Stopniowe cofanie zmian

Program Adobe Premiere Elements udostępnia kilka sposobów cofania wykonanych czynności na wypadek zmiany zdania co do operacji montażowej lub efektu. Można cofać tylko te zmiany, które wpływają na treść wideo; na przykład można cofnąć operację montażową, ale nie można cofnąć przewinięcia panelu.

  • Aby cofnąć lub powtórzyć ostatnią zmianę, wybierz polecenie Edycja > Cofnij. (Można po kolei wycofać kilka ostatnich zmian).
  • Aby cofnąć zmianę i wszystkie następne zmiany, które zostały wprowadzone, odkąd projekt został ostatnio otwarty, usuń tę zmianę z panelu Historia.
  • Aby przerwać wprowadzanie zmiany przez program Adobe Premiere Elements (gdy na przykład jest widoczny pasek postępu), naciśnij klawisz Esc.
  • Aby wycofać wszystkie zmiany wprowadzone od czasu ostatniego zapisania pliku, wybierz polecenie Plik > Przywróć.

Uwaga:

Aby cofnąć zmiany wprowadzone przed ostatnim zapisem projektu, spróbuj otworzyć poprzednią wersję projektu z folderu Auto-Save programu Adobe Premiere. Następnie wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, aby zapisać projekt poza folderem Auto-Save programu Adobe Premiere. Maksymalna liczba zmian, które można cofnąć, zależy od ustawienia preferencji automatycznego zapisu.

Cofanie dowolnej wcześniejszej zmiany

Na panelu Historia rejestrowane są zmiany wprowadzane w projekcie. Po każdym dodaniu klipu, wstawieniu znacznika lub zastosowaniu efektu odpowiednia czynność jest dodawana do listy w panelu Historia. Na panelu wyświetlana jest nazwa użytego narzędzia lub polecenie wraz z identyfikującą je ikoną. Panel umożliwia szybkie cofnięcie kilku zmian. Po zaznaczeniu zmiany na panelu przywracany jest stan projektu sprzed wprowadzenia tej zmiany. Po wprowadzeniu kolejnej zmiany wszystkie późniejsze zmiany zostają wyszarzone i znikają.

Na panelu Historia rejestrowane są tylko zmiany wprowadzane w bieżącej sesji. Zamknięcie projektu lub wybranie polecenia Przywróć powoduje wyczyszczenia panelu Historia. Na panelu wymienionych jest większość zmian, ale nie są uwzględnione pojedyncze zmiany w niektórych panelach oraz zmiany dotyczące całego programu, np. w ustawieniach preferencji.

  • Aby wyświetlić panel Historia, wybierz polecenie Okno > Historia.
  • Aby zaznaczyć zmianę w panelu Historia, kliknij ją.
  • Aby usunąć zaznaczoną zmianę, kliknij ikonę, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Aby nawigować w panelu Historia, przeciągaj suwak lub pasek przewijania w panelu. Można też użyć poleceń Krok do przodu i Krok wstecz z menu panelu Historia.
  • Aby usunąć wszystkie zmiany z panelu Historia, wybierz polecenie Wyczyść historię z menu panelu Historia, a następnie kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online