PDF-eierskap når Reader X er installert med Acrobat

Oversikt

Når Reader X og Acrobat X er installert på den samme maskinen, eller det finnes tidligere versjoner av Acrobat, kan du velge hvilket visningsprogram som skal være standard for PDF-filer. Selv om Acrobat er kraftigere og har flere funksjoner, har Reader X en egen beskyttet modus som er sikrere. (For sikkerhetsdetaljer, se Programsikkerhetsveiledningen.) 

Denne funksjonen gjelder kun for PDF-leser: Den aktivering ikke bytting til og fra produkter som ikke kommer fra Adobe, og kan endre håndteringen av andre Acrobat-støttede formater; for eksempel endrer den FDF og XDP, men ikke XFA eller PDX.

Merk: Dette dokumentet beskriver standard virketime som sluttbrukeren vil se ved installering og bruk. For bedriftskonfigurasjoner se Administrator- og IT-ressurser under.

Hvorfor er eierskap på PDF-filer viktig?

Reader X introduserte konseptet Beskyttet modus, som er et generelt tiltak mot sikkerhetsproblemer. Denne muligheten finnes ikke i Acrobat X. Reader X anses som betydelig sikrere, mens Acrobat har flere funksjoner. Som en konsekvens har brukerne en god grunn til å veksle mellom Acrobat og Reader regelmessig. 

For 9.x-produkter vil dobbeltklikking på en PDF-fil medføre at alle åpne instanser av produktet laster filen uavhengig av versjon eller produkt. Hvis for eksempel Reader X er angitt som standard visningsprogram og Viewer 9 allerede er åpen, vil dobbeltklikking på en PDF åpne PDF-filen i Reader X. Siden både Acrobat og Reader nå kan kjøre samtidig, kan dobbeltklikking starte en ny prosess eller feste seg på en kjørende prosess avhengig av konfigurasjonen på maskinen. Av sikkerhetsgrunner trenger brukeren kontroll over hvilken applikasjon som åpner PDF-filen, dermed gir X-versjonen brukeren mulighet til å velge hvilket produkt som åpner PDF-filen selv om en annen instans allerede kjører.

Versjon X-produkter kan bytte mellom alle produkttyper og versjoner tilbake til 9.x og senere.

Virkemåte ved installeringstidspunktet

Hvis et eksisterende produkt registreres under installering, bes brukeren om å velge standard visningsprogram. For Reader X-installasjon er standard å gjøre den sikrere Reader til standard visningsprogram. Uavhengig av valget, kan brukere endre standardvisning etter installering når som helst. Generelt vil installeringsprogrammet gjøre den sikrere Reader til standard visningsprogram, med minste en egenskap eller et brukervalg overstyrer dette.  

Sette standard PDF-visningsprogram

 

Konfigurasjon etter installering

Du kan endre standard visningsprogram ved å gjøre følgende: 

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt
 2. I Oppstart-panelet, velg Velg standard PDF-leser. Endring av standard PDF-viser krever administratortilgang, derfor varierer funksjonsmåten mellom ulike OS på følgende måte:

  • Windows XP: Hvis brukeren har administratortilgang, er Velg standard PDF-leser aktivert, hvis ikke vil knappen være deaktivert.
  • Windows 7 og Vista: Brukerkontokontroll må være aktivert for brukere som ikke har administratortilgang. Hvis den er deaktivert, er Velg standard PDF-leser deaktivert. Hvis den er aktivert og brukeren ikke er logget inn som administrator, blir brukeren bedt om å gjøre det ved å klikke på denne knappen.
 3. Velg en applikasjon fra rullegardinlisten. Gjeldene standardleser vises øverst i listen.

 4. Klikk på Bruk.

 5. Start nettleseren igjen hvis den ikke åpner.
 
Egenskaper for standard PDF-leser

 

Vanlige spørsmål

Hvorfor er Velg standard PDF-behandling deaktivert?

Det er to grunner til at knappen kan være deaktivert: 

 • Du mangler tilgangsrettighet som administrator på en XP-maskin.
 • Brukerkontokontroll er deaktivert på Windows7- og Vista-maskiner for brukere som ikke har tilgangsrettighet som administrator.
 • Knappen er deaktivert i Citrix-miljø.

Hvorfor er Vis PDF i leser deaktivert i Rediger > Innstillinger > Internett?

Du har valgt et annet visningsprogram som standard. Dine Reader-innstillinger vil for eksempel være grått hvis Acrobat.exe er standard visningsprogram.

Kan jeg bytte til og fra et Acrobat 8.x-produkt?

Nei. Velg Adobe-produktfeltet viser bare produkter 9.x og senere.

Hvilke handlinger påvirkes av dette?

 • Skall-operasjoner (dobbeltklikke en PDF-fil eller åpne en PDF fra en e-post
 • Generering av PDF sideminiatyr
 • PDF-ikoner
 • PDF forhåndsviser
 • PDF egenskaperark
 • PDF-visning i en nettleser
 • PDF IFilter for søk

Administrator- og IT-ressurser

For informasjon om konfigurasjon bør administratorene se følgende dokumentasjon som er tilgjengelig fra Enterprise Library for Acrobat-familien med produkter

 • Customization Wizard Help: Administratorer kan stille inn installasjonsprogrammet til å velge standard visningsprogram for distribusjonen.
 • Administrator's Information Manager (AIM): En AIR-applikasjon som inneholder Innstillinger-referansen (en database over konfigurerbare register- og plist-innstillinger).
 • Application Security Guide: Inneholder detaljer om Beskyttet modus i Reader.

Låsing av funksjonen

Som standard kan brukeren velge standard visningsprogram gjennom grensesnittet. Men administratoren kan låse denne funksjonen i HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\<product>\<version>\FeatureLockDown\bDisablePDFHandlerSwitching. Når bDisablePDFHandlerSwitching er satt til 1, er brukergrensesnittet deaktivert og sluttbrukeren kan ikke endre standard visningsprogram.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?