Podręcznik użytkownika Anuluj

Stosowanie efektów przy użyciu warstw dopasowań

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Program Adobe Premiere Elements pozwala zastosować dany efekt do wielu klipów na osi czasu przy użyciu warstwy dopasowania. Efekty zastosowane do warstwy dopasowania mają wpływ na wszystkie warstwy pod tą warstwą (zgodnie z kolejnością stosu).

Na jednej warstwie dopasowania można połączyć szereg efektów. Korzystając z wielu warstw dopasowań, można sterować dodatkowymi efektami.

Tworzenie warstwy dopasowania

Warstwę dopasowania można utworzyć w widoku przeglądu lub eksperta. Procedura różni się nieznacznie zależnie od widoku.

Tworzenie warstwy dopasowania w widoku przeglądu

Aby utworzyć warstwę dopasowania w widoku przeglądu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Efekty na pasku operacji.

 2. Kliknij efekt, aby go wybrać. Jest dostępnych wiele efektów służących do ulepszania klipów wideo. Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać efekt dostępny w kategorii Efekty wideo lub Wygląd filmowy.

 3. Przeciągnij efekt i upuść go w monitorze źródła, aby utworzyć warstwę dopasowania dla efektu. Aby zastosować efekt do całego filmu (wszystkich klipów wideo znajdujących się na osi czasu) kliknij przycisk Tak. Aby zastosować efekt do aktualnie zaznaczonego klipu, kliknij przycisk Nie.

 4. Warstwę dopasowania można edytować i ulepszać za pomocą panelu Korekcja/Użyte efekty.

 5. Kliknij opcję Korekcja w panelu dopasowań. W panelu dopasowań można kliknąć opcję Cały film, aby edytować warstwy dopasowań zastosowane do całego klipu.

  • Korekta inteligentna: Aby automatycznie poprawić materiał wideo, kliknij opcję Korekta inteligentna. Funkcja Korekta inteligentna analizuje i poprawia materiał wideo w celu zapewnienia lepszego wyglądu.
  • Automatyczny ton inteligentny: Kliknij opcję Cały film. Kliknij przycisk Zastosuj, aby automatycznie skorygować klip przy użyciu funkcji Automatyczny ton inteligentny.
  • Kolor/Oświetlenie/Inne efekty: Można dostosować te atrybuty warstwy dopasowania. Klikając opcję Kolor, można zmodyfikować jasność, jaskrawość, nasycenie i barwę. Kliknij dowolny efekt w kategorii Kolor > Barwa, aby sprawdzić dostępne typy barw.

  Po kliknięciu opcji Więcej, można za pomocą suwaków zwiększyć lub zmniejszyć intensywność poszczególnych atrybutów efektu.

 6. Klikając opcję Użyte efekty w panelu dopasowań, można wyświetlić zastosowane efekty. Kliknięcie efektu pozwala wyświetlić i edytować jego właściwości.

  Można na przykład kliknąć trójkąt obok opcji Ruch lub kliknąć opcję Ruch w celu rozwinięcia efektu. Suwaki pozwalają dopasować skalę, obrót i inne parametry.

Tworzenie warstwy dopasowania w widoku eksperta

Za pomocą różnych warstw dopasowań można łączyć efekty w widoku eksperta. Aby utworzyć warstwę dopasowania w widoku eksperta, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Efekty na pasku operacji.

 2. Kliknij efekt, aby go wybrać. Jest dostępnych wiele efektów służących do ulepszania klipów wideo. Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać efekty dostępne w poszczególnych kategoriach.

 3. Przeciągnij efekt i upuść go w monitorze źródła, aby utworzyć warstwę dopasowania dla efektu. Aby zastosować efekt do całego filmu (wszystkich klipów wideo znajdujących się na osi czasu) kliknij przycisk Tak. Aby zastosować efekt do aktualnie zaznaczonego klipu, kliknij przycisk Nie.

  Warstwa dopasowania jest widoczna jako warstwa na osi czasu.

 4. Ustawienia efektu można edytować w panelu dopasowań/użytych efektów.

 5. Kliknij opcję Korekcja w panelu dopasowań. W panelu dopasowań można kliknąć opcję Cały film, aby edytować warstwę dopasowania zastosowaną do całego klipu.

  • Korekta inteligentna: Aby automatycznie poprawić materiał wideo, kliknij opcję Korekta inteligentna. Funkcja Korekta inteligentna analizuje i poprawia materiał wideo w celu zapewnienia lepszego wyglądu.
  • Kolor/Oświetlenie/Inne efekty: Można dostosować te atrybuty warstwy dopasowania. Klikając opcję Kolor, można zmodyfikować jasność, jaskrawość, nasycenie i barwę. Kliknij dowolny efekt w kategorii Kolor > Barwa, aby sprawdzić dostępne typy barw.

  Po kliknięciu opcji Więcej można za pomocą suwaków zwiększyć lub zmniejszyć intensywność poszczególnych atrybutów efektu.

 6. Klikając opcję Użyte efekty w panelu dopasowań, można wyświetlić zastosowane efekty. Kliknij efekt, aby wyświetlić jego proporcje do edycji.

  Można na przykład kliknąć trójkąt obok opcji Ruch lub kliknąć opcję Ruch w celu rozwinięcia efektu. Suwaki pozwalają dopasować skalę, obrót i inne parametry.

  Uwaga:

  Można usunąć określony efekt z warstwy dopasowania. Aby to zrobić, kliknij opcję Użyte efekty i kliknij ikonę kosza. Efekt zostanie usunięty.

Zmienianie rozmiaru warstwy dopasowania

Czas trwania warstwy dopasowania można zmienić. Aby zmienić rozmiar warstwy dopasowania:

 1. Kliknij warstwę dopasowania w obszarze wyświetlania osi czasu.

 2. Przeciągnij punkt kotwiczenia na środku ekranu, aby zmienić położenie warstwy dopasowania, a następnie przeciągnij krawędź klipu, aby zmienić skalę warstwy.

Korzystanie z trybów mieszania

Można wybrać sposób mieszania lub nakładania klipu multimedialnego w programie Premiere Elements na ścieżkę na Osi czasu, gdy pozostałe klipy znajdują się na niższych ścieżkach.

 • Umieść klip na ścieżce osi czasu powyżej ścieżki drugiego klipu. Program Premiere Elements nałoży (zmiesza) klip z wyższej ścieżki na klip z niższej ścieżki.

 • Zaznacz klip z wyższej ścieżki i otwórz panel Zastosowane efekty.

 • W panelu sterowania efektami kliknij trójkąt opcji Krycie, aby wyświetlić dostępne ustawienia i skonfigurować krycie.

 • Przeciągnij wartość Krycie w prawo, aby ustawić krycie mniejsze niż 100%.

 • Kliknij trójkąt w menu Tryb mieszania.

 • Wybierz tryb mieszania z listy trybów.

  Tryb mieszania

  Dokumentacja trybów mieszania

  Szczegółowe informacje o pojęciach i algorytmach związanych z trybami mieszania zaimplementowanymi w szeregu aplikacji firmy Adobe można znaleźć w dokumentacji PDF w witrynie firmy Adobe.

  Menu Tryb mieszania jest podzielone na kategorie oznaczające podobne wyniki użycia poszczególnych trybów. Nazwy kategorii nie są wyświetlane w interfejsie. Kategorie są oddzielone liniami w menu.

  Normalne

  Zwykły, Rozpuszczanie. Kolor wynikowy piksela nie zależy od koloru piksela spodniego, chyba że krycie warstwy źródłowej jest mniejsze niż 100%. Tryb mieszania Rozpuszczanie czyni niektóre piksele warstwy źródłowej przezroczystymi.

  Odejmowanie

  Ciemniej, Mnożenie, Ściemnianie, Ściemnianie liniowe, Ciemniejszy kolor. Te tryby mieszania zazwyczaj powodują ściemnienie kolorów. Czasami odbywa się to podobnie do mieszania pigmentów różnych farb.

  Sumowanie

  Jaśniej, Raster, Rozjaśnianie, Rozjaśnianie liniowe (dodawanie), Jaśniejszy kolor. Te tryby mieszania zazwyczaj powodują rozjaśnianie kolorów. Czasami odbywa się to podobnie do łączenia różnych świateł.

  Złożone

  Nakładka, Łagodne światło, Ostre światło, Światło jaskrawe, Światło punktowe, Światło liniowe, Mieszanie twarde. Te tryby mieszania wykonują różne operacja na kolorach źródłowych i spodnich zależnie od tego, czy któryś z kolorów jest szary w stopniu mniejszym niż 50%.

  Różnice

  Różnica, Wykluczenie, Odejmowanie, Dzielenie. Te tryby mieszania tworzą kolory na podstawie różnic między wartościami koloru źródłowego a koloru spodniego.

  HSL

  Barwa, Nasycenie, Kolor, Jasność. Te tryby mieszania przenoszą co najmniej jeden składnik — barwę, nasycenie, jasność — z koloru spodniego do koloru wynikowego.

  Opisy trybów mieszania

  W poniższych opisach są stosowane następujące terminy:

  • Kolor źródłowy jest to kolor warstwy, do której jest stosowany tryb mieszania.

  • Kolor spodni jest to kolor złożonych warstw pod warstwą źródłową w panelu Oś czasu.

  • Kolor wynikowy jest to wyjście operacji mieszania — kolor kompozycji.

  Zwykły

  Kolorem wynikowym jest kolor źródłowy. W tym trybie kolor spodni jest ignorowany. Tryb zwykły jest trybem domyślnym.

  Rozpuszczanie

  Kolorem wynikowym każdego piksela jest albo kolor źródłowy, albo kolor spodni. Prawdopodobieństwo, że kolorem wynikowym będzie kolor źródłowy, zależy od krycia źródła. Jeśli krycie źródła wynosi 100%, kolorem wynikowym jest kolor źródłowy. Jeśli krycie źródła wynosi 0%, kolorem wynikowym jest kolor spodni.

  Ciemniej

  Wartością wynikową kanału koloru jest niższa (ciemniejsza) wartość kanału spośród kolorów źródłowego i spodniego.

  Mnożenie

  Dla każdego kanału kolorów wartość kanału koloru źródłowego jest mnożona przez wartość koloru kanału spodniego, a następnie dzielona przez maksymalną wartość dla piksela 8-, 16- lub 32-bitowego (zależnie od głębi kolorów projektu). Kolor wynikowy nigdy nie jest jaśniejszy niż oryginalny. Jeśli któryś z kolorów wejściowych jest czarny, kolor wynikowy jest czarny. Jeśli któryś z kolorów wejściowych jest biały, kolorem wynikowym jest drugi z kolorów wejściowych. Ten tryb mieszania symuluje rysowanie różnymi cienkopisami na papierze lub umieszczenie różnych żelów przed światłem. Podczas mieszania z kolorem innym niż czarny lub biały każda warstwa lub każde pociągnięcie farby w tym trybie mieszania skutkuje ciemniejszym kolorem.

  Ściemnianie

  Kolorem wynikowym jest kolor źródłowy ściemniony w celu odzwierciedlenia koloru warstwy spodniej przez zwiększenie kontrastu. Czysta biel na warstwie oryginalnej nie zmienia koloru spodniego.

  Ściemnianie liniowe

  Kolorem wynikowym jest kolor źródłowy ściemniony w celu odzwierciedlenia koloru spodniego. Czysta biel pozostaje bez zmian.

  Ciemniejszy kolor

  Każdy piksel wynikowy przyjmuje ciemniejszą z wartości kolorów źródłowego i spodniego. Tryb Ciemniejszy kolor działa podobnie do trybu Ciemniej, ale nie przetwarza oddzielnie poszczególnych kanałów kolorów.

  Rozjaśnianie liniowe (dodawanie)

  Każda wartość kanału koloru wynikowego jest sumą wartości kanałów kolorów źródłowego i spodniego. Kolor wynikowy jest jeszcze ciemniejszy niż dowolny z kolorów wejściowych.

  Jaśniej

  Wartością wynikową kanału koloru jest wyższa (jaśniejsza) wartość kolor spośród koloru źródłowego i spodniego.

  Raster

  Mnoży dopełnienia wartości kanałów, a następnie uzyskuje dopełnienie wyniku. Kolor wynikowy jest jeszcze ciemniejszy niż dowolny z kolorów wejściowych. Użycie trybu Raster działa podobnie do projekcji wielu slajdów fotograficznych jednocześnie na ten sam ekran.

  Rozjaśnianie

  Kolorem wynikowym jest kolor źródłowy rozjaśniony w celu odzwierciedlenia koloru warstwy spodniej przez zmniejszenie kontrastu. Jeśli kolor źródłowy jest całkowicie czarny, kolorem wynikowym jest kolor spodni.

  Rozjaśnianie liniowe (dodawanie)

  Kolorem wynikowym jest kolor źródłowy rozjaśniony w celu odzwierciedlenia koloru spodniego przez zwiększenie jasności. Jeśli kolor źródłowy jest całkowicie czarny, kolorem wynikowym jest kolor spodni.

  Jaśniejszy kolor

  Każdy piksel wynikowy przyjmuje jaśniejszą z wartości kolorów źródłowego i spodniego. Tryb Jaśniejszy kolor kolor działa podobnie do trybu Jaśniej, ale nie przetwarza oddzielnie poszczególnych kanałów kolorów.

  Nakładka

  Mnoży lub rastruje wartości kanałów kolorów wejściowych zależnie od tego, czy kolor spodni jest jaśniejszy niż 50% szarości. Wynik zachowuje obszary oświetlone i cienie z warstwy spodniej.

  Łagodne światło

  Ściemnia lub rozjaśnia wartości kanałów kolorów warstwy spodniej zależnie od koloru źródłowego. Wynik jest podobny do świecenia zmiękczonym reflektorem na warstwę spodnią. Dla każdej wartości kanału kolorów jeśli kolor źródłowy jest jaśniejszy niż 50% szarości, kolor wynikowy jest jaśniejszy niż kolor spodni, tak jak w przypadku rozjaśnienia. Jeśli kolor źródłowy jest ciemniejszy niż 50% szarości, kolor wynikowy jest ciemniejszy niż kolor spodni, tak jak w przypadku ściemnienia. Warstwa zawierająca czerń lub biel staje się wyraźnie ciemniejsza lub jaśniejsza, ale nie całkowicie czarna lub biała.

  Ostre światło

  Mnoży lub rastruje wartość kanału kolorów wejścia zależnie od oryginalnego koloru źródłowego. Wynik jest podobny do oświecenia warstwy ostrym reflektorem. Dla każdej wartości kanału kolorów jeśli kolor spodni jest jaśniejszy niż 50% szarości, warstwa jest rozjaśniana tak, jakby była rastrowana. Jeśli kolor spodni jest ciemniejszy niż 50% szarości, warstwa jest ściemniana tak, jakby była mnożona. Ten tryb pozwala uzyskać efekt cieni na warstwie.

  Światło jaskrawe

  Ściemnia lub rozjaśnia kolory przez zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu zależnie od koloru spodniego. Jeśli kolor spodni jest jaśniejszy niż 50% szarości, warstwa jest rozjaśniana przez zmniejszenie kontrastu. Jeśli kolor spodni jest ciemniejszy niż 50% szarości, warstwa jest ściemniana przez zwiększenie kontrastu.

  Światło liniowe

  Ściemnia lub rozjaśnia kolory przez zwiększenie lub zmniejszenie jasności zależnie od koloru spodniego. Jeśli kolor spodni jest jaśniejszy niż 50% szarości, warstwa jest rozjaśniana przez zwiększenie jasności. Jeśli kolor spodni jest ciemniejszy niż 50% szarości, warstwa jest ściemniana przez zmniejszenie jasności.

  Światło punktowe

  Zastępuje kolory zależnie od koloru spodniego. Jeśli kolor spodni jest jaśniejszy niż 50% szarości, piksele ciemniejsze niż kolor spodni są zastępowane, a pozostałe piksele pozostają bez zmian. Jeśli kolor spodni jest ciemniejszy niż 50% szarości, piksele jaśniejsze niż kolor spodni są zastępowane, a pozostałe piksele pozostają bez zmian.

  Mieszanie twarde

  Podwyższa kontrast warstwy spodniej widocznej pod maską na warstwie źródłowej. Obszar kontrastu jest definiowany przez rozmiar maski. Środek obszaru kontrastu jest definiowany przez odwróconą warstwę źródłową.

  Różnica

  Dla każdego kanału kolorów odejmuje ciemniejszą z wartości wejściowych od jaśniejszej. Obrazy z kolorem białym odwracają kolor tła. Obrazy z kolorem czarnym nie powodują zmian.

  Uwaga:

  Jeśli dwie warstwy zawierają taki sam element wizualny, który ma zostać wyrównany, umieść jedną warstwą nad drugą i ustaw tryb mieszania górnej warstwy na Różnica. Następnie można przesuwać jedną z warstw do momentu, gdy piksele elementu wizualnego do wyrównania będą w całości czarne. Oznacza to, że różnice między pikselami wynoszą zero, a elementy są dokładnie wyrównane.

  Wykluczenie

  Generuje wynik podobny do trybu Różnica, ale o niższym kontraście. Jeśli kolor źródłowy jest biały, kolorem wynikowym jest dopełnienie koloru spodniego. Jeśli kolor źródłowy jest czarny, kolorem wynikowym jest kolor spodni.

  Odejmij

  Odejmuje plik źródłowy od koloru spodniego. Jeśli kolor źródłowy jest czarny, kolorem wynikowym jest kolor spodni. W projektach 32-bitowych mogą powstawać ujemne wartości kolorów wynikowych.

  Dzielenie

  Dzieli kolor spodni przez kolor źródłowy. Jeśli kolor źródłowy jest biały, kolorem wynikowym jest kolor spodni. W projektach 32-bitowych mogą powstawać wartości kolorów wynikowych wyższe niż 1,0.

  Barwa

  Kolor wynikowy ma jasność i nasycenie koloru spodniego, a barwę koloru źródłowego.

  Nasycenie

  Kolor wynikowy ma jasność i barwę koloru spodniego, a nasycenie koloru źródłowego.

  Kolor

  Kolor wynikowy ma jasność koloru spodniego, a barwę i nasycenie koloru źródłowego. Ten tryb mieszania zachowuje poziomy szarości koloru spodniego. Jest on przydatny do kolorowania obrazów w skali szarości, a także do barwienia obrazów kolorowych.

  Jasność

  Kolor wynikowy ma barwę i nasycenie koloru spodniego, a jasność koloru źródłowego. Ten tryb jest odwrotnością trybu Kolor.

  Adobe

  Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

  Nowy użytkownik?

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online

  Adobe MAX

  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online

  Adobe MAX 2024

  Adobe MAX
  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online

  Adobe MAX

  The Creativity Conference

  14–16 października, plaża Miami Beach i online