Obiekty globalne języka JavaScript są zaznaczone jako stałe w programie Acrobat.

Wraz z wydaniem programu Adobe Acrobat DC z lutego 2019 r., zmienne języka JavaScript używane w globalnej przestrzeni nazw są oznaczone jako stałe i nie można ich używać jako zmiennych nazw w globalnej przestrzeni nazw w skryptach. Można jednak używać nazw zmiennych w lokalnej przestrzeni nazw.

 

Wersje programu Acrobat, których to dotyczy

Acrobat DC, Acrobat 2017 i Acrobat DC 2015 (Classic)

Nazwy zmiennych, których to dotyczy

Następujące nazwy zmiennych nie mogą być modyfikowane ani ponownie definiowane w globalnej przestrzeni nazw:

 • color
 • font
 • border
 • style
 • highlight
 • zoomtype
 • cursor
 • trans
 • position
 • scaleWhen
 • scaleHow
 • display
 • permission
 • submitFormUsageRights
 • fileSystem
 • encoding

Przykładowe skrypty

Przykład 1:

Jeśli zdefiniujesz poniższy kod w globalnej przestrzeni nazw, otrzymasz błąd:

function position()

{

    //Wykonaj jakąś czynność

}

Komunikat o błędzie: Nie można ponownie zdefiniować niekonfigurowalnej właściwości „color”

 

Przykład 2:

Jeśli poniższy kod zostanie wykonany w globalnej przestrzeni nazw, nie zadziała:

var position = 10;

Jeśli spróbujesz znowu uzyskać dostęp do pozycji, nie zostanie ona zmieniona do wartości 10 – wciąż wskazuje na początkowy obiekt użyty przez program Acrobat.

 

Przykład 3:

Użycie tej samej zmiennej w zakresie lokalnym jest dopuszczalne. Poniższy kod działa poprawnie:

(Drukuje hello jako wynik).

var example = new function() {

    this. position = function () {

        console.println("hello");

    };

}

example.color();Przykład 4:

Poniższy kod modyfikuje wartość zmiennej position na 10, jak zdefiniowano w zakresie lokalnym.

function example()

{

   var position= 10;

    console.println(position);

}

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto