Obejrzyj samouczek wideo z ogólnymi informacjami na temat używania osi czasu widoku przeglądu w programie Adobe Premiere Elements 11:

Firma Adobe poleca

Firma Adobe poleca
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-premiere-elements-11/arranging-clips-in-a-movie/" shape="rect" >Rozmieszczanie klipów w filmie</a>
Adobe

Opis ogólny osi czasu widoku przeglądu

Oś czasu widoku przeglądu to stół montażowy, na którym można szybko rozmieszczać klipy, tworząc film. Każdy klip jest wyświetlany w postaci serii klatek, która obejmuje całą długość klipu. Przesuwając suwak w prawo, można zmniejszyć zawartość ekranu i zobaczyć cały film. Przesuwając suwak w lewo, można powiększyć zawartość ekranu i zobaczyć klip bardziej szczegółowo. Oś czasu widoku przeglądu zawiera następujące ścieżki:

 • Tytuł: Do tej ścieżki można dodać tytuł klipu.

 • Wideo: Do tej ścieżki można dodać wideo.

 • Dźwięk: Na tej ścieżce można umieścić muzykę tła i inne dźwięki.

 • Narracja: Do tej ścieżki można dodać narrację klipu.

Przy użyciu osi czasu widoku przeglądu można szybko zmontować film z klipów wideo. Aby podzielić klip i usunąć jego niepotrzebną część, kliknij ikonę nożyczek na wskaźniku czasu bieżącego. Panele na pasku operacji pozwalają na dodawanie tytułów, przejść, efektów specjalnych i muzyki.
ar_quick_timelineqt1443098857170
Oś czasu widoku przeglądu

Dodawanie klipów do osi czasu widoku przeglądu

Przeciągaj klipy na oś czasu widoku przeglądu bezpośrednio z Eksploratora Windows (programu Finder w systemie Mac OS). Klipy z różnych źródeł można też dodawać do osi czasu widoku przeglądu za pomocą panelu dodawania materiałów.

Po dodaniu klipów można zmienić ich kolejność na osi czasu widoku przeglądu. Klip można wstawić przed innym klipem lub za nim. Możliwe jest również podzielenie klipu przed wstawieniem.

Umieszczanie klipu na osi czasu widoku przeglądu

 1. Przeciągnij klip z Eksploratora Windows (programu Finder w systemie Mac OS) na oś czasu widoku przeglądu. Podczas przeciągania klipu na osi czasu widoku przeglądu pionowa zielona linia wskazuje obszar, w którym można umieścić klip. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę wstawiania, zwolnij przycisk myszy.
 2. Przeciągnij klip z Eksploratora Windows (programu Finder w systemie Mac OS) na panel Monitor. Klip zostanie automatycznie umieszczony na osi czasu widoku przeglądu.

Wstawianie klipu przed innym klipem na osi czasu widoku przeglądu

 1. Przeciągnij klip z Eksploratora Windows (programu Finder w systemie Mac OS) na klip widoczny na osi czasu widoku przeglądu.

Nowy klip pojawi się przed klipem, na który został upuszczony, a kolejne klipy zostaną przesunięte w prawo.

Wstawianie klipu po innym klipie na osi czasu widoku przeglądu

 1. Na osi czasu widoku przeglądu zaznacz klip, za którym zamierzasz wstawić nowy klip.
 2. Przeciągnij klip z Eksploratora Windows (programu Finder w systemie Mac OS) na panel Monitor lub oś czasu widoku przeglądu.

Nowy klip pojawi się po prawej stronie zaznaczonego klipu, a kolejne klipy zostaną przesunięte w prawo.

Przenoszenie klipu na osi czasu widoku przeglądu

 1. Przeciągnij klip z jednego miejsca na osi czasu widoku przeglądu w inne miejsce — przed lub za innym klipem. Umieść klip w strefie upuszczania (wskazanej przez pionową zieloną linię), kiedy wskaźnik przyjmie postać ikony wstawiania.
 2. Zwolnij przycisk myszy.

  Klip zostaje przesunięty do nowego miejsca, a wszystkie kolejne klipy przesuwają się w prawo.

Kopiowanie i wklejanie klipów na osi czasu widoku przeglądu

Układ klipów w filmie można zmienić, kopiując i wklejając je w różne miejsca w projekcie. Możliwe jest kopiowanie i wklejanie wielu klipów jednocześnie, a także wstawianie ich między istniejące klipy lub nakładanie na istniejące klatki. Kopiowane w ten sposób klipy zachowują względne rozmieszczenie względem siebie w czasie.

Adobe Adobe Premiere Elements 11 wkleja klipy do ścieżki Wideo 1 lub Audio 1 w miejscu wskaźnika czasu bieżącego. Jednak można tego uniknąć, kopiując ręcznie klipy w wielu ścieżkach. Po wklejeniu klipu na osi czasu widoku przeglądu wskaźnik czasu bieżącego przesuwa się na koniec klipu. Ten sposób działania umożliwia łatwe i wydajne wykonywanie wielu wykonywanych kolejno operacji wklejania.

 1. Na osi czasu widoku przeglądu zaznacz jeden klip lub wiele klipów w filmie. Aby zaznaczyć tylko część audio lub wideo klipu połączonego, kliknij klip, przytrzymując wciśnięty klawisz Alt.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 3. Na osi czasu widoku przeglądu ustaw wskaźnik czasu bieżącego w miejscu wybranym jako docelowe dla wklejania, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby utworzyć nakładkę i zastąpić istniejący materiał, wybierz opcje Edycja > Wklej.

  • Aby wstawić wklejone klipy i przesunąć istniejący materiał, wybierz opcje Edycja > Wklejanie i wstawianie.

Uwaga:

Można również skopiować atrybuty klipu — ruch, krycie, głośność i inne efekty — a następnie wkleić je do innego klipu.

Powiększanie lub zmniejszanie osi czasu widoku przeglądu

Powiększenie osi czasu widoku przeglądu powoduje rozciągnięcie obszaru wokół wskaźnika czasu bieżącego, co umożliwia analizę mniejszych fragmentów materiału. Powiększanie jest możliwe także podczas dodawania klipu — wówczas powiększane jest miejsce wokół wskaźnika myszy, a nie wokół wskaźnika czasu bieżącego. Ta technika umożliwia dokładne wyświetlenie punktu wstawienia przed zwolnieniem przycisku myszy.

Zmniejszanie jej powoduje wyświetlenie większego zakresu osi czasu widoku przeglądu i wyświetlenie wizualnego podsumowania filmu.

 1. Na osi czasu widoku przeglądu wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby powiększyć lub zmniejszyć klip podczas dodawania, przeciągnij klip na oś czasu widoku przeglądu. Przytrzymaj przycisk myszy i naciśnij klawisz znaku równości (=), aby zwiększyć współczynnik powiększenia, lub znaku minus (–), aby zmniejszyć ten współczynnik.

  • Aby powiększyć lub zmniejszyć klip podczas dodawania, przeciągnij klip na oś czasu widoku przeglądu. Aby zwiększyć współczynnik powiększenia, przytrzymaj przycisk myszy i naciśnij klawisz średnika (;). Aby zmniejszyć współczynnik powiększenia, naciśnij klawisz znaku minus (–).

  • Aby powiększyć oś czasu widoku przeglądu, przeciągnij suwak powiększenia w prawo lub kliknij przycisk Powiększ.

  • Aby zmniejszyć oś czasu widoku przeglądu, przeciągnij suwak powiększenia w lewo lub kliknij przycisk Zmniejsz.

  Uwaga:

  Do przełączania między wyświetlaniem całego filmu na osi czasu widoku przeglądu a poprzednim ustawieniem poziomu powiększenia służy ikona Zmieść na widocznej osi czasu. Można też nacisnąć klawisz ukośnika odwrotnego (\). Przed naciśnięciem klawisza ukośnika odwrotnego (\) upewnij się, że jest aktywna oś czasu widoku przeglądu. W celu powiększenia lub zmniejszenia można również nacisnąć klawisz znaku równości (=) lub znaku minus (-) na klawiaturze (nie na klawiaturze numerycznej).

  Uwaga:

  Aby zmniejszyć obraz w celu wyświetlenia całego filmu na osi czasu widoku przeglądu, naciśnij klawisz znaku jena (¥). Przed naciśnięciem klawisza znaku jena (¥) upewnij się, że jest aktywna oś czasu widoku przeglądu.

  Uwaga:

  Procedury powiększania i zmniejszania osi czasu widoku przeglądu dotyczą także osi czasu widoku eksperta.

Usuwanie klipu z osi czasu widoku przeglądu

 1. Zaznacz klip na osi czasu widoku przeglądu.
 2. Kliknij klip prawym przyciskiem myszy lub z wciśniętym klawiszem Ctrl i wybierz jedną z poniższych opcji:

  Usuń i zamknij lukę

  Usuwa klip i lukę, korygując położenie klipów.

  Usuń dźwięki

  Usuwa dźwięki z filmu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online