JavaScript-endringer for Acrobat og Reader 10.1.1

Publikum

Bedriftsadministratorer som administrere maskiner involverte i arbeidsflyter som bruker vedvarende globale variabler (Windows og Macintosh) eller tilpassede JavaScripts (kun Windows).

Oversikt

Grunnet Adobes interesse for sikkerhet frigis det jevnlig endringer på eksisterende Acrobat- og Adobe Reader-funksjonalitet for å styrke produktets motstand mot skadelige angrep. Som en del av denne innsatsen introduserer 10.1.1 endringer på JavaScript-funksjonen som lagrer globale variabler og utfører brukerdefinerte skripter.

Før 10.1.1 kunne sluttbrukere plassere JavaScript-filer i %ApplicationData%\Adobe\(product name)\(version)\JavaScripts, og disse filene kjørte automatisk når programmet ble startet. IT-avdelingen kunne for eksempel plassere en JS-fil for modifikasjon av produktbrukergrensesnittet ved å skjule eller legge til menyelementer på en Windows XP-maskin i C:\Documents and Settings\(username)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts. I tillegg inneholder mappen glob.js og glob.settings.js, to filer som produktet kan lese og skrive til ved lagring av globale variabler.

Endringer for 10.1.1

Etter design skriver ikke Acrobat-prosesser til mappen %ApplicationData%\ Acrobat\Privileged\10.0. I tillegg har ikke sandbox-prosesser tilgang til å skrive til den mappen. Derfor er den tryggeste operasjonen å aktivere beskyttet visning i Acrobat og beskyttet modus i Reader, og dermed gjøre alle prosesser til sandbox-prosesser.. I tillegg introduserer 10.1.1 følgende endringer:

  • Ny plassering av JS for brukere: JavaScript-mappen for brukere er flyttet fra
    • Vista og Windows 7:Users\(username)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts til Users\(username)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Den nye banen kan for eksempel være C:\Users\JoeUser\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts
    • XP: Documents and Settings\(username)\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts til Documents and Settings\(username)\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts. Den nye banen kan for eksempel være: C:\Documents and Settings\JoeUser\Application Data\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts

Merk: Denne endringen gjelder kun for Windows. Endringen berører ikke atferden til C:\Program Files\Adobe\(product name and version)\(product name)\JavaScripts.

  • Nytt format og ny plassering for vedvarende globale variabler: Variabelinnstillinger som ble lagret i glob.settings.js og glob.js er nå lagret i en ny katalog under %ApplicationData%\Adobe\Acrobat\10.0\JSCache. Nøkkelverdiparene som leses fra ASCab brukes til å starte vedvarende globale variabler. Ingen innstillinger lagres som JavaScript-filer i denne katalogen.

Hva du bør gjøre

Du kan ignorere denne endringen hvis du ikke har lagret variabler som vedvarende globale variabler eller plassert tilpassede JavaScripts i de berørte katalogene. Dersom du har gjort en av delene kan du opprettholde integriteten til dine arbeidsflyter ved å gjøre det følgende:

For problemer med globale variabler (Windows og Macintosh)

  • Sørg for at glob.js og glob.settings.js ikke lagrer annet enn nøkkelverdipar og skalarverdier. Arbeidsflyter som bruker disse filene til å lagre andre metoder vil brytes.
  • Siden data som er lagret i glob.js og glob.setting.js vil gå tapt når 10.1.1 tas i bruk, kan du opprettholde integriteten til dine arbeidsflyter ved å gjøre det følgende:

1. For Acrobat kan du enten:

  • Kopiere JavaScript i de eksisterende glob.js- og glob.setting.js-filene fra den gamle JavaScript-mappen og kjøre det i JavaScript-konsollen i en ny Acrobat-økt. Dette vil eksportere de lagrede globale variablene til den nye Acrobat-økten. Eller,
  • Kopier glob.js og glob.setting.js fra den gamle JavaScript-mappen til mappen %Program Files%/Adobe/Reader/JavaScript, og slett deretter originalfilene. Start produktet på nytt for å eksportere variablene til det nye formatet.

Merk: For Adobe Reader kan du bare bruke den sistevnte metoden siden JavaScript-konsollen ikke er tilgjengelig med mindre du har aktivert den som beskrevet på http://blogs.adobe.com/pdfdevjunkie/2008/10/how_to_use_the_javascript_debu.html.

2. Utfør metoden JavaScript setPersistent på alle globale variabler for å sørge for at de migreres riktig til det nye formatet. Du kan for eksempel kjøre følgende JavaScript i konsollen:

for (var name in global) global.setPersistent("global."+name, true);

For JavaScript-problemer for brukere (kun Windows)

Kopier alle brukeropprettede JavaScript-filer fra %APPDATA%\Adobe\Acrobat\10.0\JavaScripts til %APPDATA%\Adobe\Acrobat\Privileged\10.0\JavaScripts.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din