Importowanie dźwięku 5.1

Program Adobe Premiere Elements ułatwia importowanie i odtwarzanie klipów z dźwiękiem 5.1 w formacie zgodnym z ustawieniem predefiniowanym projektu. Program umożliwia tworzenie filmów stanowiących połączenie wideo w formacie AVCHD z dźwiękiem stereo, a także łączenie dźwięku 5.1- kanałowego z dźwiękiem stereo. Na osi czasu w widoku Ekspert klipy można przesuwać ze ścieżki na ścieżkę bez względu na to, czy jest to ścieżka dźwięku w standardzie 5.1, czy stereo. Jeśli plik dźwięku w standardzie 5.1 zostanie zaimportowany do kanału stereo, wówczas kanał zostanie przekonwertowany do standardu 5.1 (i na odwrót). Aby utworzyć ścieżkę w standardzie 5.1, w projekcje stereo przeciągnij klip 5.1 na pusty obszar na osi czasu w widoku Ekspert. Można również przeciągnąć klip kanału audio/wideo lub klip zawierający wyłącznie dźwięk w standardzie 5.1. W projekcie stereo zostanie utworzona ścieżka dźwięku w standardzie 5.1. Aby utworzyć ścieżkę stereo w projekcie zawierającym dźwięk w standardzie 5.1, przeciągnij i upuść klip stereo na pusty obszar osi czasu w widoku Ekspert. W projekcie z dźwiękiem 5.1-kanałowym zostanie utworzona ścieżka stereo.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Na ekranie powitalnym kliknij opcję Nowy projekt.

    • Jeśli otwarty jest program Adobe Premiere Elements, wybierz opcję Plik > Nowy projekt.

  2. Kliknij opcję Zmień ustawienia, aby zmienić używane ustawienie predefiniowane. Wybierz kanał Full HD 1080i 30 5.1 z folderu AVCHD, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W oknie dialogowym Nowy projekt określ nazwę i lokalizację dla projektu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Obok obszaru Ścieżki audio w widoku osi czasu Ekspert będzie widoczna ścieżka dźwięku w standardzie 5.1. Teraz klipy można dołączyć do projektu. Jednak dźwięk zostanie odwzorowany na typ kanału określany w zależności od tego, w jaki sposób został wprowadzony plik materiałów.

Przeciąganie klipów do okna Monitor

Podczas przeciągania klipów do okna Monitor dźwięk jest odwzorowywany na typ kanału ścieżki Audio 1.

Jeśli jednak podczas przeciągania do okna Monitor zostanie wciśnięty klawisz Shift, pojawią się następujące dodatkowe opcje. Odwzorowanie dźwięku zmieni się w zależności od tego, jaka opcja zostanie wybrana.

Wstaw po tej scenie

Dźwięk zostanie odwzorowany na ścieżkę Audio 1, a klip zostanie wstawiony do ścieżki Wideo 1/Audio 1. Klip zostanie wstawiony na końcu istniejącego klipu.

Podziel i wstaw

Dźwięk zostanie odwzorowany na ścieżkę Audio 1, a klip zostanie wstawiony do ścieżki Wideo 1/Audio 1. Bieżący klip zostanie podzielony w miejscu, które wskazuje wskaźnik bieżącego czasu. Klip zostanie wstawiony.

Umieść na górze

Jeśli powyżej Wideo 1/Audio 1 znajduje się pusta ścieżka, wówczas wybrany klip zostanie ustawiony na tej ścieżce, a następnie odwzorowany na typ kanału odpowiedniej ścieżki. Jeśli nie ma pustej ścieżki, wówczas zostanie utworzona nowa ścieżka zgodna z typem kanału wybranego klipu. Program Adobe Premiere Elements umieści wideo w miejscu wskaźnika bieżącego czasu, w ścieżce powyżej istniejącego wideo. Nowy plik wideo zostanie nałożony na istniejący klip wideo.

Obraz w obrazie (PiP)

Jeśli powyżej Wideo 1/Audio 1 znajduje się pusta ścieżka, wówczas wybrany klip zostanie ustawiony na tej ścieżce, a następnie odwzorowany na typ kanału odpowiedniej ścieżki. Jeśli nie ma pustej ścieżki, wówczas zostanie utworzona nowa ścieżka zgodna z typem kanału wybranego klipu. Program Adobe Premiere Elements umieszcza istniejące i wstawiane wideo jednocześnie. Wyświetlane są obydwa klipy wideo.

Umieść powyżej i Zastosuj scalanie wideo

Jeśli powyżej Wideo 1/Audio 1 znajduje się pusta ścieżka, wówczas wybrany klip zostanie ustawiony na tej ścieżce, a następnie odwzorowany na typ kanału odpowiedniej ścieżki. Jeśli nie ma pustej ścieżki, wówczas zostanie utworzona nowa ścieżka zgodna z typem kanału wybranego klipu. Program Adobe Premiere Elements umieści wideo w miejscu wskaźnika czasu bieżącego w ścieżce powyżej istniejącego wideo i zastosuje do nowego wideo efekt Videomerge. Widoczne będzie wideo stanowiące podstawę oraz wideo nałożone.

Zastąp klip

Klip zostaje zastąpiony, a odwzorowanie jest zgodne z typem kanału ścieżki zastąpionego klipu.

Uwaga:

Upuszczenie klipu zawierającego tylko audio do okna Monitor powoduje umieszczenie tego klipu na ścieżce dźwiękowej i odwzorowanie jej na wideo.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto