Grupowanie i rozgrupowywanie klipów

Na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta można grupować klipy w taki sposób, aby możliwe było przesuwanie, wyłączanie, kopiowanie i usuwanie całych grup klipów. Zgrupowanie połączonego klipu z innymi klipami powoduje dołączenie do grupy części audio i wideo połączonego klipu.

 • W celu grupowania klipów zaznacz wiele klipów, a następnie wybierz opcję Klip > Grupuj.
 • W celu rozgrupowania klipów kliknij dowolny klip w grupie, aby zaznaczyć grupę, a następnie wybierz opcję Klip > Rozgrupuj.
 • Aby zaznaczyć jeden lub więcej klipów w grupie, kliknij pojedynczy klip w grupie, przytrzymując klawisz Alt. Aby zaznaczyć dodatkowe klipy w grupie, kliknij, przytrzymując klawisze Shift+Alt.

Klipy wideo w większości przypadków zawierają ścieżkę dźwiękową. W panelu Zasoby projektu klipy, które zawierają wideo i audio, są widoczne jako pojedynczy element. Dodanie klipu do filmu na osi czasu widoku eksperta powoduje, że ścieżki wideo i audio pojawiają się jako osobne ścieżki, a wideo znajduje się bezpośrednio nad audio.

Ścieżki wideo i audio pozostają połączone. Przeciągnięcie części wideo na osi czasu widoku eksperta powoduje przesunięcie połączonej części audio i odwrotnie. Z tego powodu pary audio/wideo są nazywane klipami połączonymi. Na osi czasu widoku eksperta nazwy klipów połączonych są podkreślone i oznaczone literą [V] (wideo) lub [A] (audio).

Klipy połączone mają tę samą nazwę z dołączoną literą [V] lub [A], a ponadto nazwy takich klipów są podkreślone.

Wszystkie zadania montażu (takie jak przesuwanie, przycinanie albo zmiana szybkości klipu) oddziałują na obydwie części połączonego klipu. Połączenie można tymczasowo pominąć, naciskając klawisz Alt podczas inicjowania zadań montażu. Części audio i wideo klipów można również rozmieszczać osobno.

W programie można połączyć klip wideo i audio w taki sposób, aby działały jak jeden klip. Zaznaczenie, przycięcie, podział, usunięcie, przesunięcie albo zmiana szybkości jednego z klipów składowych wpływa również na drugi klip. W razie potrzeby można również pominąć połączenie. Na osi czasu widoku eksperta nazwy klipów połączonych są podkreślone i oznaczone literą [V] (wideo) lub [A] (audio).

 • W celu połączenia klipów wideo i audio kliknij klipy wideo i audio, przytrzymując klawisz Shift, aby zaznaczyć obydwa te klipy, a następnie wybierz opcję Klip > Połącz dźwięk i wideo.
 • Aby rozłączyć klipy wideo i audio, zaznacz połączony klip i wybierz opcję Klip > Rozłącz audio i wideo. (Audio i wideo zostaną rozłączone, ale nadal pozostaną zaznaczone). Aby użyć każdego z klipów osobno, usuń zaznaczenie jednego z nich).
 • Aby zaznaczać połączone klipy osobno, kliknij żądany klip, przytrzymując klawisz Alt. Po zaznaczeniu można przesunąć lub przyciąć klip niezależnie od klipu, który jest z nim połączony.

Uwaga:

Aby szybko usunąć klip audio lub wideo, nie usuwając połączenia, kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij klip z wciśniętym klawiszem Ctrl, a następnie wybierz z menu opcję Usuń audio lub Usuń wideo.

Usuwanie tylko części audio lub wideo połączonego klipu

 1. Na osi czasu widoku eksperta wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij klip połączony prawym przyciskiem myszy lub kliknij go z wciśniętym klawiszem Ctrl i wybierz opcję Usuń audio albo Usuń wideo.

  • Kliknij część audio lub wideo, przytrzymując klawisz Alt, aby zaznaczyć tylko tę część, a następnie naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

  • Zaznacz klip połączony i wybierz opcję Klip > Rozłącz audio i wideo. Zaznacz dowolny klip i wybierz opcję Edycja > Wyczyść albo Edycja > Usuń i zamknij lukę.

  Klipy zostaną przesunięte w celu zapełnienia luki pozostawionej przez usunięty klip.

Synchronizowanie klipów połączonych

Program Adobe Premiere Elements automatycznie umieszcza wideo i połączone audio w oddzielnych ścieżkach na osi czasu widoku eksperta. Klipy są jednak połączone, zatem pozostają zsynchronizowane podczas przycinania i przesuwania.

Przeciągnięcie jednego klipu z wciśniętym klawiszem Alt w sposób, który wywoła utratę synchronizacji, spowoduje, że na osi czasu widoku eksperta program Adobe Premiere Elements wyświetli liczbę klatek przesunięcia obok nazwy klipu.

Program Adobe Premiere Elements śledzi przesunięcie, wyświetlając je nawet w przypadku rozłączenia i ponownego połączenia klipów. Program Adobe Premiere Elements może automatycznie ponownie synchronizować klipy. W zależności od klipów dostępne są dwie metody synchronizowania.

 1. Na osi czasu widoku eksperta kliknij prawym przyciskiem myszy lub z wciśniętym klawiszem Ctrl wartość przesunięcia klipu, który zamierzasz przesunąć.

  Klip kliknięty prawym przyciskiem myszy/kliknięty z wciśniętym przyciskiem Ctrl zostanie przesunięty lub zmodyfikowany w taki sposób, aby zapewnić jego wyrównanie z innym klipem, którego położenie nie ulega zmianie.

Włączanie i wyłączanie klipów

Od czasu do czasu może być konieczne wyłączenie klipu podczas sprawdzania innego sposobu edycji lub w celu skrócenia czasu przetwarzania. Wyłączenie klipu powoduje jego ukrycie podczas wyświetlania filmu w panelu Monitor, a także podczas eksportowania filmu. Wyłączony klip można przesunąć lub zmienić.

 1. Zaznacz klip lub klipy na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta, a następnie wybierz opcję Klip > Włącz.

  Znacznik wyboru obok polecenia zniknie po wyłączeniu klipu, a klip będzie widoczny jako wyszarzony na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online