Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie wideo w tytule

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Edycja z asystą Dodawanie wideo w tytule pokazuje, jak dodać film w tytule, tak aby wywrzeć wrażenie na widzach. Ta edycja z asystą jest dostępna tylko w widoku Ekspert.

 1. Kliknij pozycję Ekspert, a następnie kliknij opcję Z asystą. Z listy Edycje z asystą wybierz pozycję Dodawanie wideo w tytule.

  Wybieranie edycji z asystą

 2. Kliknij opcję Dodaj materiały, aby zaimportować klipy.

 3. Wybierz źródło materiałów. Na przykład wybierz opcję Pliki i foldery, jeśli klipy wideo znajdują się na dysku twardym komputera.

  Wybieranie źródła materiałów

 4. Zaznacz pliki i foldery do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz (Windows) lub Importuj (Mac). Przytrzymaj przycisk Command lub Shift, aby zaznaczyć wiele plików.

 5. Wszystkie importowane klipy zostaną zapisane w koszu zasobów projektu. Przeciągnij i upuść je na osi czasu w ścieżce Wideo 1.

  Przeciąganie klipu wideo na ścieżkę Wideo 1

 6. Dodaj czarne wideo na osi czasu. Kliknij pozycję Zasoby projektu > Opcje panelu > Nowy element > Czarne wideo.

  Dodawanie czarnego wideo

 7. Przeciągnij czarne wideo i upuść je na ścieżce Wideo 2 bezpośrednio nad klipem ze ścieżki Wideo 1.

  Uwaga:

  Rozwiń oś czasu, jeśli ścieżka Wideo 2 nie jest widoczna.

  Dodawanie czarnego wideo do ścieżki powyżej klipu wideo

 8. Rozciągnij czarne wideo tak, aby trwało co najmniej 10 sekund. Pozwoli to wyświetlić efekt.

 9. Kliknij przycisk Tytuły i tekst na pasku operacji. Przeciągnij napis tytułowy z listy i upuść go na ścieżce Wideo 3. Aby uzyskać najlepszy rezultat, należy użyć domyślnego tytułu.

  Wybierz napis tytułowy

 10. Rozciągnij napis tytułowy (ścieżkę Wideo 3) tak, aby pasował do czasu trwania czarnego wideo (ścieżki Wideo 2). Po zmianie czasu trwania kliknij przycisk Dalej.

 11. Kliknij dwukrotnie napis tytułowy na monitorze i wpisz własny tekst.

 12. Czcionkę i jej rozmiar można zmienić na zakładce Korekcja > Dopasowania.

  Uwaga:

  Użyj trybu Strzałka na zakładce Korekcja, aby przemieścić tytuł w żądane miejsce.

  Dostosowywanie czcionki i położenia tytułu

 13. Kliknij przycisk Efekty na pasku operacji.

 14. Wybierz efekt Kluczowanie maską ścieżki z kategorii Kluczowanie. Przeciągnij efekt i upuść go na czarnym wideo (ścieżce Wideo 2) na osi czasu.

  Kluczowanie maską ścieżki

 15. W kategorii Kluczowanie maską ścieżki zastosowanych efektów wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz opcję Wideo 3 z menu rozwijanego Maska.
  2. Wybierz opcję Odwróć.
  Opcje maski ścieżki

 16. Panel dopasowań napisów tytułowych pozwala dodawać wideo w różnych kształtach.

 17. Kliknij przycisk odtwarzania w monitorze źródła, aby wyświetlić zastosowaną edycję z asystą. Aby uzyskać lepszą jakość, kliknij przycisk Renderuj.

  Film wyświetlany w tytule

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?