Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z proporcjami obrazów i opcjami półobrazów

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Informacje na temat proporcji obrazu

Proporcje obrazu określają stosunek szerokości obrazu do jego wysokości. Klatki wideo mają takie proporcje obrazu (proporcje klatki) jak piksele tworzące klatkę (proporcje pikseli). Niektóre kamery wideo mogą nagrywać obraz z różnymi proporcjami klatek. W standardach NTSC i PAL używane są różne proporcje pikseli. Jeśli okrąg na obrazie ma kształt owalny, być może występuje niezgodność między proporcjami obrazu a proporcjami w projekcie.

Program Premiere Elements automatycznie podejmuje próbę wykrycia i skompensowania proporcji pikseli klipów źródłowych, co zapobiega pojawianiu się zniekształceń. Jeśli klip wydaje się zniekształcony w programie Premiere Elements, wówczas można ręcznie zmienić jego proporcje pikseli. Ważne jest, aby dopasować proporcje pikseli przed dopasowaniem proporcji klatek. Błędna interpretacja proporcji klipu źródłowego powoduje zastosowanie nieprawidłowych proporcji klatki.

Proporcje klatki

Proporcje klatki opisują stosunek wysokości obrazu do jego szerokości. Na przykład w formacie DV NTSC proporcje klatki to 4:3 (szerokość 4,0 x wysokość 3,0). Natomiast typowa klatka szerokoekranowa ma proporcje 16:9; wiele kamkorderów wyposażonych w tryb szerokoekranowy może nagrywać przy użyciu takich proporcji. Wiele filmów powstaje przy użyciu jeszcze szerszych proporcji.

Klatka o proporcjach 4:3 (po lewej), oraz szersza klatka o proporcjach 16:9 (po prawej)

W przypadku dodawania do projektu klipów o różnych proporcjach klatek należy podjąć decyzję o sposobie dopasowywania różnych wartości. Film panoramiczny o proporcjach klatki 16:9 można wyświetlić na standardowym ekranie telewizora o proporcjach 4:3 na dwa sposoby. Za pomocą techniki letterbox można zmieścić całą szerokość klatki 16:9 w czarnej klatce o proporcjach 4:3. Powyżej i poniżej klatki szerokoekranowej pojawią się czarne paski.

Można również użyć tak zwanej techniki Pan and scan, aby wypełnić klatkę 4:3 tylko wybranym obszarem klatki 16:9. Ta technika eliminuje czarne pasy, ale usuwa również część obrazu przedstawiającego akcję filmu. Program Premiere Elements automatycznie stosuje technikę letterbox względem każdego materiału 16:9 dodawanego do projektu o proporcjach 4:3.

Proporcje pikseli

Proporcje pikseli określają stosunek szerokości pojedynczego piksela klatki do jego wysokości. Występują różne proporcje pikseli, ponieważ różne systemy wideo przyjmują różne założenia dotyczące liczby pikseli wymaganych do wypełnienia klatki. W wielu standardach komputerowego wideo definicja klatki o proporcjach 4:3 zakłada na przykład, że taka klatka zawiera 640 x 480 pikseli. Piksele kwadratowe — o proporcjach 1:1 — idealnie wypełniają poziomy i pionowy obszar zdefiniowany przez klatkę. Jednak standardy wideo, takie jak DV NTSC (standard kamer DV w Stanach Zjednoczonych) definiują klatki o proporcjach 4:3 jako klatki o wymiarach 720 x 480 pikseli. Dlatego w celu wprowadzenia wszystkich tych pikseli do klatki konieczne jest zastosowanie pikseli węższych niż kwadratowe. Węższe piksele są określane jako piksele prostokątne i mają proporcje 0,9:1 (często są nazywane pikselami 0,9). Piksele DV są w systemach stosujących standard NTSC układane w pionie, natomiast w systemach PAL — w poziomie. Program Premiere Elements wyświetla proporcje pikseli klipu obok miniaturki obrazu w panelu Zasoby projektu.

Jeżeli prostokątne piksele wyświetli się na monitorze zakładającym kwadratowy kształt piksela, to obrazy będą zniekształcone. Na przykład, okręgi będą wyglądały jak elipsy. Jednak po odtworzeniu na monitorze telewizyjnym obrazy te będą wyglądały prawidłowo, ponieważ takie monitory stosują prostokątne piksele. Program Premiere Elements eksportuje bez zniekształceń klipy o różnych proporcjach pikseli. Automatycznie dostosowuje proporcje pikseli projektu do proporcji pikseli klipów. Zniekształcenie klipu może wystąpić, gdy program Premiere Elements nieprawidłowo zinterpretuje proporcje pikseli. Takie zniekształcenie należy skorygować ręcznie, określając proporcje pikseli klipu źródłowego.

Proporcje pikseli i klatek

A. Piksele kwadratowe i klatka o proporcjach 4:3 B. Piksele niekwadratowe i klatka o proporcjach 4:3 C. Piksele niekwadratowe wyświetlone niepoprawnie na monitorze o kwadratowych pikselach 

Przechwytywanie i dodawanie różnych proporcji

Program Premiere Elements podejmuje próbę automatycznej kompensacji proporcji pikseli i zachowania wymiarów klatek dodawanych obrazów. Dodawane obrazy są traktowane w następujący sposób:

 • Można dodać wideo o rozdzielczości D1 720 x 486 lub rozdzielczości DV 720 x 480. Program Premiere Elements automatycznie ustawia proporcje pikseli klipu wideo na standard D1/DV NTSC (0,9). W przypadku materiałów o rozdzielczości D1 lub DV 720 x 576 pikseli program Premiere Elements ustawia jego proporcje pikseli na D1/DV PAL (1,067). Pomocne może być wyświetlenie panelu Zasoby projektu i okna dialogowego interpretowania materiału. Pozwoli to upewnić się, że wszystkie pliki zostały prawidłowo zinterpretowane.

 • Program Premiere Elements automatycznie przypisuje proporcje pikseli do plików na podstawie pliku Interpretation Rules.txt w folderze Premiere Elements/Plug-in. Jeśli obrazy danego typu są często nieprawidłowo interpretowane (zniekształcone), należy zmodyfikować wpisy w pliku Interpretation Rules.txt. Aby zmienić interpretację proporcji pikseli dla plików, które znajdują się już w projekcie, należy użyć polecenia Interpretuj materiał filmowy.

 • Aby zmienić wielkość klipu w programie Premiere Elements, zaznacz go i zmień właściwość Skala efektu Ruch. Efekt Ruch jest dostępny w widoku Właściwości, gdy na osi czasu w widoku Ekspert jest zaznaczony klip.

Wyświetlanie proporcji projektu

Ustawienia predefiniowane wybrane na początku tworzenia projektu powodują ustawienie proporcji pikseli dla projektu. Początkowo ustawionych proporcji nie można zmienić.

 1. Wybierz opcje Edycja > Ustawienia projektu > Ogólne.

Dostosowywanie proporcji pikseli dla obrazu statycznego lub klipu źródłowego

Aby połączyć różne materiały w projekcie i wygenerować dane wyjściowe bez zniekształconych obrazów źródłowych, należy się upewnić, że wszystkie pliki zostały prawidłowo zinterpretowane.

Uwaga:

Podczas ustawiania proporcji pikseli pliku należy użyć proporcji oryginalnych, a nie proporcji projektu lub materiału końcowego.

 1. W widoku Ekspert kliknij opcję Zasoby projektu.
 2. Zaznacz obraz statyczny lub klip źródłowy.
 3. Wybierz opcje Plik > Interpretuj materiał filmowy.
 4. W sekcji Proporcje pikseli wybierz opcję Użyj proporcji pikseli z pliku, aby zastosować oryginalne proporcje pliku. Można również wybrać z menu Dopasuj do jedną z następujących opcji:

  Kwadratowe piksele

  Wykorzystuje proporcje pikseli 1,0. Użyj tego ustawienia, jeśli wymiary klatki klipu źródłowego to 640 x 480 lub 648 x 486 pikseli. Można również użyć tego ustawienia, jeżeli plik został wyeksportowany z aplikacji obsługującej tylko piksele kwadratowe.

  D1/DV NTSC

  Wykorzystuje proporcje pikseli 0,9. Użyj tego ustawienia, jeśli wymiary klatki klipu źródłowego to 720 x 480 lub 720 x 486 pikseli. Ustawienie to pozwala zachować proporcje klatki 4:3 dla klipu. Użyj tego ustawienia w przypadku klipów wyeksportowanych z aplikacji, która obsługuje piksele inne niż kwadratowe, na przykład z programu do animacji 3D.

  Uwaga: Więcej informacji na temat D1 zawiera Słowniczek w pomocy dla programu Premiere Elements.

  D1/DV NTSC Szerokoekranowy

  Wykorzystuje proporcje pikseli 1,2. Użyj tego ustawienia, jeśli wymiary klatki klipu źródłowego to 720 x 480 lub 720 x 486 pikseli. Ustawienie to pozwala zachować proporcje klatki 16:9.

  D1/DV PAL

  Wykorzystuje proporcje pikseli 1,0666. Użyj tego ustawienia, jeśli klatki w klipie źródłowym mają wielkość 720 x 576, a wymagane jest zachowanie proporcji klatki 4:3.

  D1/DV PAL Szerokoekranowy

  Wykorzystuje proporcje pikseli 1,4222. Użyj tego ustawienia, jeśli klatki w klipie źródłowym mają wielkość 720 x 576, a wymagane jest zachowanie proporcji klatki 16:9.

  Format anamorficzny 2:1

  Używane są proporcje pikseli 2,0. Użyj tego ustawienia, jeśli klip źródłowy został anamorficznie przeniesiony z klatki filmowej o proporcjach 2:1.

  Format anamorficzny HD 1080

  Wykorzystuje proporcje pikseli 1,333.

Stosowanie plików z kwadratowymi pikselami w projektach D1 lub DV

W projektach DV można stosować materiały filmowe zawierające kwadratowe piksele i generować materiały wyjściowe bez zniekształceń. Program Premiere Elements zwiększa lub zmniejsza rozdzielczość pliku, który nie jest zgodny z rozmiarem klatek w projekcie. Zmniejszenie rozdzielczości pozwala uzyskać obraz o wyższej jakości. Tworząc pliki o wymiarach większych niż wymiary klatki projektu, można zapobiec próbkowaniu w górę i powiększaniu ich przez program Premiere Elements.

 1. Plik należy przygotować za pomocą jednej z poniższych metod, a następnie przechwycić lub dodać do programu Premiere Elements:
  • Jeśli formatem końcowym jest DV (NTSC), wówczas plik należy utworzyć i zapisać z rozmiarem klatki 720 x 540. Zapisanie pliku z takimi wymiarami zapobiega zwiększeniu rozdzielczości i ustawieniu proporcji 640 x 480, co pozwala uniknąć zniekształcenia półobrazów w renderowanym pliku.

  • Jeśli formatem końcowym jest DV (PAL), wówczas plik należy utworzyć i zapisać z rozmiarem klatki 768 x 576. Zapisanie pliku z takimi wymiarami zapobiega zwiększeniu rozdzielczości i zniekształceniu półobrazów w renderowanym pliku.

  • Jeśli formatem końcowym jest D1 (NTSC), wówczas plik należy utworzyć i zapisać z rozmiarem klatki 720 x 540.

  • Rozmiar klatki obrazu z pikselami kwadratowymi może być zgodny z rozmiarem klatki projektu (na przykład 720 x 480). Jeśli jednak proporcje pikseli są różne, należy przeprojektować obraz przy użyciu innego rozmiaru klatki, takiego jak 720 x 540. Jest to konieczne, gdy aplikacja używana do przygotowania pliku nie obsługuje pikseli niekwadratowych.

Ustawianie opcji półobrazów dla zaimportowanego wideo z przeplotem

W każdym wideo każda klatka składa się z dwóch półobrazów. Jeden półobraz zawiera linie nieparzyste w klatce, a drugi zawiera linie parzyste. Półobrazy są przeplatane (łączone) w celu utworzenia kompletnego obrazu. W programie Adobe Photoshop Elements dostępne jest ustawienie predefiniowane zmiany kolejności półobrazów dla wideo importowanego z dysku twardego lub pamięci flash kamkordera. Materiał źródłowy można przechwycić z górnymi półobrazami w pierwszej kolejności. W takim przypadku należy się upewnić, że w projekcie używane są ustawienia predefiniowane Standardowy lub Szerokoekranowy z folderu Kamery z pamięcią flash.

Zwykle przeplot nie jest widoczny dla osoby oglądającej materiał filmowy. Każdy półobraz zawiera jednak scenę przechwyconą w innym momencie. Ze względu na różnicę czasu odtworzenie klipu w zwolnionym tempie lub utworzenie klatki statycznej generuje dwa odmienne półobrazy. Dotyczy to również eksportowania klatek jako obrazów statycznych. Aby uniknąć tej sytuacji, można usunąć przeplot z obrazu. Usuwanie przeplotu powoduje eliminację jednego półobrazu oraz zduplikowanie lub interpolację linii drugiego półobrazu.

Odwrócenie priorytetu półobrazów, czyli kolejności, w jakiej półobrazy są nagrywane i odtwarzane, również może spowodować problemy przy odtwarzaniu. Odwrócenie priorytetu półobrazów powoduje, że ruch przestaje być płynny, ponieważ półobrazy nie są wyświetlane w kolejności chronologicznej. Półobrazy są odwracane, gdy oryginalny priorytet półobrazów na taśmie wideo jest odwrotnością priorytetu półobrazów karty przechwytywania wideo użytej do przechwycenia klipu. Półobrazy są odwracane także wtedy, gdy priorytety półobrazów na oryginalnej taśmie wideo i w oprogramowaniu do edycji wideo są odmienne. Do odwrócenia może dojść również w przypadku odtwarzania do tyłu klipu z przeplotem.

Aby uniknąć takich komplikacji, można usunąć przeplot obrazu. Usuwanie przeplotu powoduje eliminację jednego półobrazu oraz zduplikowanie lub interpolację linii drugiego półobrazu. Możliwe jest również ustawienie opcji półobrazów dla klipu z przeplotem w celu zachowania jakości obrazu i ruchu w określonych sytuacjach. Dostępne są takie opcje jak zmiana prędkości klipu, wyeksportowanie filmu, odtworzenie klipu od końca lub zamrożenie klatki wideo.

 1. Zaznacz klip na osi czasu w widoku Ekspert i wybierz opcje Klip > Opcje wideo > Opcje półobrazów.
 2. Aby zmienić kolejność wyświetlania półobrazów klipu, wybierz opcję Odwrócony priorytet półobrazów. Ta opcja jest użyteczna, gdy priorytet półobrazów klipu nie jest zgodny z używanym sprzętem, a także w przypadku odtwarzania klipu do tyłu.
 3. W obszarze Opcje przetwarzania wybierz jedną z poniższych opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Brak

  Brak przetwarzania półobrazów klipu.

  Przeplot kolejnych klatek

  Ta opcja przekształca pary klatek progresywnych (bez przeplotu) na półobrazy z przeplotem. Ta opcja jest przydatna w przypadku przekształcania animacji progresywnych o płynności odtwarzania 60 kl./s na wideo o płynności 30 kl./s z przeplotem, ponieważ wiele programów do tworzenia animacji nie generuje klatek z przeplotem.

  Zawsze usuwaj przeplot

  Ta opcja przekształca półobrazy z przeplotem na całe klatki progresywne. Program Premiere Elements usuwa przeplot poprzez eliminację jednego półobrazu i interpolację nowego półobrazu na podstawie linii pozostałego półobrazu. Wyeliminowany półobraz pozostaje w specyfikacji w ustawieniach półobrazu, w obszarze Ustawienia projektu. W przypadku wybrania opcji Brak półobrazów program Premiere Elements zachowa górny półobraz, chyba że użytkownik wybrał opcję Odwrócony priorytet półobrazów — w takim przypadku zachowywany jest dolny półobraz. Ta opcja jest użyteczna w przypadku ustawienia stopklatki w klipie.

  Usuwanie migotania

  Ta opcja zapobiega migotaniu cienkich, ustawionych poziomo, szczegółów obrazu, poprzez nieznaczne rozmycie obydwu półobrazów ze sobą. Obiekt tak cienki, jak jedna linia skanowania, miga, ponieważ może się pojawiać tylko w co drugim półobrazie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online