Podczas montażu wideo czasami trzeba pracować ze ścieżkami audio w celu uzyskania odpowiedniego efektu końcowego. Program oferuje teraz łatwiejsze w obsłudze funkcje masteringu ścieżek audio. Widok Dźwięk pozwala skoncentrować się na pracy ze ścieżkami audio, bez modyfikowania osi czasu.
W celu ułatwienia dostępu do opcji narzędzia, przejścia i efekty dostępne na pasku operacji zostały rozdzielone na kategorie związane z dźwiękiem i wideo.

Aby zająć się ścieżkami audio, kliknij opcję Pokaż widok audio w górnej części oś czasu widoku eksperta (lub naciśnij klawisze Shift+A).

Widok Audio włącza lub wyłącza funkcje związane z dźwiękiem, ułatwiając użytkownikom koncentrowanie się na jego obróbce. Zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych narzędzi przy minimalnych modyfikacjach osi czasu.


W widoku Dźwięk wszystkie ścieżki audio są rozwinięte, a ścieżki wideo — zwinięte. Ułatwia to skoncentrowanie się na pracy ze ścieżkami audio i zapobiega modyfikacjom osi czasu.

Głośność ogólna

Ustawienie Głośność ogólna jest widoczne na prawo od ścieżki. W wypadku połączenia w projekcie bardzo głośnych klipów audio rozmieszczonych na wielu ścieżkach może dojść do obcinania (zniekształcenia dającego efekt staccato, określanego też jako clipping). Aby uniknąć obcinania, przeciągnij suwak poziomu w dół w celu zmniejszenia głośności w całym projekcie.

Uwaga: Te opcje nie mogą być modyfikowane za pomocą klatek kluczowych.

Nagrywanie dźwięku

Aby wykonać bezpośrednie nagranie na ścieżkę, kliknij przycisk Dodaj narrację. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Narracja, a nagrany klip zostanie umieszczony na ścieżce docelowej. Okno dialogowe Narracja można też wywołać z poziomu panelu Narzędzia. Użycie opcji Narracja w panelu Narzędzia powoduje umieszczenie klipu narracji na ścieżce Głos. W razie potrzeby można go przenieść na inną ścieżkę.

Odtwarzanie pojedynczej ścieżki

Klikając opcję Ścieżka solo, można odtworzyć jedną ścieżkę bez konieczności usuwania klipów, które się na nią nakładają. Wybranie opcji Solo dla danej ścieżki pozostałe ścieżki zostają wyciszone i nie są umieszczane w materiale wyjściowym.

Uwaga: Aby jednocześnie odtworzyć kilka ścieżek, wystarczy włączyć opcję Ścieżka solo dla każdej z nich.

Styl wyświetlania ścieżek wideo i audio

Menu podręczne pozwala wybrać wygodny styl wyświetlania ścieżek wideo i audio.

Uwaga: Domyślnie ścieżki dźwiękowe są wyświetlane jako połowa kształtu fali, a ścieżki wideo są wyświetlane przy użyciu miniaturek pierwszej i ostatniej klatki.

Autonomiczne klipy dźwiękowe są wyświetlane na zielono, a klipy dźwiękowe połączone z klipami wideo są wyświetlane na niebiesko. Po odłączeniu ścieżki dźwiękowej od jej wideo jest ona wyświetlana na zielono.

Wyłączanie ścieżek audio i wideo

Program pozwala wyłączyć określone ścieżki audio, wideo, głosowe i muzyczne przez kliknięcie ich ikon przełączania. Ścieżki wyłączone nie są umieszczane w materiałach wynikowych tworzonych za pomocą panelu Eksportowanie i udostępnianie.

Kategorie dźwięku i wideo

W celu ułatwienia dostępu do opcji narzędzia, przejścia i efekty dostępne na pasku operacji zostały rozdzielone na kategorie związane z dźwiękiem i wideo.

Uwaga:

W widoku Dźwięk pasek operacji jest otwierany z wybranymi kategoriami dźwięków. W razie potrzeby można przełączyć się do kategorii Wideo i korzystać z tej funkcji.

Od wersji Premiere Elements 14 okno pomiarów dźwięku nie jest dostępne. Funkcje okna pomiarów dźwięku są zamiast tego dostępne w oknie pomiarów głównych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online