Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie dźwięku 5.1

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
  15. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Program Adobe Premiere Elements ułatwia importowanie i odtwarzanie klipów z dźwiękiem 5.1 w formacie zgodnym z ustawieniem predefiniowanym projektu. Program umożliwia tworzenie filmów stanowiących połączenie wideo w formacie AVCHD z dźwiękiem stereo, a także łączenie dźwięku 5.1- kanałowego z dźwiękiem stereo. Na osi czasu w widoku Ekspert klipy można przesuwać ze ścieżki na ścieżkę bez względu na to, czy jest to ścieżka dźwięku w standardzie 5.1, czy stereo. Jeśli plik dźwięku w standardzie 5.1 zostanie zaimportowany do kanału stereo, wówczas kanał zostanie przekonwertowany do standardu 5.1 (i na odwrót). Aby utworzyć ścieżkę w standardzie 5.1, w projekcje stereo przeciągnij klip 5.1 na pusty obszar na osi czasu w widoku Ekspert. Można również przeciągnąć klip kanału audio/wideo lub klip zawierający wyłącznie dźwięk w standardzie 5.1. W projekcie stereo zostanie utworzona ścieżka dźwięku w standardzie 5.1. Aby utworzyć ścieżkę stereo w projekcie zawierającym dźwięk w standardzie 5.1, przeciągnij i upuść klip stereo na pusty obszar osi czasu w widoku Ekspert. W projekcie z dźwiękiem 5.1-kanałowym zostanie utworzona ścieżka stereo.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na ekranie powitalnym kliknij opcję Nowy projekt.

  • Jeśli otwarty jest program Adobe Premiere Elements, wybierz opcję Plik > Nowy projekt.

 2. Kliknij opcję Zmień ustawienia, aby zmienić używane ustawienie predefiniowane. Wybierz kanał Full HD 1080i 30 5.1 z folderu AVCHD, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym Nowy projekt określ nazwę i lokalizację dla projektu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Obok obszaru Ścieżki audio w widoku osi czasu Ekspert będzie widoczna ścieżka dźwięku w standardzie 5.1. Teraz klipy można dołączyć do projektu. Jednak dźwięk zostanie odwzorowany na typ kanału określany w zależności od tego, w jaki sposób został wprowadzony plik materiałów.

Przeciąganie klipów do okna Monitor

Podczas przeciągania klipów do okna Monitor dźwięk jest odwzorowywany na typ kanału ścieżki Audio 1.

Jeśli jednak podczas przeciągania do okna Monitor zostanie wciśnięty klawisz Shift, pojawią się następujące dodatkowe opcje. Odwzorowanie dźwięku zmieni się w zależności od tego, jaka opcja zostanie wybrana.

Wstaw po tej scenie

Dźwięk zostanie odwzorowany na ścieżkę Audio 1, a klip zostanie wstawiony do ścieżki Wideo 1/Audio 1. Klip zostanie wstawiony na końcu istniejącego klipu.

Podziel i wstaw

Dźwięk zostanie odwzorowany na ścieżkę Audio 1, a klip zostanie wstawiony do ścieżki Wideo 1/Audio 1. Bieżący klip zostanie podzielony w miejscu, które wskazuje wskaźnik bieżącego czasu. Klip zostanie wstawiony.

Umieść na górze

Jeśli powyżej Wideo 1/Audio 1 znajduje się pusta ścieżka, wówczas wybrany klip zostanie ustawiony na tej ścieżce, a następnie odwzorowany na typ kanału odpowiedniej ścieżki. Jeśli nie ma pustej ścieżki, wówczas zostanie utworzona nowa ścieżka zgodna z typem kanału wybranego klipu. Program Adobe Premiere Elements umieści wideo w miejscu wskaźnika bieżącego czasu, w ścieżce powyżej istniejącego wideo. Nowy plik wideo zostanie nałożony na istniejący klip wideo.

Obraz w obrazie (PiP)

Jeśli powyżej Wideo 1/Audio 1 znajduje się pusta ścieżka, wówczas wybrany klip zostanie ustawiony na tej ścieżce, a następnie odwzorowany na typ kanału odpowiedniej ścieżki. Jeśli nie ma pustej ścieżki, wówczas zostanie utworzona nowa ścieżka zgodna z typem kanału wybranego klipu. Program Adobe Premiere Elements umieszcza istniejące i wstawiane wideo jednocześnie. Wyświetlane są obydwa klipy wideo.

Umieść powyżej i Zastosuj scalanie wideo

Jeśli powyżej Wideo 1/Audio 1 znajduje się pusta ścieżka, wówczas wybrany klip zostanie ustawiony na tej ścieżce, a następnie odwzorowany na typ kanału odpowiedniej ścieżki. Jeśli nie ma pustej ścieżki, wówczas zostanie utworzona nowa ścieżka zgodna z typem kanału wybranego klipu. Program Adobe Premiere Elements umieści wideo w miejscu wskaźnika czasu bieżącego w ścieżce powyżej istniejącego wideo i zastosuje do nowego wideo efekt Videomerge. Widoczne będzie wideo stanowiące podstawę oraz wideo nałożone.

Zastąp klip

Klip zostaje zastąpiony, a odwzorowanie jest zgodne z typem kanału ścieżki zastąpionego klipu.

Uwaga:

Upuszczenie klipu zawierającego tylko audio do okna Monitor powoduje umieszczenie tego klipu na ścieżce dźwiękowej i odwzorowanie jej na wideo.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto