Udostępnianie filmu w celu odtwarzania na komputerze PC

Wideo montowane na osi czasu widoku Przegląd lub Ekspert nie jest dostępne jako niezależny plik wideo, dopóki nie zostanie wyeksportowane lub udostępnione w formacie wideo. Po wyeksportowaniu można odtwarzać je na komputerze, w innym odtwarzaczu lub programach do montażu, a także przenosić na inne komputery. Ustawienia predefiniowane MPEG i MPEG2 pozwalają na eksportowanie w jakości AVCHD.

 1. W panelu publikowania i udostępniania kliknij przycisk Komputer.
 2. Wybierz format z listy w górnej części widoku. Przewiń listę, aby wyświetlić wszystkie opcje.
 3. Określ ustawienia predefiniowane, nazwę pliku i lokalizację docelową pliku.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Zaawansowane i określ opcje stosownie do potrzeb.

Eksportowanie do formatu AVCHD w celu odtwarzania na komputerze

Eksportowanie do formatu AVCHD jest przydatne, gdy trzeba wyeksportować film w pliku komputerowym o wysokiej rozdzielczości w formacie MP4 lub M2T. W razie potrzeby można później importować pliki MP4 i M2T do programu Premiere Elements.

 1. Wybierz opcje Udostępnij > Komputer.

 2. W oknie Komputer wybierz opcje Lokalizacja > Ustawienia i wybierz opcję AVCHD.

 3. Wybierz z menu Ustawienia predefiniowane opcję odpowiadającą wymaganiom.

 4. Wprowadź nazwę tworzonego pliku AVCHD.

 5. Określ lokalizację, używając opcji Zapisz w. Kliknij opcję Zaawansowane, aby wskazać więcej ustawień eksportowania, stosownie do potrzeb, i kliknij przycisk OK.

 6. Aby eksportować tylko część filmu zaznaczoną na osi czasu, wybierz opcję Udostępnij tylko pasek obszaru roboczego.

Eksportowanie tylko audio

Eksportując tylko ścieżkę audio z filmu za pomocą panelu publikowania i udostępniania, można użyć dowolnego formatu pliku.

 1. W panelu publikowania i udostępniania kliknij opcję Komputer lub Telefony komórkowe i odtwarzacze przenośne.
 2. Wybierz format z listy w górnej części panelu. Przewiń listę, aby wyświetlić wszystkie opcje.
 3. Określ ustawienia predefiniowane, nazwę pliku i lokalizację docelową pliku.
 4. Kliknij opcję Zaawansowane, a następnie usuń zaznaczenie opcji Eksportuj wideo.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij kartę Audio i określ opcje stosownie do potrzeb.

Eksportowanie klatki w postaci obrazu statycznego

Możliwe jest wyeksportowanie dowolnej klatki lub klipu w postaci pliku z obrazem statycznym. Klatka zostanie wyeksportowana z bieżącego punktu czasowego na osi czasu widoku Ekspert lub w panelu Monitor. Po zakończeniu eksportowania klatka pojawi się w panelu Zasoby projektu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku korzystania z osi czasu widoku Przegląd przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego w panelu Monitor do klatki, która ma zostać wyeksportowana.

  • W przypadku korzystania z osi czasu widoku Ekspert przeciągnij wskaźnik czasu bieżącego do klatki, która ma zostać wyeksportowana.

  Uwaga:

  W celu uzyskania najlepszych rezultatów wybierz klatkę o niewielkiej ilości ruchu.

 2. (Opcjonalnie) Usuń przeplot z klatki, aby znacząco zwiększyć jakość wyeksportowanego obrazu. Aby to zrobić, zaznacz klip na osi czasu widoku Eksport. Następnie wybierz polecenie Klip > Opcje wideo > Opcje półobrazów. Wybierz opcję Usuń przeplot, a następnie kliknij opcję OK.

  Uwaga:

  Jeśli zainstalowany jest program Photoshop Elements, możliwe jest usunięcie przeplotu wyeksportowanego obrazu w tej aplikacji. W Edytorze wybierz polecenie Filtr > Wideo > Usuwanie przeplotu.

 3. Kliknij opcję Stopklatka w menu Narzędzia u dołu panelu Monitor.
 4. Wybierz ustawienia stosownie do potrzeb, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.
 5. Podaj nazwę i położenie pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby anulować eksportowanie, naciśnij klawisz Esc; niekiedy do chwili faktycznego anulowania może minąć jeszcze kilka sekund.

Eksportowanie klatki do obrazu JPEG

Klatki można eksportować do obrazu JPEG.

 1. Umieść wskaźnik czasu bieżącego na klatce, która ma zostać wyeksportowana, a następnie kliknij opcję Publikuj i udostępnij, aby wyświetlić panel publikowania i udostępniania.
 2. Kliknij opcję Komputer i wybierz opcję Obraz z listy.
 3. Wybierz ustawienie predefiniowane JPEG.

Eksportowanie klipów jako sekwencji obrazów statycznych

Możliwe jest wyeksportowanie klipu lub filmu w postaci sekwencji obrazów statycznych, przy czym każda klatka eksportowana jest jako osobny plik z obrazem statycznym. Eksportowanie w postaci sekwencji może okazać się przydatne w następujących sytuacjach:

 • Klip ma być używany w animacji, która nie obsługuje formatu wideo lub wymaga sekwencji obrazów statycznych.

 • Klip ma być używany w aplikacji 3D, która nie obsługuje formatu wideo lub wymaga sekwencji obrazów statycznych.

Przy eksportowaniu klipu program Premiere Elements automatycznie numeruje pliki.

Uwaga: Aby ustawić sekwencję numerowania, wpisz nazwę pliku zawierającą numer. Aby określić liczbę cyfr w nazwie pliku, określ liczbę cyfr konieczną do ponumerowania klatek, a w razie potrzeby dodaj dodatkowe zera. Na przykład, aby wyeksportować 20 klatek z nazwą pliku zawierającą pięć cyfr, wpisz Car000 jako nazwę pierwszego pliku (pozostałym plikom zostaną automatycznie nadane nazwy Car00001, Car00002, ..., Car00020).

 1. Zaimportuj klip, który ma zostać wyeksportowany w postaci sekwencji obrazów statycznych, do programu Adobe Premiere Elements.

 2. Przeciągnij klip na oś czasu widoku Przegląd.

 3. Kliknij opcję Publikuj i udostępnij > Komputer > Obraz.

 4. Wybierz ustawienia predefiniowane z menu (JPEG), a następnie kliknij opcję Zaawansowane.

 5. W oknie dialogowym Zaawansowane, wybierz opcję Eksportuj jako sekwencję.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienie predefiniowane.

 7. Wybierz nowo utworzone ustawienie predefiniowane, określ lokalizację dla wyeksportowanych plików obrazów statycznych, podaj nazwę pliku i kliknij opcję Zapisz. Najlepszym wyjściem jest utworzenie osobnego, pustego folderu, tak by pliki sekwencji nie wymieszały się z innymi plikami.

Eksportowanie tylko dźwięku przy użyciu polecenia Publikuj i udostępnij > Komputer

Możliwe jest eksportowanie tylko audio z filmu za pomocą polecenia Publikuj i udostępnij > Komputer > Audio. Wybór tej opcji pozwala na zapisywanie dźwięku w programie Adobe Premiere Elements w formatach Windows Waveform (WAV), MP3, AAC lub AIFF. W celu zapisania dźwięku jako pliku w formacie MP3 lub AAC na potrzeby dźwiękowej audycji internetowej należy wyeksportować materiał audio za pomocą opcji Telefony komórkowe i odtwarzacze przenośne w panelu publikowania i udostępniania.

 1. Zaznacz oś czasu widoku Przegląd lub Ekspert, a następnie wybierz polecenie Publikuj i udostępnij > Komputer > Audio.
 2. Wybierz opcję z menu Ustawienia predefiniowane. Na przykład, aby zapisać plik w formacie MP3, wybierz opcję MP3 — wysoka jakość. Wskaż lokalizację i nazwę pliku, wypełniając pole Zapisz w. Kliknij opcję Zaawansowane, aby wskazać więcej ustawień eksportowania, stosownie do potrzeb, i kliknij przycisk OK.

Eksportowanie wideo przy użyciu polecenia Publikuj i udostępnij > Komputer

Eksportując wideo za pomocą opcji Publikuj i udostępnij > Komputer, można zmienić ustawienia i zapisać własne ustawienia.

 1. Wybierz polecenia Publikuj i udostępnij > Komputer i wybierz materiał do wyeksportowania.
 2. Wybierz ustawienia predefiniowane eksportowania, których chcesz użyć, i kliknij opcję Zaawansowane.
 3. Dokonaj żądanych zmian w ustawieniach predefiniowanych i kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

  Mimo że klip nie jest zapisywany na tym etapie, program Premiere Elements stosuje nowe ustawienia do kolejnych wyeksportowanych partii.

  Ustawienia eksportowania nie są aktualizowane w trakcie pracy nad projektem; dobrym pomysłem jest jednak upewnienie się, że wszystkie ustawienia eksportowania nadal mają zastosowanie. Dokonując zmiany tej opcji, można utworzyć ustawienie predefiniowane, któremu można następnie nadać nazwę, zapisać i użyć w późniejszych projektach. Wszystkie tworzone ustawienia predefiniowane znajdują się na liście w menu Ustawienia predefiniowane wraz z domyślnymi ustawieniami predefiniowanymi w widoku Udostępnij.

  Niektóre programy kart przechwytujących i wtyczki oferują własne okna dialogowe ze specjalnymi opcjami. Jeśli opcje te są inne niż opcje opisane w niniejszym podręczniku, należy zapoznać się z dokumentacją karty przechwytującej lub wtyczki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online