Podręcznik użytkownika Anuluj

Układanie klipów na osi czasu widoku eksperta

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Ten samouczek wideo zawiera ogólne informacje na temat używania osi czasu widoku eksperta w programie Adobe Premiere Elements.

Firma Adobe poleca

Opis ogólny osi czasu widoku eksperta

Na osi czasu widoku eksperta widoczna jest graficzna reprezentacja projektu filmu w postaci klipów wideo i audio ułożonych w ścieżki ustawione w pionie jedna nad drugą. Podczas przechwytywania wideo z cyfrowego urządzenia wideo klipy pojawiają się kolejno na osi czasu.

W obszarze osi czasu widoczna jest linijka czasu, na której wyświetlane są składniki filmu oraz ich wzajemne relacje w czasie. Możliwe jest przycinanie i dodawanie scen, oznaczanie istotnych klatek markerami, dodawanie przejść, a także kontrolowanie sposobu, w jaki klipy są mieszane lub nakładane.

Elementy sterujące powiększeniem na osi czasu widoku eksperta umożliwiają zmniejszanie w celu wyświetlenia całego wideo, a także powiększanie w celu dokładniejszego przejrzenia klipów. Można również zmienić sposób wyświetlania klipów w ścieżkach, a także zmienić rozmiary ścieżek i obszaru nagłówka.

Oś czasu widoku eksperta

A. Wskaźnik bieżącego czasu B. Linijka czasu C. Element sterujący powiększeniem D. Ścieżka wideo E. Ścieżka audio 

Ścieżki na osi czasu widoku eksperta

Ścieżki umożliwiają tworzenie warstw wideo i audio, a także dodawanie efektów układu, efektów obraz w obrazie, napisów tytułowych, ścieżek dźwiękowych oraz wykonywanie wielu innych operacji. W przypadku wielu ścieżek audio można dodać do jednej z nich narrację, a do innej tło muzyczne. Ostateczny film stanowi połączenie wszystkich ścieżek wideo i audio.

Domyślnie oś czasu widoku eksperta zawiera trzy ścieżki wideo (lub obrazów), ścieżkę audio, ścieżkę narracji oraz ścieżkę dźwiękową. Klipy połączone (zawierające zarówno dźwięk, jak i wideo) można przeciągnąć na ścieżkę.

W przypadku klipów połączonych składniki wideo i audio są wyświetlane razem (wideo bezpośrednio nad audio) na odpowiednich ścieżkach, takich jak Wideo 1 i Audio 1. Aby zobaczyć wszystkie ścieżki, może być konieczne przewinięcie osi czasu widoku eksperta w górę lub w dół.

W celu wprowadzenia nowej ścieżki należy przeciągnąć i upuścić klip nad ścieżką wideo, która znajduje się najwyżej. Projekt może zawierać nieograniczoną liczbę ścieżek. Ścieżki można dodawać i usuwać w dowolnym momencie, nawet przed dodaniem klipów.

Film musi zawierać co najmniej jedną ścieżkę każdego typu (ścieżka może być pusta). Kolejność ścieżek wideo jest istotna, ponieważ każdy klip ze ścieżki Wideo 2 nakładany jest także na ścieżkę Wideo 1. Ścieżki audio są scalane podczas odtwarzania, dlatego kolejność ścieżek nie jest istotna.

Wskazówka: W nowych filmach można określać domyślną liczbę i domyślny typ ścieżek.

Ścieżki domyślne

A. Ścieżka Wideo 2 B. Ścieżka Audio 2 C. Ścieżka Wideo 1 D. Ścieżka Audio 1 E. Ścieżka narracji F. Ścieżka dźwiękowa 

Narzędzia osi czasu widoku eksperta

Narzędzia dostępne u góry osi czasu widoku eksperta umożliwiają odtworzenie lub zatrzymanie klipu, a także zmianę szybkości odtwarzania. Panele na pasku operacji pozwalają na dodawanie tytułów, przejść, efektów specjalnych i muzyki do klipów. Możliwe jest także dodawanie markerów, wykrywanie uderzeń muzyki, otwieranie miksera audio oraz dodawanie narracji.

Poruszanie się po osi czasu widoku eksperta

Podczas umieszczania i układania klipów na osi czasu widoku eksperta przesuń wskaźnik czasu bieżącego do odpowiedniego położenia. Na linijce czasu wskaźnik czasu bieżącego odpowiada klatce, która jest aktualnie wyświetlana w panelu Monitor.

Wskaźnik czasu bieżącego, jako pionowa linia, jest przedłużony na wszystkie ścieżki. Powiększanie i zmniejszanie osi czasu widoku eksperta może ułatwić dokładne określenie miejsca na umieszczenie klipu lub przeprowadzenie edycji.

 1. Na osi czasu widoku eksperta wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego.

  • Kliknij linijkę czasu w miejscu, w którym zamierzasz umieścić wskaźnik bieżącego czasu.

  • Podczas przeciągania wskaźnika bieżącego czasu naciśnij klawisz Shift, aby przyciągnąć go do krawędzi najbliższego klipu lub markera.

  • Przeciągnij obszar wyświetlania czasu (poniżej panelu Monitor) do odpowiedniej wartości czasu.

  • Kliknij obszar wyświetlania czasu (u dołu panelu Monitor), wpisz odpowiedni czas, a następnie naciśnij klawisz Enter. (Nie ma potrzeby wpisywania zer wiodących, dwukropków ani średników. Należy jednak pamiętać, że program Adobe Premiere Elements interpretuje liczby mniejsze niż 100 jako liczby klatek).

  Uwaga:

  Klawisze Home i End umożliwiają przechodzenie między początkiem i końcem filmu. Przy użyciu klawiszy Page Up i Page Down można przenosić wskaźnik czasu bieżącego do poprzedniego i następnego klipu. Klawisze strzałek w prawo i w lewo przenoszą wskaźnik czasu bieżącego o jedną klatkę do przodu lub do tyłu. Naciśnięcie klawisza strzałki w prawo lub w lewo przy wciśniętym klawiszu Shift powoduje przesunięcie wskaźnika czasu bieżącego o pięć klatek do przodu lub do tyłu.

Dodawanie klipów do osi czasu widoku eksperta

Podczas wstawiania klipu do osi czasu widoku eksperta sąsiednie klipy z obszaru wszystkich ścieżek przesuwają się w taki sposób, aby przygotować miejsce na nowy klip. Przesunięcie wszystkich klipów jednocześnie powoduje, że ścieżki audio i wideo istniejących klipów pozostają zsynchronizowane.

Czasami przesunięcie wszystkich klipów po wstawieniu jest niewskazane. Na przykład podczas wstawiania muzyki tła, która nakłada się na cały film, przesunięcie klipów nie jest pożądane.

Aby przesunąć określone klipy razem, podczas wstawiania naciśnij klawisz Alt. Klipy można przesuwać jednocześnie na maksymalnie dwóch ścieżkach. Dotyczy to zarówno ścieżki, do której klipy są wstawiane, jak i ścieżki zawierającej połączone klipy audio lub wideo (jeśli istnieją). Uwzględnione ścieżki są przesuwane wspólnie, z zachowaniem wzajemnych relacji. Klipy na innych ścieżkach nie ulegają zmianie.

Wstawianie klipu i przesuwanie klipów na osi czasu widoku eksperta

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij klip z panelu Zasoby projektu do odpowiedniego miejsca na osi czasu widoku eksperta. Gdy wskaźnik myszy zmieni się w ikonę wstawiania, zwolnij przycisk myszy.

  • Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do odpowiedniego położenia na osi czasu widoku eksperta. Następnie zaznacz klip w panelu Zasoby projektu i wybierz polecenie Klip > Wstaw.

Wstawianie klipu i przesuwanie klipów tylko na ścieżkach docelowej i połączonej

 1. Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt, przeciągnij klip z panelu Zasoby projektu do odpowiedniego miejsca na osi czasu widoku eksperta. Gdy wskaźnik myszy zmieni się w ikonę wstawiania, zwolnij przycisk myszy.

  Przeciągnięcie klipu do pustego obszaru nad ścieżką wideo, która znajduje się najwyżej (wideo), lub poniżej ścieżki audio, która znajduje się najniżej (audio), powoduje, że program Adobe Premiere Elements utworzy nową ścieżkę dla klipu. Jeśli klip zawiera audio i wideo, wówczas program utworzy nową ścieżkę audio i nową ścieżkę wideo.

Tworzenie nakładki z klipu na osi czasu widoku eksperta

Najprostszym sposobem zastąpienia części wideo jest nałożenie na niego nakładki z innego materiału filmowego. Dodanie klipu w postaci nakładki powoduje zastąpienie wszelkich istniejących klatek, począwszy od miejsca nałożenia.

Jeśli nowy klip zawiera 40 klatek, wówczas zostanie on nałożony na 40 klatek istniejącego klipu. Klatki za nakładką, jeśli istnieją, pozostaną w tym samym miejscu ścieżki. Nakładki nie zmieniają długości filmu, chyba że nakładka rozciąga się za koniec filmu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl lub Cmd, przeciągnij klip z panelu Zasoby projektu do pierwszej klatki, którą zamierzasz zastąpić nakładką. Gdy wskaźnik myszy zmieni się w ikonę nakładki, zwolnij przycisk myszy.

  • Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do pierwszej klatki, którą zamierzasz zastąpić nakładką, zaznacz klip w panelu Zasoby projektu, a następnie wybierz polecenie Klip > Nakładka.

Umieszczanie jednego klipu nad drugim na osi czasu widoku eksperta

W programie istnieje możliwość umieszczenia jednego klipu nad drugim bez zastępowania sekcji niższego klipu, jak w przypadku zastosowania nakładki. Klipy rozmieszczone w ten sposób w postaci stosów można wykorzystywać np. z różnymi efektami kluczowania.

 1. Na osi czasu widoku Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca nad klipem wideo, na którym zamierzasz umieścić inny klip.
 2. Przytrzymując wciśnięty klawisz Shift, przeciągnij klip z panelu Zasoby projektu i upuść go w panelu Monitor.
 3. Wybierz opcję Umieść na górze.

Program Adobe Premiere Elements upuści drugi klip na pierwszą dostępną ścieżkę wideo w miejscu bieżącego wskaźnika czasu.

Zastępowanie klipu na osi czasu widoku eksperta

W celu zastąpienia klipu w środku osi czasu widoku eksperta bez zmiany długości, efektów i nakładek, należy użyć polecenia Zastąp klip. Ta opcja jest przydatna w przypadku edycji przedłużonych filmów błyskawicznych.

 1. W panelu Zasoby projektu zaznacz klip, którego chcesz użyć.
 2. Na osi czasu widoku eksperta kliknij prawym przyciskiem myszy lub z wciśniętym klawiszem Ctrl klip, który zamierzasz zastąpić, a następnie wybierz opcję Zastąp klip z zasobów projektu.

  Jeśli klip przychodzący trwa dłużej, zostanie przycięty od końca, dzięki czemu jego czas trwania zrówna się z czasem trwania klipu zastępowanego.

  Jeśli klip przychodzący trwa krócej, wówczas pojawi się komunikat ostrzegawczy z opcją anulowania zastępowania oraz z opcją, która umożliwia użycie pustych klatek w celu wypełnienia pozostałego czasu trwania.

Zaznaczanie, przesuwanie, wyrównywanie i usuwanie klipów na osi czasu widoku eksperta

Po dodaniu klipu do filmu może pojawić się konieczność zmiany układu klipów, kopiowania i wklejania scen, albo usunięcia innych klipów. Istnieje kilka technik zaznaczania pojedynczych klipów, całych zakresów klipów, a także tylko części audio i wideo klipu połączonego.

Zaznaczanie klipów na osi czasu widoku eksperta

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności kursorem myszy:
  • Aby zaznaczyć pojedynczy klip, kliknij go na osi czasu widoku eksperta. Jeśli klip jest połączony lub zgrupowany, wówczas kliknięcie jednego klipu spowoduje zaznaczenie innych połączonych lub zgrupowanych klipów.

  • Aby zaznaczyć tylko część audio lub wideo połączonych klipów, kliknij wybrany klip, przytrzymując klawisz Alt.

  • Aby zaznaczyć pojedynczy klip w grupie, kliknij żądany klip, przytrzymując klawisz Alt.

  • Aby zaznaczyć wiele klipów, kliknij każdy żądany klip, przytrzymując klawisz Shift. (Kliknięcie zaznaczonego klipu z wciśniętym klawiszem Shift powoduje usunięcie jego zaznaczenia).

  • Aby zaznaczyć kolejne klipy, przeciągnij prostokąt (ramkę zaznaczenia), która obejmie odpowiednie klipy.

  • Aby dodać zakres klipów do bieżącego zaznaczenia, przeciągnij ramkę wokół klipów, przytrzymując klawisz Shift.

  Zaznaczanie zakresu klipów poprzez przeciąganie ramki zaznaczenia

Przesuwanie klipu na osi czasu widoku eksperta

Układ klipów na osi czasu widoku eksperta można łatwo zmienić przez przeciąganie. Te same techniki, które są stosowane podczas dodawania klipu, umożliwiają wstawianie lub nakładanie klipów podczas ich przesuwania.

 • Aby przesunąć klip i wstawić go w taki sposób, aby wszystkie ścieżki zostały przesunięte po wstawieniu, przeciągnij klip w żądane miejsce. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę wstawiania, zwolnij przycisk myszy.
 • Aby przesunąć klip i nałożyć go na inny klip w filmie, przeciągnij klip do pierwszej klatki, na której ma się znaleźć nakładka, a następnie naciśnij klawisz Ctrl/Cmd. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę nakładki, zwolnij przycisk myszy.
 • Aby przesunąć jeden klip z połączonej pary, zaznacz wybrany klip, przytrzymując klawisz Alt. Przeciągnij klip do żądanego miejsca. W celu przeciągnięcia klipów tylko na ścieżki docelowe zwolnij przycisk myszy, gdy wskaźnik myszy zmieni się ikonę wstawiania. W celu nałożenia klipu na inny klip naciśnij klawisz Ctrl, a gdy wskaźnik ulegnie zmianie w ikonę nakładki, zwolnij przycisk myszy.

Wyrównywanie klipów za pomocą opcji Przyciągaj

Opcja Przyciągaj, która jest domyślnie aktywna, umożliwia wyrównywanie klipów względem siebie lub z określonymi punktami w czasie. Klip można przesunąć przy zaznaczonej opcji Przyciągaj. Klip jest wtedy automatycznie wyrównywany do krawędzi innego klipu, markera, początku i końca linijki czasu lub wskaźnika czasu bieżącego.

Przyciąganie gwarantuje również, że nie dojdzie do przypadkowego wstawienia lub nałożenia klipu podczas przeciągania. Podczas przeciągania klipów pojawia się okno podręczne z informacją o odległości (w klatkach), na jaką przeciągnięto klipy. Liczba ujemna oznacza, że klipy zostały przeciągnięte w stronę początku filmu.

 1. Wybierz opcje Oś czasu: > Przyciągaj. Obok zaznaczonej opcji pojawi się znacznik zaznaczenia.

Usuwanie klipu z osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta

Usunięcie klipu z filmu nie powoduje jego usunięcia z projektu. Klip pozostaje nadal dostępny w panelu Zasoby projektu.

 1. Na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta zaznacz jeden klip lub wiele klipów. (Aby zaznaczyć tylko część audio lub wideo klipu, kliknij, przytrzymując klawisz Alt).
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć klipy i pozostawić lukę o takim samym czasie trwania (taka operacja jest określana jako czyszczenie), wybierz opcje Edycja > Usuń.

  • Aby zamknąć klip i usunąć powstałą lukę (taka operacja jest określana jako usuwanie z dosunięciem), wybierz opcje Edycja > Usuń i zamknij lukę, albo naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

  Uwaga:

  W przypadku usunięcia klipu z osi czasu widoku przeglądu usuwane jest również przejście następujące po tym klipie. W przypadku usunięcia klipu z osi czasu widoku eksperta usuwane są przejścia występujące przed tym klipem i po nim.

Usuwanie pustego miejsca spomiędzy klipów na osi czasu widoku eksperta

Puste miejsce między klipami na osi czasu widoku eksperta można łatwo usunąć przy użyciu polecenia Usuń i zamknij lukę. Można również nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Obydwie te techniki powodują przesuwanie sąsiednich klipów w celu zapełnienia luki.

 1. Na osi czasu widoku eksperta wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy pustą przestrzeń i wybierz opcję Usuń i zamknij lukę.

  • Zaznacz miejsce do usunięcia, a następnie naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

   Uwaga: Jeśli luka jest niewielka i trudna do usunięcia, przesuń wskaźnik czasu bieżącego do luki i kliknij przycisk Powiększ.

Tworzenie powielonego klipu na osi czasu widoku eksperta

Każde przeciągnięcie klipu z panelu Zasoby projektu na oś czasu widoku eksperta powoduje utworzenie wystąpienia klipu. Wystąpienie ma takie same punkty wejścia i wyjścia jak klip źródłowy. Usunięcie klipu źródłowego z panelu Zasoby projektu powoduje usunięcie wszystkich wystąpień klipu z osi czasu widoku eksperta.

Aby utworzyć wystąpienia klipu z różnymi domyślnymi punktami wejścia i wyjścia, należy powielić klip źródłowy dostępny w panelu Zasoby projektu. Usunięcie powielonego klipu z panelu Zasoby projektu powoduje usunięcie wszystkich wystąpień tego klipu z osi czasu widoku eksperta.

 1. Zaznacz klip w panelu Zasoby projektu i wybierz polecenie Edycja > Powiel.
 2. Aby zmienić nazwę powielonego klipu, zaznacz go w panelu Zasoby projektu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcje Klip > Zmień nazwę i wpisz nową nazwę.

  • Kliknij tekst i wpisz nową nazwę.

  Uwaga:

  W celu powielenia klipu można również skopiować i wkleić klip albo przeciągnąć go z panelu Zadania, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl.

Wyświetlanie czasu trwania wybranych klipów na osi czasu widoku eksperta

W panelu Informacje widoczny jest łączny czas trwania wielu klipów zaznaczonych na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta. Znajomość czasu trwania jest często użyteczna podczas montażu filmu. Możne na przykład być konieczne znalezienie muzyki, która będzie dopasowana do sceny, albo zastąpienie kilku klipów innym materiałem filmowym.

Zaznaczenie klipów w panelu Zasoby projektu spowoduje wyświetlenie — w panelu Informacje — sumarycznego czasu trwania wszystkich zaznaczonych klipów. W przypadku zaznaczenia klipów na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta panel Informacje zawiera łączny czas trwania zaznaczonych klipów.

Czas trwania jest obliczany od punktu wejścia pierwszego zaznaczonego klipu do punktu wyjścia ostatniego zaznaczonego pliku. Jeśli klipy nie przylegają do siebie na ścieżkach, wówczas wyświetlany czas trwania może być dłuższy niż łączny czas trwania samych klipów.

 1. Upewnij się, że panel Informacje jest widoczny. Jeśli nie jest widoczny, wówczas wybierz opcje Okno > Informacje.
 2. Zaznacz klipy w panelu Zasoby projektu albo na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta. W panelu Informacje pojawi się liczba zaznaczonych elementów oraz łączny czas trwania tych elementów.
  Uwaga:

  Aby wyświetlić w podpowiedzi czas trwania pojedynczego klipu, umieść kursor nad klipem na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta.

Dostosowywanie ścieżek na osi czasu widoku eksperta

Ścieżki na osi czasu widoku eksperta można dostosować w sposób odpowiedni do potrzeb danego projektu.

Dodawanie ścieżki do osi czasu widoku eksperta

 1. Wybierz opcje Oś czasu > Dodaj ścieżki.
 2. W oknie dialogowym Dodaj ścieżki, do pola Dodaj, wpisz liczbę ścieżek audio i wideo, jaką zamierzasz dodać.
 3. Aby określić położenie dodanych ścieżek, dla każdego typu dodawanej ścieżki wybierz opcję z menu podręcznego Umieszczanie, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie rozmiaru ścieżek

Ścieżki dostępne są w trzech predefiniowanych rozmiarach: Małe, Średnie i Duże. Widok Duże ułatwia wyświetlanie miniatur klipów i dostosowywanie efektów, takich jak krycie lub głośność klipu. Istnieje również możliwość ręcznej zmiany rozmiaru ścieżki i szerokości obszaru nagłówka ścieżki w celu dostosowania ścieżek o długich nazwach. Jeśli film zawiera kilka ścieżek, można dopasować względne proporcje ścieżek, aby potrzebne ścieżki były lepiej widoczne.

Nazwy ścieżek są domyślnie ukryte. Aby wyświetlić nazwy ścieżek, należy zmienić rozmiar sekcji nagłówka ścieżki.

Zmiana wysokości ścieżki

 1. Na osi czasu widoku eksperta wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij (przytrzymując klawisz Ctrl) pustą ścieżkę na osi czasu widoku eksperta, a następnie wybierz opcję Rozmiar ścieżki. Następnie wybierz opcję Mały, Średni lub Duży.

  • Umieść wskaźnik między dwiema ścieżkami w obszarze nagłówka ścieżki na osi czasu widoku Ekspert. Pojawi się ikona dopasowania wysokości. Następnie przeciągnij ścieżkę poniżej (wideo) lub powyżej (audio) w górę lub w dół, aby zmienić jej rozmiar.

  Zmienianie wysokości ścieżki na osi czasu widoku eksperta

Zmienianie rozmiaru nagłówka ścieżki na osi czasu widoku eksperta

 1. Na osi czasu widoku Ekspert umieść wskaźnik myszy nad prawą krawędzią nagłówka ścieżki (w miejscu, w którym znajdują się ikony ścieżek), aby pojawiła się ikona zmiany rozmiaru. Następnie przeciągnij prawą krawędź. (Ikony u góry nagłówka ścieżki zostaną zwężone do minimalnej szerokości. Szerokość maksymalna jest niemal dwukrotnie większa niż szerokość minimalna).

Zmiana nazwy ścieżki

 1. Na osi czasu widoku eksperta kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij (przytrzymując klawisz Ctrl) nazwę ścieżki (na przykład Wideo 1) i wybierz opcję Zmień nazwę.
 2. Wpisz nową nazwę dla ścieżki i naciśnij klawisz Enter lub kliknij poza polem.

Usuwanie pustych ścieżek z osi czasu widoku eksperta

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcje Oś czasu > Usuń puste ścieżki.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy lub z wciśniętym klawiszem Ctrl pustą ścieżkę na osi czasu widoku eksperta, a następnie wybierz opcję Usuń puste ścieżki.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania klipów na osi czasu widoku eksperta

Klipy na osi czasu widoku eksperta można wyświetlać na różne sposoby, zależnie od preferencji lub wykonywanego zadania. Możliwe jest wyświetlanie obrazu miniaturki na początku klipu. Istnieje również możliwość wyświetlania obrazu miniaturki na początku i na końcu lub przez cały czas trwania klipu (widok domyślny). Dla ścieżki audio można wyświetlić lub ukryć kształty funkcji falowej.

Przyciski ustawiania stylu wyświetlania umożliwiają określenie sposobu wyświetlania ścieżek na osi czasu widoku eksperta.

Wyświetlanie miniatur na całej długości klipu umożliwia śledzenie postępu klipu. Jednak nie należy traktować granicy między miniaturkami jako rzeczywistej granicy między klatkami. Miniaturki należy traktować jako scenopis lub szkic zawartości klipu.

 1. Kliknij przycisk Ustaw styl wyświetlania ścieżki Wideo lub przycisk Ustaw styl wyświetlania ścieżki audio w lewym narożniku ścieżki. Każde kliknięcie powoduje zmianę stylu wyświetlania ścieżki na inny widok.
  Uwaga:

  Aby wyświetlić więcej szczegółów podczas wyświetlania kształtu funkcji falowej na osi czasu widoku eksperta, należy zwiększyć wysokość ścieżki.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online