Podręcznik użytkownika Anuluj

Nakładanie i przezroczystość

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Informacje o nakładaniu i przezroczystości

Nakładanie to proces układania obrazów jeden na drugim i łączenia wielu obrazów. Domyślnie klipy wideo są całkowicie nieprzezroczyste, ale nakładanie ich wymaga przezroczystości. Przezroczyste klipy na górnych ścieżkach wideo powodują, że klipy znajdujące się pod nimi stają się widoczne.

W programie Premiere Elements można szybko i łatwo ustawiać całe klipy jako przezroczyste, korzystając z efektu Krycie. Ponadto można zastosować dowolną kombinację krycia, masek, otoczek i wypełniania przezroczystości w celu modyfikowania kanału alfa klipu, który definiuje przezroczyste obszary klipu. Bardziej zaawansowane efekty wypełniania przezroczystości umożliwiają ustawianie konkretnych kolorów i kształtów jako przezroczystych.

Uwaga:

Napisy tytułowe tworzone w programie Premiere Elements automatycznie zawierają kanał alfa. Możliwe jest również importowanie plików z predefiniowanymi obszarami przezroczystymi. W aplikacjach takich jak Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements i Adobe Illustrator®, można zapisywać przezroczystość. Po zapisaniu plik będzie zawierał kanał alfa, ale również będzie zgodny z ustawieniami projektu. Informacje na temat zapisywania plików z przezroczystością zawierają odpowiednie podręczniki użytkownika.

W programie Premiere Elements stosowane są następujące terminy dotyczące przezroczystości:

Kanał Alfa

Kanał, który definiuje przezroczyste obszary klipu. Ten niewidoczny kanał istnieje oprócz kanałów kolorów Czerwony, Niebieski i Zielony (RGB).

Krycie

Ustawienie, które określa stopień nieprzejrzystości lub przezroczystości klipu. (Na przykład, krycie równe 75% oznacza 25-procentową przezroczystość).

Obniżenie przezroczystości górnego klipu wideo (po lewej) powoduje ujawnienie dolnego klipu wideo (w środku) oraz połączenie obydwu obrazów (po prawej)

Maska

To słowo jest czasami stosowane zamiast określenia kanał alfa; określa również proces modyfikowania kanału alfa.

Rozdzielone kanały Czerwony, Zielony i Niebieski (po lewej); kanał alfa lub maska (w środku), wszystkie kanały widoczne razem (po prawej)

Otoczka

Plik lub kanał, który definiuje przezroczyste obszary klipu. Otoczka określa poziom przezroczystości w obrazie wynikowym. W programie Premiere Elements otoczki są używane z opcją Kluczowanie maską ścieżki.

Maska (po lewej) definiuje przezroczyste obszary w górnym klipie (na środku), co powoduje odsłonięcie dolnego klipu (po prawej)

Kluczowanie

Definiowanie obszarów przezroczystych za pomocą konkretnego koloru (klucz koloru) lub wartości jasności (klucz luminancji). Piksele zgodne z kluczem stają się przezroczyste. Kluczowanie jest często stosowane w celu zastąpienia jednolitego tła, np. niebieskiego ekranu, innym obrazem. (Na przykład w telewizji niebieskie ekrany za prezenterami pogody są zastępowane mapami pogody). Efekty Scalanie wideo wykorzystują wypełnianie przezroczystości w celu automatycznego definiowania głównego koloru tła jako przezroczystego.

Zastępowanie koloru w tle innym obrazem

A. Górny klip B. Efekt Kluczowanie niebieskim ekranem definiuje obszary przezroczyste C. Dolny klip D. Klipy połączone 

Korekta krycia

Domyślnie klipy są widoczne z pełnym kryciem (100%), co powoduje, że zasłaniają wszystkie klipy w ścieżkach, które znajdują się pod nimi. W celu ujawnienia dolnych klipów należy określić wartość krycia niższą niż 100%. Przy kryciu 0% klip jest całkowicie przezroczysty. Jeśli pod przezroczystym klipem nie ma żadnych klipów, wówczas widoczne stanie się czarne tło filmu.

 1. Aby otworzyć panel zastosowanych efektów, kliknij przycisk Użyte efekty.
 2. Zaznacz klip, który zamierzasz ustawić jako przezroczysty, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W panelu Zastosowane efekty rozwiń efekt Krycie i przeciągnij suwak Wytnij krycie do żądanej wartości.

  • Na osi czasu widoku eksperta wybierz opcję Krycie > Krycie z menu podręcznego powyżej klipu. (W celu wyświetlenia tego menu konieczne może być powiększenie widoku). Kliknij narzędzie Zaznaczanie, ustaw je nad wykresem krycia klipu, a gdy wskaźnik myszy zmienić się w ikonę z podwójną strzałką, przeciągnij wykres Krycie w górę lub w dół.

  Tworzenie przezroczystości na osi czasu widoku eksperta

  Uwaga:

  Aby spowodować zanikanie lub pojawianie się klipu, należy animować jego krycie. Jeśli wymagane jest zaniknięcie klipu do czerni, kliknij opcję Pojawianie się lub Zanikanie w panelu Zastosowane efekty. W celu uzyskania przezroczystości można również użyć efektów wypełniania przezroczystości.

Kluczowanie koloru

Aby ustawić konkretne obszary klipu jako przezroczyste, można zastosować efekt wypełniania przezroczystości oparty na kolorze, otoczce lub kanale alfa. Piksele zgodne z określonym kluczem staną się przezroczyste.

Efekty wypełniania przezroczystości oparte na kolorach

(Scalanie wideo, Kluczowanie niebieskim ekranem, Kluczowanie kolorem, Klucz zielonego ekranu oraz Kluczowanie kolorem innym niż czerwony) Te opcje powodują dodawanie przezroczystości we wszystkich miejscach klipu, w których pojawił się konkretny kolor. Na przykład, efekty kluczowania oparte na kolorach można wykorzystać np. w celu usunięcia tła o jednolitym kolorze, np, takiego jak niebieski ekran.

Efekty kluczowania oparte na otoczce

(Cztero-, ośmio- i szesnastopunktowe klucze Garbage Matte oraz klucz Kluczowanie maską ścieżki) Umożliwiają maskowanie obszarów klipu za pomocą innego klipu lub samodzielnie określonych obszarów. Przezroczystość można dodawać odpowiednio do kształtu maski ustawianej w klipie lub zgodnie z tonami skali wartości w pliku używanym jako otoczka. W celu tworzenia kreatywnych układów można również użyć efektu Kluczowanie maską ścieżki.

Efekt kluczowania oparty na kanale alfa

Efekt Korekcja alfa umożliwia odwrócenie lub wyłączenie kanału alfa klipu, a także przekształcanie obszarów (bez przezroczystości) w maskę.

Uwaga:

Dodatkowe informacje o kluczowaniu kolorów zawiera Pomoc.

Uzyskiwanie przezroczystości za pomocą funkcji Scalanie wideo

W celu automatycznego utworzenia przezroczystości w tle klipu należy zastosować efekt Scalanie wideo. Ten efekt ułatwia nakładanie klipów.

 1. Na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta kliknij prawym przyciskiem myszy klip, w którym ma zostać wprowadzona przezroczystość, i kliknij polecenie Zastosuj scalanie wideo. Aby zaznaczyć kilka plików, przytrzymaj klawisz Ctrl i klikaj je lewym przyciskiem myszy. Funkcję Zastosuj scalanie wideo można także wybrać z poziomu panelu Efekty.

  Ten efekt automatycznie wykryje kolor tła i usunie go, dzięki czemu poniższe klipy będą widoczne przez przezroczyste obszary.

 2. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić i zmodyfikować opcje efektu, otwórz panel Zastosowane efekty, klikając przycisk Użyte efekty, i rozwiń nazwę efektu.
  Efekt Scalanie wideo

  A. Klip pierwszoplanowy z kolorowym tłem B. Tło automatycznie ustawione jako przezroczyste za pomocą efektu Scalanie wideo C. Klip w tle, który będzie widoczny przez przezroczyste obszary D. Klipy połączone 

  Uwaga:

  W systemie Mac OS okno dialogowe Scalanie wideo nie jest wyświetlane w przypadku przeciągnięcia klipu z jednolitym tłem. Aby zastosować efekt Scalanie wideo w systemie Mac OS, przeciągnij klip do panelu Monitor, a następnie wybierz opcję Scalanie wideo. Funkcję Scalanie wideo można także wybrać z poziomu panelu Efekty.

Tworzenie przezroczystości z efektem kluczowania

Aby uzyskać przezroczystość wszędzie tam, gdzie konkretny kolor pojawia się w klipie, zastosuj efekt kluczowania oparty na kolorze. Te efekty są często stosowane w celu usunięcia kolorowego tła.

 1. Aby wyświetlić panel Efekty, na pasku operacji kliknij opcję Efekty.
 2. Wybierz efekt Kluczowanie (lub Kluczowanie kolorem, Kluczowanie niebieskim ekranem, Kluczowanie zielonym ekranem albo Kluczowanie kolorem innym niż czerwony).
 3. Przeciągnij efekt na klip na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta.
 4. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić i zmodyfikować opcje efektu, otwórz panel Zastosowane efekty, klikając przycisk Użyte efekty, i rozwiń nazwę efektu.
  Zastępowanie koloru w tle innym obrazem

  A. Górny klip B. Niebieski ekran automatycznie powoduje, że tło staje się przezroczyste C. Dolny klip D. Klipy połączone 

Tworzenie przezroczystości za pomocą efektu Kluczowanie maską ścieżki

 1. Jeśli plik otoczki nie został jeszcze dodany do projektu, dodaj go, klikając opcję Dodaj materiały i wybierając polecenie Pliki i foldery. Przejdź do pliku otoczki i kliknij opcję Otwórz. Plik otoczki powinien zawierać pojedynczy kształt (na przykład gwiazdę lub kwiat).
 2. Dodaj klip tła do ścieżki na osi czasu widoku eksperta.
 3. Dodaj klip, który zamierzasz nałożyć na klip w tle, do ścieżki powyżej klipu tła. Ten klip zostanie ujawniony przez otoczkę ścieżki.
 4. Na trzeciej ścieżce dodaj klip, który będzie pełnił rolę otoczki. Aby dodać trzecią ścieżkę, przeciągnij otoczkę na pusty obszar na osi czasu widoku eksperta nad najwyższą ścieżką wideo. Zostanie automatycznie utworzona nowa ścieżka.
 5. W panelu Efekty rozwiń folder kategorii Kluczowanie, a następnie przeciągnij efekt Kluczowanie maską ścieżki na nałożony klip (klip powyżej klipu tła).
 6. Aby otworzyć panel zastosowanych efektów, kliknij przycisk Użyte efekty.
 7. W panelu Zastosowane efekty rozwiń opcję Kluczowanie maską ścieżki.
 8. Wybierz ścieżkę wideo, która zawiera otoczkę.
 9. W razie potrzeby dostosuj opcje:

  Składanie przy użyciu

  Wybranie opcji Alfa maski powoduje składanie przy użyciu wartości z kanału alfa maski na ścieżce. Wybranie opcji Luminancja maski powoduje składanie przy użyciu wartości luminancji obrazu.

  Odwrotność

  Odwraca wartości otoczki ścieżki.

  Wskazówka: Aby zachować oryginalne kolory nałożonego klipu, należy użyć otoczki w skali szarości. W przypadku otoczki w określonym kolorze nastąpi usunięcie tego koloru z nałożonego klipu.

Ukrywanie niepożądanych obiektów za pomocą maski nieużytków

W niektórych sytuacjach efekt kluczowania oparty na kolorach poprawnie usuwa tło, ale niepożądane obiekty nadal są widoczne, np. mikrofon lub kabel. W celu zamaskowania takich obiektów należy użyć efektu kluczowania w postaci maska nieużytków. Maski nieużytków działają poprawnie dla obszarów o wyraźnie zdefiniowanych granicach, ale nie zawierają jednolitego koloru, na podstawie którego można by przeprowadzić kluczowanie. Maski nieużytków działają również poprawnie podczas kasowania niepożądanych artefaktów, które pozostawił efekt kluczowania oparty na kolorach.

Maskowanie niepożądanego tła (po lewej) poprzez zmianę kształtu czteropunktowej maski nieużytków w panelu Monitor; następnie stosowany jest efekt Klucz zielonego ekranu (na środku) w celu nałożenia chłopca na niższą ścieżkę (po prawej).

 1. Umieść klip na ścieżce.
 2. W panelu Efekty rozwiń kategorię Kluczowanie, a następnie przeciągnij efekt maski nieużytków do klipu.
 3. Aby otworzyć panel zastosowanych efektów, kliknij przycisk Użyte efekty.
 4. W panelu Zastosowane właściwości kliknij trójkąt obok nazwy efektu, aby rozwinąć efekt.
  Uwaga:

  Nazwa każdego efektu maski nieużytków odzwierciedla liczbę uchwytów, jakie udostępnia efekt: Czteropunktowa maska nieużytków, Ośmiopunktowa maska nieużytków i Szesnastopunktowa maska nieużytków.

 5. Aby zmienić kształt maski, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij nazwę efektu, aby wyświetlić uchwyty punktów efektu maski nieużytków w panelu Monitor, a następnie przeciągnij uchwyty.

  • W panelu Zastosowane efekty wybierz wartość efektu maski nieużytków.

Odwracanie i ukrywanie kanałów alfa

Polecenie Interpretuj materiał filmowy służy do zmiany sposobu, w jaki program Premiere Elements interpretuje kanał alfa klipu w całym projekcie.

Uwaga:

Aby zignorować lub odwrócić kanał alfa tylko jednej instancji klipu, należy — zamiast tego polecenia — zastosować kluczowanie Korekcja alfa.

 1. Zaznacz klip w panelu Zasoby projektu.
 2. Wybierz opcje Plik > Interpretuj materiał filmowy, określ w razie potrzeby opcje kanału alfa, a następnie kliknij przycisk OK.

  Ignoruj kanał alfa

  Ignoruje kanał alfa zawarty w klipie.

  Odwracanie kanału

  Odwraca jasne i ciemne obszary kanału alfa, co powoduje odwrócenie obszarów przezroczystych i nieprzezroczystych klipu.

  Wskazówka: Jeśli występują trudności z określeniem, które części klipu są przezroczyste, należy tymczasowo dodać maskę z jasnego koloru do ścieżki poniżej obrazu z wypełnianiem przezroczystości. Zobacz Tworzenie kolorowej maski dla tła.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto