge %PDF-overskriften startet innen de første 1024 bytes av filen. Det ble ikke utført kontroller av irrelevante bytes før %PDF-overskriften. Oppdateringene 10.1.5 og 11.0.01 forbedrer imidlertid sikkerheten ved å benytte strengere analysering av PDF-overskriften. Nå vil ikke produktet åpne den lille andelen av PDF-filer som ikke starter med overskriften «%PDF», og en feil oppstår:

Feil: PDF-dokumentet er korrupt og kan ikke repareres. Adobe Reader kunne ikke åpne, enten fordi det ikke er en støttet filtype, eller fordi filen er skadet (dette kan skje hvis filen f.eks. ble sendt på e-post, og så ikke ble riktig dekodet).

Løsning: Prøv en av følgende midlertidige løsninger

PDF-opprettere

Dersom du administrerer en programvare som genererer PDF-filer automatisk, endrer du måten PDF-ene produseres på. Sørg for at ingen irrelevante bytes vises før %PDF i starten av filen.

PDF-forbrukere: Bedriftsadministratorer og brukere

Dersom du er kunde eller IT-profesjonell, kan du deaktivere overskriftsvalideringen på maskiner ved å angi den riktige preferansen. Du kan angi denne preferansen per bruker i HKCU eller på maskinnivå for alle brukere i HKLM. Du kan bruke en lignende metode for Mac OS ved å endre samme plist-innstilling. Dersom AVGeneral-nøkkelen ikke finnes, oppretter du den manuelt.

HKLM-banen generisk:

HKLM\Software\Adobe\(produktnavn)\(versjon)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

For å endre atferden til Acrobat 11.0, oppretter du en DWORD ved denne plasseringen: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\11.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

HKCU-banen er generisk:

HKCU\Software\Adobe\(produktnavn)\(versjon)\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

For å endre atferden til Reader 10.0, oppretter du en DWORD ved denne plasseringen: HKCU\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\10.0\AVGeneral\bValidateBytesBeforeHeader=dword:00000000

Du må alltid endre produkt og versjonsnummer i preferansebanen slik at det samsvarer med installasjonen din. Ved hjelp av denne metoden kan PDF-er vises på maskiner du kontrollerer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet