Edycja z asystą Stosowanie maski efektów do wideo ułatwia dodawanie efektu do konkretnych obszarów klipu wideo. Dzięki kreatywnym sposobom dodawania maski efektów można zwiększyć dramatyzm sceny. Maski efektów umożliwiają również zamazanie twarzy danej osoby, co pozwala chronić jej tożsamość. Do tego celu służy zazwyczaj efekt rozmycia lub mozaiki.

Edycja z asystą Stosowanie maski efektów do wideo jest dostępna tylko w widoku Ekspert.

 1. Kliknij przycisk Ekspert, a następnie kliknij opcję Z asystą. Z listy Edycje z asystą wybierz opcję Stosowanie maski efektów do wideo.

  Wybieranie edycji z asystą
 2. Kliknij przycisk Dodaj materiały, aby zaimportować klipy wideo, do których mają być zastosowane maski efektów.

  Opcja Dodaj materiały
 3. Wybierz źródło materiałów. Na przykład wybierz opcję Pliki i foldery, jeśli klipy wideo znajdują się na dysku twardym.

 4. Zaznacz pliki do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wszystkie zaimportowane klipy są przechowywane w koszu zasobów projektu. Przeciągnij i upuść klip z kosza zasobów projektu na oś czasu ścieżki Wideo 1.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo na osi czasu i wybierz opcję Maska efektów > Zastosuj.

  Uwaga:

  Aby edytować później zastosowaną maskę efektów, wybierz opcję Maska efektów > Edytuj.

 7. Przenieś maskę bądź zaznaczony obszar lub przeciągnij uchwyty narożne, aby dostosować rozmiar maski.

  Przenoszenie zaznaczonego obszaru
 8. Kliknij przycisk Efekty na pasku operacji. Wybierz efekt, a następnie przeciągnij go i upuść w panelu Monitor.

  Dodawanie efektu
 9. Kliknij opcję Nie. Nie chcesz stosować efektu do całego klipu i tworzyć warstwy dopasowania.

 10. Pomyślnie dodano efekt do określonej części filmu. Kliknij przycisk Odtwórz, aby zobaczyć rezultaty. Parametry efektu można zmienić w panelu Zastosowane efekty.

  Edytowanie parametrów efektu

  Maska efektów zostanie zastosowana do filmu.

  Zastosowana maska efektów

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online