Feilsøk installasjonsfeil og frys Acrobat 9 på Windows XP

Dette dokumentet kan hjelpe deg med å løse problemer som avbryter installasjonsprogrammet for Adobe Acrobat. Disse problemene kan gjøre seg gjeldende på mange forskjellige måter, inkludert (men ikke begrenset til) en frossen markør på skjermen, eller en feilmelding.

Dette dokumentet tar ikke opp problemer knyttet til serienumre. For disse problemene, kontakt Adobe Customer Services på : (800) 833-6687.

Forskjellige faktorer kan forstyrre installasjonen av en applikasjon, inkludert AutoPlay-funksjonen til Windows eller en applikasjon, ukorrekte data i Windows-registeret, og maskinvareproblemer. For å få mest mulig ut av dette dokumentet, utfør oppgavene i rekkefølge. Før en logg over de oppgavene du utfører og resultatene av hver av dem, inkludert feil eller problematisk atferd. Adobe Teknisk støtte kan bruke denne informasjonen for å hjelpe deg bedre, hvis du ringer.

Begynnende feilsøking

Oppgavene i denne seksjonen kan hjelpe deg med å løse de mest vanlige installasjonsproblemene. Før du utfører noen av disse oppgavene, ta sikkerhetskopier av alle personlige filer. Start alltid datamaskinen på nytt etter at en systemfeil har oppstått, slik at du oppdaterer minnet. Hvis du fortsetter å arbeide uten å starte datamaskinen på nytt, kan du gjøre problemet verre.

1. Kontroller at systemet oppfyller minimumskravene for Acrobat.

Acrobat kan ikke installere korrekt hvis systemet ikke oppfyller følgende systemkrav:

 • 1,3 GHz prosessor eller høyere
 • Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC-versjon med Service Pack 2 eller 3 (32- og 64-bitersversjoner),
  Windows Server 2003 (med Service Pack 2 for 64-bitersversjoner)
  , eller Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med eller uten Service Pack 1 (32- og 64-bitersversjoner)

  Merk: MS Hot Fix KB-930627 er påkrevd for:
  Microsoft Windows XP Home, Professional eller Tablet PC-versjon med Service Pack 2 64-biters
  Windows Server 2003 med Service Pack 2 for 64 biters;
 • For Acrobat Pro Extended – Minimum 512 MB med RAM (No Mac Pro Extended Product)
  For Acrobat Pro – 256 MB med RAM (512 MB med RAM anbefalt)
  For Acrobat Standard – 256 MB med RAM (512 MB med RAM anbefalt)
  For Acrobat Reader – 128 MB med RAM (256 MB med RAM anbefalt)
 • For Acrobat Pro Extended – 2,35 GB ledig harddiskplass
  For Acrobat Pro – 2,06 GB ledig harddiskplass
  For Acrobat Standard – 2,06 GB ledig harddiskplass
  For Acrobat Reader – 145 MB ledig harddiskplass
 • 1024 x 768 (Professional and Standard) eller 800 x 600 for Reader (anbefalt 1024 x 768) skjermoppløsning
 • DVD-drive, hvis du installerer fra en DVD
 • Video maskinvareakselerasjon valgfri
 • Acrobat Pro Extended, Acrobat Pro og Acrobat Standard – Microsoft Internet Explorer 6.0
  For Acrobat Reader – Internet Explorer 6.0 og 7.0, Firefox 1.5 og Mozilla 1.7
 • Internett- eller telefontilkobling kreves for å aktivere produktet

For å sjekke hvor mye RAM er installert, velg Start > Control Panel og dobbeltklikk på System. Antall RAM er listet i nedre halvdel av General-fanen i vinduet Systemegenskaper.

For å sjekke ledig harddiskplass, åpne Windows Explorer og velg den disken du vil installere Acrobat på. Mengden ledig plass vises nederst i Explorer-vinduet. (Hvis mengden ikke vises, velg View > Status Bar og påse at Status Bar er valgt.) Påse at Windows-disken har minst 10% av total plass ledig, selv om du installerer Acrobat på en annen disk eller partisjon.

For å øke ledig harddisplass, søk etter og slett alle *.tmp filer på din datamaskin. For instruksjoner, se dokumentasjonen som følger med verktøyet.

2. Sjekk DVD og DVD-ROM-stasjoner.

Støv og smuss på en DVD kan forstyrre installasjonen og forhindre at DVD-ROM-stasjonen gjenkjenner disken. Undersøk Acrobat-DVDen for smuss, støv og fingeravtrykk. Tørk av undersiden på DVD-en forsiktig fra midten og utover, med en myk klut som ikke loer.

Sjekk at diskstasjonen kan lese andre DVD-er. Hvis den ikke kan det, undersøk DVD-holderen eller lastekurven for smuss og rengjør den med en klut som ikke loer. Hvis den fremdeles ikke kan lese andre DVDer, kontakt produsenten av DVD-ROM-stasjonen eller datamaskinen.

3. Logg inn som en administrator og installler Acrobat.

Logg inn på den lokale datamaskinen med administratorkontoen og installer Acrobat.

4. Opprett en annen brukerkonto og installer Acrobat.

En brukerkonto kan være korrupt eller ha sikkerhetsinnstillinger som hindrer installeringsprogrammet fra å virke korrekt. Å installere Acrobat med en ny brukerkonto, kan omgå disse problemene. For instruksjoner om hvordan man oppretter en konto, se dokumentasjonen som fulgte med Windows.

5. Installer Acrobat fra harddisken istedenfor fra DVD-en.

Enhetsdriverkonflikter kan forhindre Acrobat fra å installere direkte fra DVD-en. Installere Acrobat fra de setup-filene som er kopiert til din harddisk for å unngå konflikter.

For å installere Acrobat fra harddisken:

 1. Sett Acrobat-disken inn i DVD-ROM-stasjonen.
 2. Kopier Acrobat-mappen fra Acrobat-disken til skrivebordet.
 3. Kjør Acrobat-installasjonsprogrammet fra Acrobat-mappen på skrivebordet og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

6. Installer Acrobat i forenklet modus.

Enhetsdrivere og programvare som automatisk lastes i Windows (f.eks. skjermsparere og virusprogrammer) kan forstyrre installasjonsprogrammet for Acrobat. For å forhindre forstyrrelser installerer du Acrobat på nytt mens Windows er i forenklet modus. Denne modusen deaktiverer enhetsdrivere som ikke er standard.

Gjør følgende for å installere Acrobat i forenklet modus:

 1. Sett Acrobat-disken inn i DVD-ROM-stasjonen.
 2. Kopier Acrobat-mappen fra Acrobat-disken til skrivebordet.
 3. Deaktiver oppstart og start Windows på nytt i VGA-modus:
  1. Velg Start > Kjør.
  2. Skriv msconfig i Åpne tekstboksen og trykk deretter Enter.
  3. Klikk på oppstartfanen, deaktiver alle, og klikk så OK.
  4. I dialogboksen Systemkonfigurasjon klikker du på Start på nytt.
  5. Klikk F8 når du ser meldingen "For Advanced Startup Options" (For avanserte oppstartalternativer)... "
  6. Velg "VGA-modus" fra listen over oppstartalternativer.
  7. I dialogboksen "Skrivebord", klikk på OK for å starte Windows.
 4. Start Acrobat installeringsprogram i Acrobat-mappen og følg instruksjonene på skjermen.

 5. For å få Windows tilbake til normal oppstartsmodus:
  1. Velg Start > Kjør.
  2. Skriv msconfig i Åpne tekstboksen og trykk deretter Enter.
  3. I kategorien Generelt velger du Normal oppstart. Klikk OK og start på nytt.

Mellomliggende feilsøking

Hvis oppgavene i den forrige delen ikke løser problemet, kan du prøve følgende mellomliggende feilsøkingsoppgaver.

Fullfør følgende trinn før du fullfører hver av oppgavene i dette avsnittet:

Merk: Disse trinnene frigjør plass på harddisken og fjerner eventuelle skadde filer (permanente og midlertidige) som installasjonsprogrammet ikke får til å overskrive. Normalt fjerner installasjonsprogrammet midlertidige filer etter at installasjonen er fullført. Hvis det oppstår problemer som gjør at midlertidige filer ikke slettes, kan installasjonsprogrammet returnere en feilmelding neste gang du prøver å installere Acrobat.

 1. Gå ut av alle applikasjoner.
 2. Avinstaller Acrobat.
 3. Søk etter og slett alle .tmp-filer på din datamaskin.
 4. Slett følgende elementer fra Documents and Settings/[user profile]/Local Settings/Temp folder:
  • Mapper:
   • _istmp[x].dir
  • Filer:
   • _ins[x ]._mp
   • _inst32i.ex_
   • _ins[x ]._mp
   • _isdel.exe
   • _istmp[x].dir
   • _setup.dll
   • _setup.lib
   • _wutl[x].dll
   • ~ins[x ].~mp    hvor «[x]» er hvilket som helst nummer

7. Installer Acrobat på en annen harddisk.

Harddiskproblemer kan forhindre at Acrobat installeres korrektl. Ved å installere Acrobat til en annen harddisk, kan du verifisere om den første harddisken forhindrer installasjon.

8. Reparer og defragmenter harddiskene, og installer så Acrobat.

Installeringsproblemer kan oppstå hvis harddisker inneholder skadede sektorer eller fragmenterte filer. Reparer og defragmenter harddisker ved bruk av enten Feilsøkingsverktøy og Diskdefragmenteringsverktøy som er inkludert i Windows eller fra en tredjepart som Symantec Norton. For instruksjoner, se dokumentasjonen som følger med Windows eller verktøyet.

Kjør disse verktøyene på hver harddisk eller partisjon. Etter at du har reparert og defragmentert harddiskene, installer Acrobat i simplifisert modus. (For instruksjoner, se oppgave 6.)

Merk: Forviss deg om at diskverktøyet reparerer alle de feilene det oppdager. Hvis du defragmenterer en disk som inneholder feil, kan du miste data. Hvis verktøyet oppdager feil som det ikke kan reparere, kontakt produsenten av datamaskinen for service.

9. Se etter virus på systemet.

Systemvirus kan føre til feilaktig atferd og forhindre at Acrobat blir installert. Bruk gangbar anti-virus programvare, så som McAfee VirusScan, for å sjekke systemet for virus. Forviss deg om at du har de siste virusdefinisjonene for det anti-virus programmet du bruker. Selv om virusinfeksjoner er sjeldne, kan de forårsake merkelig systematferd, inkludert systemfeil. Kjøring av virussjekk regelmessig, forhindrer at virusene ødelegger programvare på ditt system. For ytterligere informasjon, se dokumentasjonen for anti-virus programvaren.

10. Egendefinert installasjon av Acrobat-komponenter.

En individuell komponent kan føre til at Acrobat installeres feil. Ved å installere komponentene hver for seg, kan du isolere den ene som forårsaker problemet.

Egendefinert installasjon av Acrobat-komponenter.

 1. Start Acrobat Installer.
 2. Klikk "Next" i installasjonsdialogboksen i "Adobe Acrobat 9.0.
 3. Følg instruksjonene på skjermen for å lese introduksjonen, velge språk og akseptere lisensavtalen.

 4. Skriv inn navnet ditt, din organisasjon (valgfritt) og serienummeret for din kopi av programmet, og klikk på Neste.
 5. Klikk "Next" i dialogboksen for PDFMaker Installationand Integration Information.
 6. Velg en egendefinert installasjon og klikk Next.
 7. Klikk "Next" i installasjonsdialogboksen for Cache (hurtigbuffer).
 8. Velg bort alle komponentene for å installere kjernefunksjonene av Acrobat og klikk Next.
 9. Etter at kjernefunksjonene er installert, start Acrobat installeringsprogram og velg Modify. Velg så en ønsket komponent.
 10. Klikk Update for å begynne installasjonen av komponenter og klikk Finish for å fullføre installasjonen.
 11. Gjenta trinnene 9 - 11 for å installere hver av de gjenværende komponentene.

Avansert feilsøking

Hvis oppgavene i forrige avsnitt ikke løste problemet, kan maskinvaren være i konflikt med Acrobat.

11. Prøv å installere Acrobat på en annen datamaskin.

Prøv å installere Acrobat på en annen datamaskin for å finne ut om problemet er unikt for din datamaskin. Hvis problemet er unikt for din datamaskin, kontakt produsenten av datamaskinen. Hvis problemet oppstår på flere datamaskiner, kan det være noe galt med DVD-en. Kontakt Adobe Technical Support.

12. Besøk Adobes brukerfora.

Du kan se om andre Adobe-kunder har et lignende problem ved å besøke bruker til bruker-fora på www.adobeforums.com.

Hvis du bekrefter at problemet oppstår på flere datamaskiner, kan Adobes tekniske støtte være i stand til å duplisere og undersøke problemet. Hvis ikke kan du se system- eller maskinvarerelatert informasjon i Relaterte oppføringer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din