Są dostępne dwie kategorie napisów tytułowych, które można umieszczać w filmach. Można wybrać klasyczne napisy tytułowe lub ruchome napisy tytułowe. W przypadku klasycznych napisów tytułowych można wybrać i dodać poszczególne elementy zależnie od wymagań. Ruchome napisy tytułowe obejmują szablony, które można łatwo dostosować.

W tym artykule omówiono klasyczne napisy tytułowe. Aby pracować z ruchomymi napisami tytułowymi, zapoznaj się z artykułem Ruchome napisy tytułowe.

Dodawanie napisów tytułowych

Aby dodać napis tytułowy, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Umieść wskaźnik czasu bieżącego w punkcie klipu, w którym ma zostać dodany napis tytułowy. Wybierz opcję Tekst > Nowy tekst, a następnie wybierz opcję Domyślny obraz statyczny, Domyślne przewijanie lub Domyślne przewijanie poziome.

 • Umieść wskaźnik czasu bieżącego na klipie, aby wyświetlić go w panelu Monitor. Przeciągnij szablon napisu tytułowego z kategorii Klasyczne napisy tytułowe w panelu Tytuły i tekst, a następnie upuść go w panelu Monitor.

Nakładanie napisów tytułowych

Domyślnie podczas tworzenia nowego napisu tytułowego jest on nakładany na klip wideo w położeniu wskaźnika czasu bieżącego. Można go jednak umieścić w pustym obszarze osi czasu widoku Ekspert, który nie zawiera żadnego wideo podstawowego. Następnie można przeciągnąć napis tytułowy z pustego obszaru do klipu.

Podczas tworzenia napisu tytułowego w pustym obszarze program Adobe Premiere Elements umieszcza go na ścieżce Wideo 1 na osi czasu widoku Ekspert oraz na ścieżce Tytuł na osi czasu widoku Przegląd.

Uwaga:

W przypadku przeciągnięcia klipu na napis tytułowy, który znajduje się na osi czasu widoku Przegląd, lub umieszczenia klipu na ścieżce, która znajduje się powyżej napisu tytułowego na osi czasu widoku Ekspert, klip zasłoni napis tytułowy, przez co napis zniknie z panelu Monitor. Aby ponownie uwidocznić napis tytułowy, kliknij oś czasu widoku Ekspert i przeciągnij napis tytułowy do ścieżki wideo znajdującej się wyżej niż ścieżka zawierająca klip.

Tworzenie statycznego napisu tytułowego

Program Adobe Premiere Elements oferuje wydajne i łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia napisów tytułowych. W programie można wykorzystać dowolne czcionki, jakie są zainstalowane w komputerze, a także tworzyć obiekty graficzne, korzystając z narzędzi do tworzenia kształtów. Podczas tworzenia napisów tytułowych można również wykorzystać dostępne szablony, wstępnie zdefiniowane style tekstu albo obrazy. Tekst napisów tytułowych może być wyświetlany w poziomie lub w pionie. Napisy tytułowe można rozciągać i ściskać. Ponadto można definiować dla nich kolory i cienie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby nałożyć nowy napis tytułowy na klip wideo, zaznacz klip.

  • Aby dodać napis tytułowy w przypadku braku podstawowego wideo, zaznacz pierwszy klip na osi czasu widoku Ekspert. W panelu Zasoby projektu wybierz opcję Nowy element i wybierz pozycję Czarne wideo. Na osi czasu widoku Ekspert przeciągnij nowy klip czarnego wideo na początek filmu.

 2. Przy zaznaczonym nałożonym klipie lub klipie czarnego wideo wybierz opcję Nowy element z menu opcji panelu, a następnie wybierz pozycję Tytuł. Program Adobe Premiere Elements umieści domyślny tekst w panelu Monitor, w trybie edycji napisów tytułowych.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać tekst w poziomie, kliknij dwukrotnie domyślny tekst i czcionkę, aby ją zastąpić.

  • Aby dodać tekst w pionie, kliknij i przytrzymaj przycisk narzędzia Tekst. Następnie wybierz narzędzie Tekst pionowy. Kliknij w panelu Monitor, a następnie wpisz tekst napisu tytułowego.

 4. W panelu Monitor kliknij narzędzie Zaznaczanie, a następnie ustaw tekst zgodnie z potrzebami.

Napis tytułowy zostanie zapisany i dodany do panelu Zasoby projektu oraz do osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert.

Tworzenie napisu tytułowego zawierającego animowany tekst

Do każdego statycznego napisu tytułowego można łatwo zastosować predefiniowaną animację. Ustawienia predefiniowane animacji tekstu są przeznaczone do szybkiego i łatwego animowania znaków w napisie tytułowym. Animowane znaki mogą zanikać lub nagle pojawiać się na widoku, mogą także nadlatywać z góry albo z dołu ekranu. Na przykład ustawienie predefiniowane Pojawiające się znaki powoduje, że każdy znak napisu tytułowego pojawia się w widoku aż do wyświetlenia całego napisu tytułowego. Aby wyświetlić podgląd animacji, należy ustawić wskaźnik myszy na zakładce Animacja w panelu Korekcja.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz nałożony klip na osi czasu widoku Przegląd. W panelu Monitor kliknij klip, a następnie kliknij dwukrotnie tekst napisu tytułowego.

  • Na osi czasu widoku Ekspert kliknij dwukrotnie klip napisu tytułowego.

  W panelu Korekcja zostaną wyświetlone opcje dotyczące tekstu.

 2. Z karty Animacja w panelu Korekcja wybierz ustawienie predefiniowane animacji.
 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zastosować ustawienie predefiniowane do napisu tytułowego:
  • Kliknij przycisk Zastosuj.

  • Przeciągnij ustawienie predefiniowane do okna Monitor i upuść je na tekst napisu tytułowego.

Uwaga:

Aby usunąć animację z napisu tytułowego, zaznacz tekst napisu tytułowego i kliknij przycisk Usuń u dołu zakładki Animacja w panelu Korekcja.

Tworzenie tekstu przewijanego w pionie lub w poziomie

W niektórych projektach zastosowanie statycznych napisów tytułowych, obiektów graficznych i obrazów może być wystarczające, ale w innych konieczne może być zastosowanie napisów tytułowych, które będą się poruszać. Za pomocą opcji Przewijanie i Przewijanie poziome można bardzo szybko tworzyć profesjonalnie wyglądające i poruszające się napisy tytułowe. Długość napisu tytułowego na osi czasu widoku Przegląd określa szybkość ruchu. Im większa będzie długość klipu napisu tytułowego, tym wolniejszy będzie ruch.

W napisach tytułowych przewijanych pionowo znaki przesuwają się w pionie po ekranie.

W napisach tytułowych przewijanych poziomo znaki przesuwają się poziomo po ekranie.

Klatki kluczowe umożliwiają przesuwanie znaków po niestandardowej ścieżce, którą tworzy się poprzez ustawianie klatek kluczowych z różnymi pozycjami w kilku punktach w czasie.

Uwaga:

Efektu przewijania pionowego, przewijania poziomego ani klatek kluczowych nie można zastosować względem napisu tytułowego, w którym zastosowano ustawienie predefiniowane. Zastosowanie ustawienia predefiniowanego animacji spowoduje zastąpienie wszystkich ustawień przewijania pionowego, przewijania poziomego i klatek kluczowych.

Opcje przewijania pionowego/poziomego umożliwiają zmianę napisu tytułowego przewijanego pionowo w napis przewijany poziomo i na odwrót. Za pomocą tych opcji można również określić kierunek przewijania poziomego oraz ustawić czas ruchu.

Napisy tytułowe przewijane pionowo są często stosowane w przypadku napisów końcowych zawierających informacje o autorach materiału.

Tworzenie tekstu przewijanego w pionie lub w poziomie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć przewijany napis tytułowy, wybierz opcję Tekst > Opcje przewijania pionowego/poziomego > Przewijanie.

  • Aby utworzyć napis tytułowy przewijany poziomo, wybierz opcję Tekst > Opcje przewijania pionowego/poziomego > Przewijanie poziome.

 2. Utwórz tekst i obiekty graficzne dla napisu tytułowego. Aby wyświetlić obszary napisu tytułowego, które nie są aktualnie widoczne na ekranie, użyj paska przewijania w panelu Monitor. Po dodaniu napisu tytułowego do osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert obszary niewidoczne na ekranie są przewijane pionowo i poziomo, aż staną się widoczne.
 3. Wybierz polecenie Opcje przewijania pionowego/poziomego w oknie dialogowym Opcje przewijania pionowego/poziomego.
 4. Określ odpowiednie ustawienia opcji i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Kierunek można określić tylko dla napisów tytułowych przewijanych poziomo. Napisy tytułowe przewijane pionowo zawsze poruszają się od dołu do góry ekranu.

Ustawianie opcji przewijania pionowego i poziomego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz nałożony klip na osi czasu widoku Przegląd. W panelu Monitor kliknij klip, a następnie kliknij dwukrotnie tekst napisu tytułowego.

  • Na osi czasu widoku Ekspert kliknij dwukrotnie klip napisu tytułowego. W razie potrzeby przewiń ścieżki wideo do ścieżki Wideo 2.

  W panelu Korekcja zostaną wyświetlone opcje dotyczące tekstu.

 2. Wybierz polecenie Tekst > Opcje przewijania pionowego/poziomego i ustaw poniższe opcje zgodnie z potrzebami. Aby zapisać przekształcony napis tytułowy, kliknij panel Monitor poza polem.

  Typ tytułu

  Określa rodzaj napisu tytułowego. Po przekształceniu napisu tytułowego przewijanego pionowo lub poziomo w statyczny napis tytułowy pola utworzone w celu przewijania pionowego i poziomego zostaną rozciągnięte do obszarów niewidocznych na ekranie.

  Rozpocznij poza ekranem

  Określa, że przewijanie pionowe lub poziome rozpoczyna się poza widokiem i przesuwa się do widoku.

  Zakończ poza ekranem

  Określa, że przewijanie pionowe lub poziome jest kontynuowane do czasu, aż obiekty znajdą się poza widokiem.

  Rozbieg

  Określa liczbę klatek odtwarzanych przed rozpoczęciem przewijania pionowego lub poziomego.

  Dynamika wejścia

  Określa liczbę klatek, jaką obejmuje przewijanie pionowe lub poziome napisu tytułowego z powoli narastającą szybkością, aż napis tytułowy osiągnie normalną szybkość odtwarzania.

  Dynamika wyjścia

  Określa liczbę klatek, jaka obejmuje przewijanie pionowe lub poziome napisu tytułowego z powoli zmniejszającą się szybkością, aż do zakończenia przewijania pionowego lub poziomego.

  Dobieg

  Określa liczbę klatek odtwarzanych po zakończeniu przewijania pionowego lub poziomego.

  Przewijanie w lewo i Przewijanie w prawo

  Określa kierunek przewijania poziomego.

Tworzenie napisu tytułowego z szablonu

Niektóre szablony zawierają obiekty graficzne, które mogą być istotne dla tematu przewodniego filmu, np. noworodek lub wakacje. Inne szablony zawierają tekst zastępczy, który można zastąpić w celu utworzenia napisów końcowych dla filmu. Niektóre szablony mają przezroczyste tła, przez które widoczne jest wideo pod napisem tytułowym (wówczas tło takiego szablonu jest czarne). Inne szablony są całkowicie nieprzezroczyste.

Każdy tekst lub obiekt graficzny w szablonie można zmienić — w tym celu należy zaznaczyć obiekt, a następnie usunąć go lub nadpisać. Możliwe jest również dodawanie obiektów do napisu tytułowego. Po wprowadzeniu modyfikacji unikalna wersja napisu jest zapisywana w projekcie i nie wpływa na oryginalny szablon źródłowy.

Uwaga:

Po zapisaniu nowego szablonu jego zawartość zostanie nałożona na zawartość istniejącego szablonu.

 1. Na pasku operacji kliknij przycisk Tytuły i tekst.
 2. Przejdź do szablonu, wybierając kategorię szablonów w panelu Tytuły i tekst.

  Szablony napisów tytułowych można dodawać na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert.

 3. W przypadku korzystania z osi czasu widoku Przegląd wykonaj następujące czynności:
  • Przeciągnij szablon napisu tytułowego z panelu Tytuły i tekst do jednego z obszarów docelowych na osi czasu widoku Przegląd. Jeśli obszar docelowy zawiera klip, zostanie on przesunięty w prawo, aby zwolnić miejsce na nowy napis tytułowy.

  • Zaznacz klip na osi czasu widoku Przegląd, a następnie przeciągnij szablon z panelu Tytuły i tekst do panelu Monitor. Nowy napis tytułowy zostanie nałożony na zaznaczony klip.

  • Zaznacz klip na osi czasu widoku Przegląd, wybierz szablon do zastosowania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 4. W przypadku korzystania z osi czasu widoku Ekspert wykonaj następujące czynności:
  • Przeciągnij szablon napisu tytułowego z panelu Tytuły i tekst do dowolnego miejsca ścieżki wideo na osi czasu widoku Ekspert.

  • Przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do miejsca, w którym zamierzasz umieścić napis tytułowy, a następnie przeciągnij szablon do panelu Monitor.

  • Zaznacz klip na osi czasu widoku Ekspert, wybierz szablon do zastosowania, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Zmodyfikuj napis tytułowy stosownie do potrzeb.

Stosowanie szablonów napisów tytułowych online

W Internecie dostępnych jest wiele szablonów napisów tytułowych dla programu Adobe Premiere Elements. Aby pobrać i zastosować szablony napisów tytułowych:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl szablon napisu tytułowego.

 2. Kliknij opcję Pobierz teraz, aby pobrać wybrany szablon. Można również kliknąć opcję Pobierz wszystkie, aby pobrać wszystkie szablony napisów tytułowych.

 3. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Pobieraj w tle, aby pobrać zawartość w tle podczas korzystania z programu Adobe Premiere Elements.

Po przeciągnięciu szablonu napisu tytułowego z panelu Tytuły i tekst do klipu program Adobe Premiere Elements pobierze zawartość online szablonu. Następnie pobrana zawartość zostanie zastosowana do szablonu. Niebieski pasek w prawym górnym rogu materiału wskazuje, że zawartość nie została pobrana.

Uwaga:

Pobieranie zawartości online wymaga dostępu do Internetu.

Przycinanie napisów tytułowych

W celu przycięcia wszystkich wystąpień napisu tytułowego w całym filmie należy użyć panelu Zasoby projektu. Aby przyciąć pojedyncze wystąpienie napisu tytułowego, zaznacz napis na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert. Przycięcie wystąpienia wpływa na długość wystąpienia tytułu na osi czasu widoku Ekspert. Nie wpływa natomiast na długość oryginalnego pliku w panelu Zasoby projektu.

Przycinanie wszystkich wystąpień napisu tytułowego

 1. W widoku Ekspert kliknij opcję Zasoby projektu, aby wyświetlić panel Zasoby projektu.
 2. Kliknij dwukrotnie napis tytułowy w panelu Zasoby projektu. Napis tytułowy zostanie otwarty w oknie Podgląd.
 3. W oknie Podgląd wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W celu przycięcia napisu tytułowego przeciągnij uchwyt Ustaw wejście lub uchwyt Ustaw wyjście.

  • Przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do żądanego miejsca, a następnie kliknij przycisk Ustaw wejście lub Ustaw wyjście, aby określić nowy punkt wejścia lub wyjścia.

 4. W oknie Podgląd kliknij przycisk Zamknij.

Program Adobe Premiere Elements zapisze przycięty napis tytułowy w panelu Zasoby projektu.

Przycinanie pojedynczego wystąpienia napisu tytułowego na osi czasu widoku Ekspert

 1. Na osi czasu widoku Ekspert znajdź napis tytułowy przeznaczony do przycięcia w jednej ze ścieżek wideo. W celu wyświetlenia napisu tytułowego konieczne może być przeciągnięcie paska przewijania ścieżki wideo.
 2. Ustaw wskaźnik myszy nad dowolnym końcem napisu tytułowego, aż przyjmie on kształt kursora przycinania z dosunięciem . Następnie przeciągnij koniec napisu tytułowego, aby go przyciąć. Luki zostaną automatycznie zamknięte. Jeśli dla napisu tytułowego utworzono klip z czarnym wideo, wówczas ten klip również należy przyciąć.

  Aby przyciąć bez zamykania luki, przeciągnij koniec klipu, przytrzymując klawisz Ctrl/Cmd.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online