Adobe Creative Cloud-kontoen leveres med nettbasert lagring, slik at ressursene dine er tilgjengelige hvor som helst og på en hvilken som helst enhet eller datamaskin. Du kan forhåndsvise mange kreative ressurstyper direkte i en nettleser på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen. Disse ressurstypene omfatter: PSD, AI, INDD, JPG, PDF, GIF, PNG, Photoshop Touch og mange andre.

Adobe Creative Cloud-skrivebordsprogrammet holder alle ressursene synkroniserte. Alle tillegg, endringer eller slettinger gjenspeiles på alle tilkoblede datamaskiner og enheter. Hvis du f.eks. laster opp en .ai-ressurs ved hjelp av Arbeidet ditt-delen i Creative Cloud Assets, lastes den automatisk ned til alle tilkoblede datamaskiner.

Bla gjennom ressurser

Arbeidet ditt omfatter filer som er synkronisert med skrivebordet, ressurser som er opprettet ved hjelp av Creative Cloud-aktiverte mobilapplikasjoner, og Creative Cloud-biblioteker. Du kan bla gjennom alle disse ressursene ved hjelp av Arbeidet ditt, som ordner ressurser på følgende måte::

 • Filer: Viser alle kildefilene dine kategorisert i følgende faner:
  • Synkroniserte filer: Viser innhold som er synkronisert med mappen for Creative Cloud Files på skrivebordet.
  • Nettsky-dokumenter: Viser nettsky-dokumentene dine laget med XD.
  • Mobilfiler: Viser ressurser som er opprettet med Creative Cloud-aktiverte mobilapplikasjoner.
 • Biblioteker: Viser designbiblioteker du har opprettet.
 • Publisert: Viser artefakter av kildefilene dine – prototyper og designspesifikasjoner laget i Adobe XD, og 3D-scener opprettet i Adobe Dimension.
 • Delt med deg: Viser mappene, prototypene og designspesifikasjonene som er delt med deg.
 • Slettet: Viser slettede filer som er synkronisert med Creative Cloud.
Bla gjennom ressurser

Når du klikker på en ressurskategori, kan du sortere ressursene etter filnavn eller endringsdato.

Sorter ressurser etter filnavn eller dato

Søk i ressurser

 • Søkeboksen vises øverst i vinduet. Skriv inn søkeord eller nøkkelord i boksen, og trykk på Enter.

  Søk i ressurser

  Merk:

  Hvis du vil søke etter alle synkroniserte filer med en bestemt filendelse, for eksempel .txt eller .png, skriver du inn filendelsen i boksen og trykker Enter.

 • Søkeresultater viser tilpassede synkroniserte filer fra alle mappene og undermappene til ressursene.

Synkronisere eller laste opp ressurser

Når du skal synkronisere ressurser fra datamaskinen, gjør du ett av følgende:

 • Kopier, lim inn eller flytt ressurser til mappen for Creative Cloud Files på skrivebordet.
 • Velg Fil Lagre eller Fil Lagre som i en applikasjon, og gå til mappen for Creative Cloud Files.

Merk:

Hvis du vil åpne Creative Cloud-filkatalogen fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, velger du Fil > Åpne synkronisert mappe eller Filer > Åpne mappe, avhengig av hvilken versjon av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet du har.

Filnavn som inneholder spesialtegn som |, ", ?, <, >, /, *, eller :, synkroniseres ikke. Det gjør heller ikke filer med reserverte navn som AUX eller Com1. Hvis du får en feil, gir du ressursfilen nytt navn for å synkronisere den til Creative Cloud. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feil: Kan ikke synkronisere ressurser.

Du kan også laste opp ressurser direkte til Arbeidet ditt ved hjelp av en av følgende metoder.

Handlinger-menyen på Creative Cloud Assets-siden

Last opp og administrer ressurser i Creative Cloud ved hjelp av Last opp filer-knappen.

Dra og slipp ressurser

 

Dra og slipp ressurser fra skrivebordet til siden for Arbeidet ditt.

Erstatte en ressurs

(Gjelder kun filer) Laster du opp en fil på nytt, opprettes det en versjon av den, og den eksisterende filen erstattes av en ny. Creative Cloud beholder en kopi av hver endring du gjør i en fil.

Hvis du vil erstatte en fil i Arbeidet ditt, gjør du følgende:

 1. Naviger til filen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Fra hurtigmenyen for ressursen velger du Last opp ny versjon.
  • Velg filen, klikk på , og velg Last opp ny versjon.
  • Åpne filen for visning. Deretter klikker du på  og  velger Erstatt.

Hvis du vil ha mer informasjon om versjonskontroll, kan du se Vanlige spørsmål om versjonskontroll.

Administrere ressurser

 1. Gå til filen eller mappen du vil gi nytt navn til, i Arbeidet ditt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Fra hurtigmenyen for ressursen velger du Endre navn.
  • Velg en ressurs og klikk på Endre navn-ikonet .
 3. Skriv inn et nytt navn for ressursen, og klikk på Lagre.

  Endre navn på fil eller mappe

 1. I Arbeidet ditt velger du filene eller mappene du vil flytte til en annen mappe.

 2. Klikk på Flytt-ikonet .

 3. I dialogboksen som åpnes, gjør du ett av følgende:

  • Velg ønsket mappe og klikk på Flytt hit.
  • Hvis du vil opprette en mappe, klikker du på  i hjørnet nederst til venstre. Deretter angir du et navn for mappen og klikker på Opprett en ny mappe.

 1. I Arbeidet ditt velger du filene eller mappene du vil kopiere.

 2. Klikk på Kopier-ikonet .

 3. I dialogboksen som åpnes, gjør du ett av følgende:

  • Velg ønsket mappe og klikk på Kopier hit.
  • Hvis du vil opprette en mappe,klikker du på   nederst i venstre hjørne. Deretter angir du et navn for mappen og klikker på Opprett en ny mappe.

Det å slette en fil, et bibliotekselement eller en mobilfil er en totrinnsprosess. Først sletter du det midlertidig, og deretter permanent fra Slettet-mappen for den aktuelle kategorien i Arbeidet ditt.

Du kan slette filer på datamaskinen, fra Arbeidet ditt, og fra en Creative Cloud-aktivert mobilapplikasjon. Du kan til og med bruke OS-kommandoer for å slette ressurser fra Creative Cloud Files-mappen på datamaskinen.

Alle slettinger av ressurser synkroniseres med Creative Cloud-kontoen. Slettede ressurser tar fortsatt opp nettlagringsplass. Hvis du sletter ressurser permanent, frigjøres lagringsplassen.

Slette en ressurs fra Arbeidet ditt

 1. Gå til filen du ønsker å slette, i Arbeidet ditt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Slett på hurtigmenyen for ressursen.
  • Velg én eller flere ressurser, og klikk på Slett-ikonet .

  Creative Cloud flytter ressursen til Slettet-mappen.

  Slette en ressurs
  Slette en ressurs

Slette ressurser permanent

 1. I Arbeidet ditt går du til Slettet-mappen.

 2.  Gjør ett av følgende:

  • Fra hurtigmenyen for ressursen velger du Slett permanent.
  • Velg ressursene du vil slette for alltid, og klikk på Slett permanent-ikonet .
 3. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Slett permanent igjen.

Gjenopprette ressurser

 1. I Arbeidet ditt går du til Slettet-mappen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Fra hurtigmenyen for ressursen velger du Gjenopprett.
  • Merk ressursene du vil gjenopprette. Klikk deretter på Gjenopprett-ikonet .

 1. Fra Arbeidet ditt velger du filen du vil erstatte med en ny versjon.

  Velg ressurs
 2. I panelet til høyre klikker du på Versjon-ikonet .

 3. Klikk på Last opp ny versjon.

  Last opp ny versjon
 4.  Velg filen, og klikk på Åpne. For å overskrive og erstatte filen med den nye versjonen klikker du på Fortsett

  Erstatt nåværende fil

  En bekreftelsesmelding vises nederst i vinduet.

  Filen er oppdatert

 1. Fra Arbeidet ditt velger du filen du vil gjenopprette til en tidligere versjon.

  Velg ressurs
 2. I panelet til høyre klikker du på Versjon-ikonet .

 3. Fra listen velger du versjonen som skal gjenopprettes, og klikker deretter på Tilbakestill.

  Merk:

  Hvis det ikke er oppført noen tidligere versjoner, kan du ikke tilbakestille filen til en tidligere dato.

  Tilbakestille en ressurs til en tidligere versjon

  En bekreftelsesmelding vises nederst i vinduet.

  Bekreftelseslinje

Få tilgang til nettsky-dokumenter

Som standard lagres nye dokumenter i Adobe XD som nettsky-dokumenter i Creative Cloud. Du kan enkelt få tilgang til nettsky-dokumenter på ulike enheter.

For å se nettsky-dokumentene dine går du til Arbeidet ditt og velger Filer > Nettsky-dokumenter. Fra fanen Nettsky-dokumenter kan du gjøre følgende:

 • Se metadata for nettsky-dokumentene dine.
 • Slette XD-nettsky-dokumenter du eier. Du kan slette dem permanent eller gjenopprette slettede nettsky-dokumenter.
 • Søke etter XD-nettsky-dokumenter du eier.
Nettsky-dokumenter

Du finner mer informasjon i artikkelen Administrere og jobbe med nettsky-dokumenter.

Lagringsplaner og -kvoter

Lagringskvoten avhenger av Creative Cloud-medlemskapet ditt.

Medlemskapsplan Gratis lagringskvote
Gratis 2 GB
Creative Cloud (foto) 20 GB
Creative Cloud (enkeltapplikasjoner og Alle applikasjoner) 100 GB
Creative Cloud for teams 100 GB

Du kan se lagringsstatusen i hjørnet nederst til venstre i Arbeidet ditt.

Creative Cloud synkroniserer opptil 1 GB med overflyt fra en hvilken som helst enhet. Etter dette stopper Creative Cloud-skrivebordsprogrammet synkronisering av nye ressurser og varsler deg om at du er over kvoten. Ressurser som ikke kan lastes opp, merkes med et rødt utropstegn. Du kan fortsatt flytte, gi nytt navn til eller slette ressurser. Hvis du vil fortsette å synkronisere ressurser, må du slette andre ressurser permanent for å frigjøre plass.

Merk:

En liten del av lagringsplassen brukes til administrative formål. Derfor er den reelle lagringsplassen litt mindre enn mengden som er tildelt. Det varierer fra 100 til 500 kB basert på antallet ressurser.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet