Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie historii wideo

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Create a video story
  7. Creating Instant Movies
  8. Viewing clip properties
  9. Viewing a project's files
  10. Archiving projects
  11. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Smart Trim
  5. Change clip speed and duration
  6. Split clips
  7. Freeze and hold frames
  8. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  9. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  10. Replace footage
  11. Working with source clips
  12. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  13. Trim clips
  14. Editing frames with Auto Smart Tone
  15. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Adding sound effects to a video
  3. Adding music to video clips
  4. Create narrations
  5. Using soundtracks
  6. Music Remix
  7. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  8. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Zdjęcia i filmy mogą posłużyć do przedstawienia poruszającej historii z życia wziętej. Opcja Historia wideo w menu tworzenia ułatwia prezentację fotografii i filmów z wydarzenia (na przykład ze ślubu) w formacie historii za pośrednictwem uporządkowanego przepływu pracy. Użytkownik wykonuje sekwencję czynności mających na celu uporządkowanie zasobów w rozdziały oraz dodanie narracji, napisów, muzyki i innych elementów.

Dzięki możliwości wybrania nastroju z gotowych propozycji (takich jak nastrój sentymentalny lub klasyczny) oglądanie gotowej historii wideo staje się wyjątkowym, niezwykłym przeżyciem.

Tworzenie historii wideo

Tworzenie historii wideo

Aby utworzyć historię wideo, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Utwórz > Historia wideo.

  lub

  Kliknij opcję Utwórz historię wideo na ekranie początkowym programu Premiere Elements.

 2. W programie Adobe Premiere Elements zostaną wyświetlone wskazówki dotyczące tworzenia historii wideo. Klikając strzałki w lewo i w prawo, można przechodzić między wskazówkami.

  • Po wyświetleniu wskazówek można kliknąć opcję Pomiń, aby rozpocząć tworzenie historii wideo.
  • Aby wyjść z obiegu pracy Historia wideo i powrócić do obszaru roboczego aplikacji, kliknij przycisk Zakończ.
  Uwaga:

  Aby ponownie wyświetlić wskazówki, zamknij i ponownie uruchom aplikację.

  Kroki samouczka Historia wideo

 3. Wybierz kategorię, aby rozpocząć tworzenie historii wideo. Kliknij opcję Ogólny, aby utworzyć historię wideo z motywem ogólnym. Jeśli motywu nie ma na komputerze, zostanie wyświetlone okno pobierania zawartości online z informacjami o pobieranych elementach motywu.

 4. Do przeglądania dostępnych motywów służą przyciski w lewo/w prawo. Wyświetlany obraz jest podglądem wybranego motywu.

  Wybierz opcję Użyj materiałów z osi czasu, aby użyć filmów i zdjęć ze swojej osi czasu, lub kliknij opcję Pierwsze kroki.

  Opcja użycia materiałów z osi czasu umieszcza w widoku zasobów historii — w przepływie pracy z oknem Historia wideo — wszystkie filmy i zdjęcia z osi czasu.

 5. Kliknij źródło materiałów w dostępnych opcjach importowania, aby zaimportować zasoby do dołączenia do historii. Poniżej wymieniono dostępne źródła materiałów, z których można importować zdjęcia, filmy i pliki audio. Kliknij, aby zaimportować materiał z jednego z tych źródeł:

  • Moduł Elements Organizer. Pozwala importować wideo i zdjęcia z modułu Elements Organizer.
  • Wideo z kamer Flip i innych. Pozwala importować wideo z kamer FLIP, kamer AVCHD lub innych pamięci i urządzeń dyskowych.
  • Zdjęcia z aparatów i innych urządzeń. Pozwala importować fotografie z aparatów cyfrowych, telefonów lub nośników wymiennych.
  • Pliki i foldery. Pozwala importować pliki wideo, zdjęć i audio z dysku twardego komputera.

  Wybierz zawartość multimedialną w oknie dialogowym dodawania materiałów i kliknij przycisk Otwórz.

  Dodawanie materiałów

 6. Kliknij wideo, aby wyświetlić podgląd klipu. Kliknij, aby zaznaczyć plik, i naciśnij klawisz Delete, aby usunąć go z zasobów historii. Naciśnij klawisze Ctrl + A, aby zaznaczyć wszystkie klipy, a następnie naciśnij klawisz Delete, aby usunąć je z zaznaczonego zasobu historii. Plik nie zostanie usunięty z lokalizacji, w której jest zapisany.

  Kliknij przycisk Dalej. Wszystkie pliki widoczne w oknie zasobów historii zostaną dołączone i będą widoczne podczas tworzenia przeglądu historii.

 7. Teraz można uporządkować nagrania wideo i fotografie w rozdziałach, aby zdefiniować ich strukturę. Historia składa się z szeregu rozdziałów.

  Widok Przegląd historii

  Ten widok pozwala uporządkować wideo i zdjęcia, a także zarządzać rozdziałami historii wideo. Przeciągnij i upuść zasoby historii z lewego panelu do odpowiedniego rozdziału. Można na przykład przeciągnąć nagranie wideo ze wstępu do uroczystości i upuścić je na rozdziale Przygotowania do imprezy. Inne funkcje dostępne w widoku Przegląd historii:

  • Dodaj materiały. Kliknij opcję Dodaj materiały w okienku Zasoby historii, aby zaimportować dodatkowe filmy i zdjęcia.
  • Tytuł historii i Informacje o historii. Film będący tytułem historii staje się rozdziałem tytułowym. Od tego filmu zaczyna się historia wideo. Film w rozdziale Informacje o historii jest natomiast ostatnim fragmentem historii. Do pozostałych rozdziałów można dodać dowolnie wiele klipów wideo. W rozdziałach Tytuł historii i Informacje o historii mogą się znaleźć tylko pojedyncze klipy.
  Uwaga:

  Aby stopniowo zapisywać efekty pracy, można zapisać historię wideo, naciskając klawisze Ctrl + S.

 8. Widok Przegląd historii umożliwia zarządzanie rozdziałami. Pozwala on też dodawać, usuwać i ukrywać elementy podczas tworzenia historii.

  • Ukryj rozdział. Ten przycisk pozwala ukryć rozdziały z tytułem i informacjami o historii. Nie można ukryć pozostałych rozdziałów.
  • Dodaj rozdział. Kliknij opcję Dodaj rozdział na pasku operacji lub w panelu Przegląd historii, aby dodać rozdział. Można zmienić kolejność klipów w rozdziale, a także samych rozdziałów, określając w ten sposób tempo historii.
  • Podgląd klipów wideo. Kliknij przycisk odtwarzania klipu wideo dodanego do rozdziałów, aby wyświetlić jego podgląd.
  • Cofnij i Powtórz. Kliknij opcję Cofnij lub Powtórz na pasku operacji, aby cofnąć lub powtórzyć operację.

  Kliknij przycisk Dalej. Klipy zostaną przeanalizowane i przetworzone przez Autoanalizator.

  Uwaga:

  Aby zmienić kolejność odtwarzania klipów, przeciągnij i upuść je w obrębie rozdziału.

 9. W widoku szczegółów rozdziały są wyświetlane liniowo. Widok szczegółów umożliwia edytowanie rozdziałów. Ułatwia on wyświetlanie podglądu wideo, renderowanie wideo, oznaczanie ulubionych chwil, dodawanie podpisów i narracji do rozdziałów oraz wykonywanie innych czynności.

  Szybki montaż polegający na ukrywaniu i usuwaniu oraz ogólny ogląd kolejności klipów w rozdziałach są dostępne w widoku przeglądu otwieranym z poziomu okienka górnego.

  Podgląd rozdziału. Klikając ten przycisk w okienku rozdziałów historii, można otworzyć podgląd rozdziału. Więcej informacji można znaleźć w sekcji na temat podglądu rozdziałów.

  Jeśli historia wideo zawiera zasoby obrazów, program Premiere Elements automatycznie używa dla nich efektu panoramowania i powiększania. Funkcję tę można wyłączyć dla wszystkich lub niektórych obrazów historii.

 10. W Widoku szczegółów można skorzystać z następujących funkcji:

  • Tytuł historii. Pozwala edytować tytuł historii wideo. Każdy rozdział ma tytuł, który można edytować.
  • Rozdziały historii. Można zmieniać kolejność pojawiania się rozdziałów. Przejdź do panelu Rozdziały historii, a następnie przeciągnij i upuść rozdział, aby zmienić kolejność.
  • Zasoby historii. Kliknij, aby dodać materiały do rozdziału.
  • Oznacz ulubione chwile. Umieść wskaźnik myszy nad klipem wideo. Kliknij ikonę gwiazdy, aby wyświetlić ulubione chwile. W ten sposób można oznaczyć najlepsze chwile w klipie wideo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Oznaczanie ulubionych chwil.
  • Usuń filmy i zdjęcia. Kliknij, aby zaznaczyć zdjęcie lub film, a następnie kliknij ikonę usuwania, aby usunąć dany element z rozdziału.
  • Dodaj rozdział. Kliknij opcję Dodaj rozdział na pasku operacji, aby dodać rozdział do historii wideo.
  • Dodaj napisy. Kliknij opcję Dodaj napisy, aby otworzyć widok napisów i dodać lub edytować napisy w rozdziale. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Dodawanie napisów i narracji do przepływu pracy.
  • Dodaj narrację. Kliknij opcję Dodaj narrację, aby dodać lub edytować narrację w rozdziale. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Dodawanie napisów i narracji do przepływu pracy.
  • Nastrój rozdziału. Kliknij pozycję Nastrój rozdziału, aby określić nastrój danego rozdziału. Więcej informacji można uzyskać w sekcji Zmienianie ustawienia nastroju rozdziału.
  Widok szczegółów

 11. W widoku przeglądu można wykonywać różne operacje na rozdziałach, takie jak:

  • Ukryj rozdział. Kliknij tę opcję, aby ukryć rozdział filmu. Ukryć można tylko rozdziały z tytułem i informacjami o historii.
  • Edytuj rozdział. Kliknij tę opcję, aby edytować rozdział.
  • Usuń rozdział. Kliknij, aby usunąć rozdział z historii wideo.
  • Tytuł historii. Pozwala edytować tytuł historii wideo. Każdy rozdział ma tytuł, który można edytować.
  • Usuń filmy i zdjęcia. Kliknij ikonę usuwania, aby usunąć zdjęcie lub film z rozdziału.
  • Dodaj rozdział. Kliknij opcję Dodaj rozdział na pasku operacji, aby dodać rozdział do historii wideo.
  Widok przeglądu

 12. Kliknij pozycję Podgląd filmu, aby wyświetlić podgląd utworzonej historii wideo.

 13. Kliknij pozycję Opublikuj film, aby opublikować historię wideo. Wybierz jedną z opcji menu Publikuj i udostępniaj.

Dodawanie napisów i narracji do przepływu pracy

Rozdziały historii wideo można uzupełnić o napisy i narrację, aby poszerzyć kontekst oraz głębię przekazu nagrania. Aby dodać napisy lub narrację do rozdziału, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaznacz rozdział w widoku szczegółów.

  Uwaga:

  Nie można dodawać napisów ani narracji do rozdziałów z tytułem i informacjami o historii.

 2. Kliknij opcję Dodaj napisy lub Dodaj narrację na pasku operacji.

 3. Przenieś wskaźnik czasu bieżącego do klatki w klipie wideo, w której chcesz dodać lub edytować napisy.

  Dodawanie napisów

  Kliknij opcję Dodaj/Edytuj napisy, aby dodać lub edytować napisy.

 4. Można również kliknąć opcję Dodaj narrację w poprzednim kroku, aby dodać narrację. 

  Dodawanie narracji

  Kliknij przycisk Nagraj, aby rozpocząć nagrywanie.

Zmienianie ustawienia nastroju rozdziału

Klikając ikonę Ustawienia przy liście Nastrój rozdziału, można wybrać nastrój predefiniowany. W Widoku szczegółów zaznacz rozdział, a następnie wybierz jego nastrój z listy rozwijanej.

Wybieranie nastroju historii wideo

Kliknięcie opcji Ustawienia pozwala zmienić ścieżkę muzyczną i wygląd, a także edytować szybkość odtwarzania klipu wideo.

Uwaga: Niektóre fragmenty klipu będą już automatycznie oznaczone — zgodnie z nastrojem zdefiniowanym dla rozdziału. W razie potrzeby można je dostosować.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto