Podręcznik użytkownika Anuluj

Stosowanie maski efektów do wideo

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Edycja z asystą Stosowanie maski efektów do wideo ułatwia dodawanie efektu do konkretnych obszarów klipu wideo. Dzięki kreatywnym sposobom dodawania maski efektów można zwiększyć dramatyzm sceny. Maski efektów umożliwiają również zamazanie twarzy danej osoby, co pozwala chronić jej tożsamość. Do tego celu służy zazwyczaj efekt rozmycia lub mozaiki.

Edycja z asystą Stosowanie maski efektów do wideo jest dostępna tylko w widoku Ekspert.

 1. Kliknij przycisk Ekspert, a następnie kliknij opcję Z asystą. Z listy Edycje z asystą wybierz opcję Stosowanie maski efektów do wideo.

  Wybieranie edycji z asystą

 2. Kliknij przycisk Dodaj materiały, aby zaimportować klipy wideo, do których mają być zastosowane maski efektów.

  Opcja Dodaj materiały

 3. Wybierz źródło materiałów. Na przykład wybierz opcję Pliki i foldery, jeśli klipy wideo znajdują się na dysku twardym.

 4. Zaznacz pliki do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wszystkie zaimportowane klipy są przechowywane w koszu zasobów projektu. Przeciągnij i upuść klip z kosza zasobów projektu na oś czasu ścieżki Wideo 1.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo na osi czasu i wybierz opcję Maska efektów > Zastosuj.

  Uwaga:

  Aby edytować później zastosowaną maskę efektów, wybierz opcję Maska efektów > Edytuj.

 7. Przenieś maskę bądź zaznaczony obszar lub przeciągnij uchwyty narożne, aby dostosować rozmiar maski.

  Przenoszenie zaznaczonego obszaru

 8. Kliknij przycisk Efekty na pasku operacji. Wybierz efekt, a następnie przeciągnij go i upuść w panelu Monitor.

  Dodawanie efektu

 9. Kliknij opcję Nie. Nie chcesz stosować efektu do całego klipu i tworzyć warstwy dopasowania.

 10. Pomyślnie dodano efekt do określonej części filmu. Kliknij przycisk Odtwórz, aby zobaczyć rezultaty. Parametry efektu można zmienić w panelu Zastosowane efekty.

  Edytowanie parametrów efektu

  Maska efektów zostanie zastosowana do filmu.

  Zastosowana maska efektów

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?