Panel Narzędzia zawiera opcje umożliwiające dodawanie ciekawych efektów do wideo. Za pomocą funkcji Zmiana czasu i Miksowanie inteligentne można na przykład zastosować w filmie złożone efekty ruchu. Opcja przycinania inteligentnego pozwala programowi Premiere Elements na automatyczną edycję materiału w celu pozostawienia tylko istotnych scen.

Narzędzia wideo

Ulubione chwile

Nagrania wideo często zawierają różne ciekawe momenty. Program Adobe Premiere Elements pozwala oznaczyć ulubione chwile materiału wideo i wyodrębnić je w pojedynczym, spójnym klipie albo w oddzielnych klipach. Wyodrębnione klipy z ulubionymi chwilami mogą służyć do dalszego montażu lub być udostępniane.

Więcej informacji można uzyskać w artykule Oznaczanie i wyodrębnianie ulubionych chwil.

Stopklatka

Pojedynczą klatkę z klipu wideo można chwycić i wprowadzić jako obraz statyczny w bieżącym filmie lub zapisać jako obraz statyczny na dysku twardym, dzięki czemu możliwe będzie jej użycie innym miejscu. Obraz statyczny można na przykład zastosować w filmie w celu przedstawienia postaci na początku akcji, a następnie zatrzymać go na ekranie w trakcie akcji.

Więcej informacji można uzyskać w artykule Zatrzymywanie i wstrzymywanie klatek.

Śledzenie ruchu

Funkcja śledzenia ruchu umożliwia prześledzenie obiektu przemieszczającego się w klipie wideo. Do obiektu można dołączyć element klipart, na przykład obraz nieruchomy, grafikę czy klip wideo.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Stosowanie śledzenia ruchu w klipach wideo

Menu filmu

W celu utworzenia płyty DVD lub Blu-ray opartej na menu można skorzystać z jednego ze wstępnie zaprojektowanych szablonów menu, jakie udostępnia program Premiere Elements. Menu może zawierać dźwięk i ruch. Niektóre szablony zawierają strefy upuszczania, na które można przeciągać i upuszczać obrazy statyczne lub wideo w celu spersonalizowania tła menu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie menu płyt.

Panoramowanie i powiększanie

Korzystając z narzędzia Panoramowanie i powiększanie, można w programie Adobe Premiere Elements tworzyć efekty filmu z obrazów i klipów filmowych. W przypadku klipów filmowych zabieg ten przynosi najlepsze efekty, jeżeli ruch obiektów widocznych w klipie jest minimalny.

Pracując z narzędziem Panoramowanie i powiększanie, użytkownik wybiera obiekty i określa kolejność ich panoramowania oraz powiększania. W programie Adobe Premiere Elements dostępne są dostosowywane opcje, dzięki którym można stosować ten efekt w zależności od potrzeb.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie efektu wideo przy użyciu panoramowania i powiększania.

Inteligentne przycinanie

Funkcja inteligentnego przycinania umożliwia przycinanie niskiej jakości sekcji pliku wideo. Inteligentne przycinanie można realizować ręcznie i automatycznie. Można przycinać klipy znajdujące się na osi czasu widoku przeglądu i widoku eksperta.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Przycinanie inteligentne.

Zmiana czasu

Dodawanie efektu spowolnienia lub przyspieszenia wideo pozwala podkreślić fragment nagrania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zmiana czasu.

Narzędzia audio

Mikser audio

Mikser audio umożliwia regulowanie balansu i głośności audio poszczególnych ścieżek w projekcie. Możliwe jest regulowanie balansu i poziomu nagrań audio zawartych w klipach wideo, a także ścieżek dźwiękowych i narracji.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Mikser audio.

Narracja

Program Premiere Elements umożliwia nagranie narracji wideo. Korzystając z mikrofonu komputera, można nagrywać narrację do klipów, jednocześnie oglądając je w panelu Monitor. Narracja zostanie dodana do ścieżki dźwiękowej Narracja widocznej na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie narracji.

Miksowanie inteligentne

Funkcja Miksowanie inteligentne umożliwia automatyczną regulację głośności muzyki odtwarzanej w tle. Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, należy umieścić klipy dialogów na ścieżce Audio 1 lub na ścieżce Narracje (ścieżki pierwszego planu), a muzykę na ścieżce Ścieżka dźwiękowa (ścieżki tła). Program Premiere Elements analizuje klipy na wszystkich ścieżkach pierwszego planu, poszukując dialogów. Następnie program inteligentnie/automatycznie tworzy klatki kluczowe w miejscach, w których konieczne jest zmniejszenie głośności w celu zapewnienia słyszalności dialogów na ścieżce pierwszego planu. Zmiany wprowadzone przez funkcję Miksowanie inteligentne mają zastosowanie do wszystkich klipów na osi czasu widoku Ekspert, a nie tylko do zaznaczonego klipu. Użycie Miksowania inteligentnego względem dowolnej ścieżki audio powoduje usunięcie klatek kluczowych umieszczonych wcześniej na ścieżce dźwiękowej.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Mikser inteligentny.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online