Podręcznik użytkownika Anuluj

Zmiana czasu — edycja z asystą

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Tryb Z asystą oferuje zestaw wbudowanych edycji z asystą, które pomagają na każdym kroku wykonywania wybranych zadań. Taki mechanizm pomocy ułatwia naukę obsługi programu Adobe Premiere Elements i pozwala przekształcać dowolne klipy wideo w profesjonalnie zmontowane filmy.

Informacje o edycji z asystą można uzyskać w artykule Tryb Z asystą.

Uwaga: Zalecane jest użycie klipu wideo o płynności odtwarzania co najmniej 60 kl./s. Niższa płynność odtwarzania może skutkować widocznymi przeskokami przy odtwarzaniu wideo.

Dodawanie efektu spowolnienia lub przyspieszenia

Ta edycja z asystą prowadzi użytkownika przez proces ulepszania materiału wideo za pomocą efektu spowolnienia.

Aby utworzyć wideo z efektem spowolnienia, wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk Dodaj materiały, aby zaimportować klip wideo przeznaczony do zmodyfikowania.
Jeśli klip znajduje się już na osi czasu, zignoruj ten krok.

2. Wybierz opcję importowania materiałów, po czym wybierz klip.

3. Kliknij opcję Z asystą > Tworzenie efektu spowolnienia lub przyspieszenia.

Zostanie wyświetlony komunikat dotyczący edycji z asystą. Okno informacyjne można zwijać i rozwijać. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego kroku edycji z asystą.

4. Kliknij opcję Narzędzia na pasku operacji i wybierz narzędzie Zmiana czasu z panelu narzędzi.

5. Przesuń wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, od którego chcesz zmienić szybkość klipu.

6. Kliknij opcję Dodaj strefę czasową na pasku operacji.

7. Przeciągnij uchwyty po bokach strefy, aby dostosować zaznaczenie strefy czasowej.

8. Przeciągnij suwak, aby wybrać szybkość odtwarzania. Można wybrać albo zwiększenie, albo zmniejszenie szybkości. Wybierz opcje dynamiki wejścia i wyjścia, jeśli są wymagane.

9. Kliknij przycisk Gotowe, aby obejrzeć wideo z użytym efektem zmiany czasu.

Uwaga: Efekt zmiany czasu ma zastosowanie tylko do wideo. Dźwięk jest odtwarzany bez zmian. Oznacza to, że duża zmiana szybkości klipu może skutkować rozsynchronizowaniem dźwięku.

Pobierz

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto