Podręcznik użytkownika Anuluj

Stopklatki i wstrzymywanie klatek

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
  15. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Eksportowanie klatki wideo

Pojedynczą klatkę z klipu wideo można chwycić i wykorzystać jako obraz statyczny w bieżącym filmie lub zapisać jako obraz statyczny na dysku twardym, dzięki czemu możliwe będzie jej wykorzystanie w dowolnym innym miejscu. Na przykład, obraz statyczny można wykorzystać w filmie w celu przedstawienia postaci na początku akcji, a następnie zatrzymać obraz na ekranie w trakcie akcji.

 1. Zaznacz klip na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta.
 2. Na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do klatki, którą zamierzasz chwycić.

  W panelu Monitor pojawi się klatka w miejscu wskaźnika czasu bieżącego.

 3. Na pasku operacji kliknij opcję Narzędzia, a następnie z panelu Narzędzia wybierz opcję Stopklatka.

  Klatka pojawi się oknie Stopklatka.

  Uwaga:

  Jeśli zainstalowany jest program Adobe Photoshop Elements i wymagane jest edytowanie obrazu statycznego w programie Photoshop Elements, wówczas należy wybrać opcję Edytuj w programie Photoshop Elements po wstawieniu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyeksportować klatkę jako plik obrazu statycznego, kliknij przycisk Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj klatkę określ nazwę i położenie pliku obrazu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby wstawić klatkę jako obraz statyczny bezpośrednio do filmu w miejscu wskaźnika bieżącego czasu, kliknij opcję Wstaw do filmu.

Odtwarzanie i wstrzymywanie klatki (lub wstrzymywanie, a potem odtwarzanie)

 • Aby film zaczynał się od nieruchomego obrazu, a następnie rozpoczynało się odtwarzanie, na pasku operacji kliknij pozycję Narzędzia i wybierz opcję Stopklatka. Utwórz obraz nieruchomy z wybranej klatki, a następnie wstaw go w miejscu oryginalnej klatki.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto