Samouczek wideo

Informacje o efektach

Po zmontowaniu filmu (czyli po określeniu kolejności klipów, usunięciu i przycięciu klipów) można zwiększyć jego atrakcyjność poprzez zastosowanie efektów do klipów. Na przykład, efekt może zmodyfikować ekspozycję lub kolor materiału filmowego, spowodować modyfikacje dźwięku, zniekształcenia obrazów, a ponadto może nadać filmowi artystyczny charakter. We wszystkich efektach początkowo obowiązują ustawienia domyślne, dzięki czemu po zastosowaniu efektu natychmiast widoczny jest jego wpływ na materiał. Podczas stosowania efektu można zmienić te ustawienia, aby dostosować je do konkretnych potrzeb.

Za pomocą efektów można także obracać i animować klip, a także dostosowywać jego rozmiary i położenie w klatce. Program Premiere Elements zawiera także szereg efektów predefiniowanych, które umożliwiają szybkie modyfikowanie materiału filmowego. Większość efektów ma właściwości, które można korygować. Jednak niektóre efekty, na przykład funkcja Czarno-białe, nie oferują możliwości korekty.

Podczas stosowania motywów i tworzenia filmów błyskawicznych program Adobe Premiere Elements automatycznie stosuje efekty do klipów.

Efekty standardowe i efekty stałe

Efekty standardowe są dostępne w panelu Efekty. Można je dowolnie wybierać i łączyć, a następnie zastosować do każdego pliku multimedialnego na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta. Te efekty mają następujący wpływ na materiały: Mogą wzbogacać obrazy lub dźwięki poprzez dodawanie specjalnych cech. Mogą też eliminować problemy, na przykład związane z niskim natężeniem światła w klipach wideo lub syczeniem w klipach dźwiękowych.

Efekty stałe są stosowane automatycznie do każdego klipu dostępnego w osi czasu widoku przeglądu lub eksperta. Nie można ich usuwać ani zmieniać ich kolejności. Efekt stały nie wpływa na klip, dopóki nie nastąpi zmiana właściwości tego efektu. Poniżej przedstawiono efekty stałe:

Ruch

Umożliwia ustawianie, skalowanie, zakotwiczanie i obracanie klipów wideo, a także usuwanie migotania z klipów.

Krycie

Umożliwia tworzenie efektów zanikania i rozpuszczania w efektach specjalnych i przejściach.

Głośność

Umożliwia sterowanie głośnością klipów audio.

Balans

Umożliwia dostosowywanie balansu w klipach audio.

Uwaga: Balans nie jest dostępny w projektach z dźwiękiem w konfiguracji kanałów 5.1.

Efekty tworzone przez inne firmy

W programie Premiere Elements można korzystać z dziesiątek efektów. Są też obsługiwane efekty z innych źródeł. Efekty można kupować (w postaci wtyczek) w sklepie Adobe Store (w witrynie Adobe) oraz od innych firm.

Uwaga:

Jeśli projekt zawiera efekty, które nie są zawarte w programie Premiere Elements, a wymagane jest uruchomienie tego projektu w programie Premiere Elements na innym komputerze, na tym komputerze należy zainstalować te same efekty. Podczas otwierania projektu, który zawiera odniesienia do brakujących efektów, program Premiere Elements usuwa takie efekty z projektu.

Efekty VST (Virtual Studio Technology) umożliwiają dodawanie interesujących cech do klipów dźwiękowych. Efekty VST innych firm można stosować i edytować w programie tak samo, jak standardowe efekty audio i wideo. Program Premiere Elements wykrywa wszystkie zainstalowane zgodne wtyczki VST i dodaje je do panelu Efekty.

Niektóre zewnętrzne efekty VST oferują własny interfejs do sterowania. Rozmieszczenie elementów sterujących i sposób przetwarzania dźwięku są określane przez twórcę wtyczki. Program Premiere Elements wyświetla elementy sterujące i rezultaty stosowania efektu.

  1. W celu stosowania efektów innych firm należy skopiować wtyczkę efektu do folderu Premiere Elements/Plug‑ins/[lokalizacja], a następnie ponownie uruchomić program.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online