Merk:

Vi introduserer nå en ny og forbedret nettstedopplevelse for Creative Cloud Assets. Hvis din Assets-opplevelse er forskjellig fra det som beskrives på denne siden, kan du se denne hjelpesiden for den nye opplevelsen.

Adobe Creative Cloud-kontoen leveres med nettbasert lagring, slik at ressursene dine er tilgjengelige hvor som helst og på en hvilken som helst enhet eller datamaskin. Du kan forhåndsvise mange kreative ressurstyper direkte i en nettleser på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen. Disse ressurstypene omfatter: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch og mange andre.

Adobe Creative Cloud-skrivebordsprogrammet holder alle ressursene synkronisert. Alle tillegg, endringer eller slettinger gjenspeiles på alle tilkoblede datamaskiner og enheter. Hvis du for eksempel laster opp en AI-ressurs ved hjelp av siden for Creative Cloud Assets, lastes den automatisk ned til alle tilkoblede datamaskiner.

Hvis du bruker Creative Cloud for enterprise med administrerte tjenester, kan du se:


Bla gjennom ressurser

Creative Cloud-ressursene omfatter filer som er synkronisert med skrivebordet, ressurser som er opprettet ved hjelp av Creative Cloud-aktiverte mobilapplikasjoner, og Creative Cloud-biblioteker. Du kan bla gjennom alle disse ressursene ved hjelp av siden for Creative Cloud Assets, som ordner ressurser på følgende måte:

Filer

viser ressurser som er synkronisert med mappen for Creative Cloud Files på skrivebordet

Mobilfiler

viser ressurser som ble opprettet ved hjelp av Creative Cloud-aktiverte mobilapplikasjoner

Biblioteker

viser designbiblioteker du har opprettet

Prototyper og spesifikasjoner

viser design-prototyper du har opprettet i Adobe XD

Når du klikker på en ressurskategori, utvides den og viser eventuelle underkategorier. Ressurser under Filer blir for eksempel ytterligere inndelt i Alle, Delt og Arkivert.
 

Alternativer for ressurser

Du kan administrere ressurser som er opprettet ved hjelp av Creative Cloud-mobilapplikasjoner og Creative Cloud Libraries på samme måte. Mobilfiler- og Biblioteker-kategoriene har også arkiverte seksjoner der du kan se og gjenopprette slettet innhold.

Hvis du vil ha mer informasjon om biblioteker, kan du se Creative Cloud Libraries.

Alle: Viser alle ressurser som er synkronisert med Creative Cloud Files

Delt: Viser ressurser som er delt mellom deg og andre Creative Cloud-brukere

Arkivert: Viser slettede Creative Cloud Files-ressurser


Synkronisere eller laste opp ressurser

Når du skal synkronisere ressurser fra datamaskinen, gjør du ett av følgende:

 • Kopier, lim inn eller flytt ressurser til mappen for Creative Cloud Files på skrivebordet.
 • Velg Fil Lagre eller Fil Lagre som i en applikasjon, og gå til mappen for Creative Cloud Files.

Merk:

Hvis du vil åpne mappen for Creative Cloud Files fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, velger du Ressurser > Filer og klikker på Åpne mappe.

Merk:

Filnavn som inneholder spesialtegn som |, ", ?, <, >, /, *, eller :, synkroniseres ikke. Det gjør heller ikke filer med reserverte navn som AUX eller Com1. Hvis du får en feil, gir du ressursfilen nytt navn for å synkronisere den til Creative Cloud. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feil: "Kan ikke synkronisere ressurser."

Du kan også laste opp ressurser direkte til siden for Creative Cloud Assets ved hjelp av en av følgende metoder:

Handlinger-menyen på Creative Cloud Assets-siden

Last opp og administrer ressurser i Creative Cloud ved hjelp av Handlinger-menyen på siden for Creative Cloud Assets.

Dra og slipp ressurser

Dra og slipp ressurser fra skrivebordet til siden for Creative Cloud Assets.


Erstatte en ressurs

(Gjelder kun filer) Laster du opp en fil på nytt, opprettes det en versjon av den, og den eksisterende filen erstattes av en ny. Creative Cloud beholder en kopi av hver endring du gjør i en fil.

Hvis du vil erstatte en fil ved hjelp av siden for Creative Cloud Assets, gjør du følgende:

 1. Gå til og åpne filen for visning.
 2. Velg Handlinger > Erstatt, eller dra filen fra mappen til nettleservinduet.
Merk: Den nye filen må være av samme type som filen du vil erstatte. Du kan for eksempel ikke erstatte en PSD-fil med en AI-fil.
 
Vil du vite mer om versjonskontroll, kan du se Vanlige spørsmål om versjonskontroll.

Arkivere og slette ressurser

Det å slette en fil, et bibliotekselement eller en mobilfil er en totrinnsprosess. Først arkiverer du elementet, og deretter sletter du det fra Arkivert-mappen for den aktuelle kategorien på Assets-webområdet.

 • Du kan arkivere filer på datamaskinen, fra Assets-webområdet, og fra en Creative Cloud-aktivert mobilapplikasjon. Du kan til og med bruke OS-kommandoer for å slette ressurser fra Creative Cloud Files-mappen på datamaskinen.
 • Du kan arkivere mobilfiler fra Assets-webområdet, og fra noen Creative Cloud-aktiverte mobilapplikasjoner
 • Du kan bare arkivere bibliotekselementer fra Assets-webområdet.

Alle ressursarkiveringer og -slettinger synkroniseres med Creative Cloud-kontoen. Arkiverte ressurser tar fortsatt opp nettlagringsplass. Hvis du sletter ressurser permanent, frigjøres lagringsplassen.

Arkivere en ressurs fra Assets-webområdet

 1. På Assets-webområdet går du til fil-, mobilfil- eller bibliotek-elementet du vil arkivere.
 2. Fra hurtigmenyen for ressursen velger du Arkiver.

  Creative Cloud flytter ressursen til Arkivert-mappen for den aktuelle kategorien. Mobilfiler flyttes for eksempel til Mobilfiler > Arkivert, mens bibliotekselementer flyttes til Biblioteker > Arkivert.
Slette filer
Arkivere en ressurs (i eksempelet vises et bibliotekselement)

Gjenopprette ressurser

 1. På Assets-webområdet kan du gå til Arkivert-siden for den relevante kategorien: Filer > Arkivert, Mobilfiler > Arkivert eller Biblioteker > Arkivert.
 2. Merk ressursene du vil gjenopprette.
 3. Klikk på Gjenopprett. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Gjenopprett igjen.

Slette ressurser permanent

 1. På Assets-webområdet kan du gå til Arkivert-siden for den relevante kategorien: Filer > Arkivert, Mobilfiler > Arkivert eller Biblioteker > Arkivert.
 2. Merk ressursene du vil slette permanent.
 3. Klikk på Slett permanent. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Slett permanent igjen.

Lagringsplaner og -kvoter

Lagringskvoten avhenger av Creative Cloud-medlemskapet ditt.

Medlemskapsplan Gratis lagringskvote
Gratis 2 GB
Creative Cloud (foto) 20 GB
Creative Cloud (enkeltapplikasjoner og Alle applikasjoner) 100 GB
Creative Cloud for teams 100 GB

Du kan se lagringsstatusen fra fanen Filer under panelet Ressurser i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, eller under Innstillinger-delen på siden for Creative Cloud-aktivitet.

Lagringsstatus for Creative Cloud-skrivebordsprogram
Lagringsstatus for Creative Cloud-skrivebordsprogram

Lagringsstatus på Innstillinger-side
Lagringsstatus på Innstillinger-side


Creative Cloud synkroniserer opptil 1 GB med overflyt fra en hvilken som helst enhet. Etter dette stopper Creative Cloud-skrivebordsprogrammet synkronisering av nye ressurser og varsler deg om at du er over kvoten. Ressurser som ikke kan lastes opp, merkes med et rødt utropstegn. Du kan fortsatt flytte, gi nytt navn til eller slette ressurser. Hvis du vil fortsette å synkronisere ressurser, må du slette andre ressurser permanent for å frigjøre plass.

Merk:

En liten del av lagringsplassen brukes til administrative formål. Derfor er den reelle lagringsplassen litt mindre enn mengden som er tildelt. Det varierer fra 100 til 500 kB basert på antallet ressurser.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet