Edycja z asystą Dodawanie wideo w tytule pokazuje, jak dodać film w tytule, tak aby wywrzeć wrażenie na widzach. Ta edycja z asystą jest dostępna tylko w widoku Ekspert.

 1. Kliknij pozycję Ekspert, a następnie kliknij opcję Z asystą. Z listy Edycje z asystą wybierz pozycję Dodawanie wideo w tytule.

  Wybieranie edycji z asystą
 2. Kliknij opcję Dodaj materiały, aby zaimportować klipy.

 3. Wybierz źródło materiałów. Na przykład wybierz opcję Pliki i foldery, jeśli klipy wideo znajdują się na dysku twardym komputera.

  Wybieranie źródła materiałów
 4. Zaznacz pliki i foldery do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz (Windows) lub Importuj (Mac). Przytrzymaj przycisk Command lub Shift, aby zaznaczyć wiele plików.

 5. Wszystkie importowane klipy zostaną zapisane w koszu zasobów projektu. Przeciągnij i upuść je na osi czasu w ścieżce Wideo 1.

  Przeciąganie klipu wideo na ścieżkę Wideo 1
 6. Dodaj czarne wideo na osi czasu. Kliknij pozycję Zasoby projektu > Opcje panelu > Nowy element > Czarne wideo.

  Dodawanie czarnego wideo
 7. Przeciągnij czarne wideo i upuść je na ścieżce Wideo 2 bezpośrednio nad klipem ze ścieżki Wideo 1.

  Uwaga:

  Rozwiń oś czasu, jeśli ścieżka Wideo 2 nie jest widoczna.

  Dodawanie czarnego wideo do ścieżki powyżej klipu wideo
 8. Rozciągnij czarne wideo tak, aby trwało co najmniej 10 sekund. Pozwoli to wyświetlić efekt.

 9. Kliknij przycisk Tytuły i tekst na pasku operacji. Przeciągnij napis tytułowy z listy i upuść go na ścieżce Wideo 3. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy użyć domyślnego tytułu.

  Wybierz napis tytułowy
 10. Rozciągnij napis tytułowy (ścieżkę Wideo 3) tak, aby pasował do czasu trwania czarnego wideo (ścieżki Wideo 2). Po zmianie czasu trwania kliknij przycisk Dalej.

 11. Kliknij dwukrotnie napis tytułowy na monitorze i wpisz własny tekst.

 12. Czcionkę i jej rozmiar można zmienić na zakładce Korekcja > Dopasowania.

  Uwaga:

  Użyj trybu Strzałka na zakładce Korekcja, aby przemieścić tytuł w żądane miejsce.

  Dostosowywanie czcionki i położenia tytułu
 13. Kliknij przycisk Efekty na pasku operacji.

 14. Wybierz efekt Kluczowanie maską ścieżki z kategorii Kluczowanie. Przeciągnij efekt i upuść go na czarnym wideo (ścieżce Wideo 2) na osi czasu.

  Kluczowanie maską ścieżki
 15. W kategorii Kluczowanie maską ścieżki zastosowanych efektów wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz opcję Wideo 3 z menu rozwijanego Maska.
  2. Wybierz opcję Odwróć.
  Opcje maski ścieżki
 16. Panel dopasowań napisów tytułowych pozwala dodawać wideo w różnych kształtach.

 17. Kliknij przycisk odtwarzania w monitorze źródła, aby wyświetlić zastosowaną edycję z asystą. Aby uzyskać lepszą jakość, kliknij przycisk Renderuj.

  Film wyświetlany w tytule

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online