Eksportowanie klatki wideo

Pojedynczą klatkę z klipu wideo można chwycić i wykorzystać jako obraz statyczny w bieżącym filmie lub zapisać jako obraz statyczny na dysku twardym, dzięki czemu możliwe będzie jej wykorzystanie w dowolnym innym miejscu. Na przykład, obraz statyczny można wykorzystać w filmie w celu przedstawienia postaci na początku akcji, a następnie zatrzymać obraz na ekranie w trakcie akcji.

 1. Zaznacz klip na osi czasu widoku przeglądu lub widoku eksperta.
 2. Na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do klatki, którą zamierzasz chwycić.

  W panelu Monitor pojawi się klatka w miejscu wskaźnika czasu bieżącego.

 3. Na pasku operacji kliknij opcję Narzędzia, a następnie z panelu Narzędzia wybierz opcję Stopklatka.

  Klatka pojawi się oknie Stopklatka.

  Uwaga:

  Jeśli zainstalowany jest program Adobe Photoshop Elements i wymagane jest edytowanie obrazu statycznego w programie Photoshop Elements, wówczas należy wybrać opcję Edytuj w programie Photoshop Elements po wstawieniu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyeksportować klatkę jako plik obrazu statycznego, kliknij przycisk Eksportuj. W oknie dialogowym Eksportuj klatkę określ nazwę i położenie pliku obrazu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby wstawić klatkę jako obraz statyczny bezpośrednio do filmu w miejscu wskaźnika bieżącego czasu, kliknij opcję Wstaw do filmu.

Odtwarzanie i wstrzymywanie klatki (lub wstrzymywanie, a potem odtwarzanie)

 • Aby film zaczynał się od nieruchomego obrazu, a następnie rozpoczynało się odtwarzanie, na pasku operacji kliknij pozycję Narzędzia i wybierz opcję Stopklatka. Utwórz obraz nieruchomy z wybranej klatki, a następnie wstaw go w miejscu oryginalnej klatki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online