Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawowe informacje o efektach

 1. Adobe Premiere Elements User Guide
 2. Introduction to Adobe Premiere Elements
  1. What's new in Premiere Elements
  2. System requirements | Adobe Premiere Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Use pan and zoom to create video-like effect
  6. GPU accelerated rendering
 3. Workspace and workflow
  1. Get to know the Home screen
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Workspace basics
  4. Preferences
  5. Tools
  6. Keyboard shortcuts
  7. Audio View
  8. Undoing changes
  9. Customizing shortcuts
  10. Working with scratch disks
 4. Working with projects
  1. Creating a project
  2. Adjust project settings and presets
  3. Save and back up projects
  4. Previewing movies
  5. Creating video collage
  6. Creating Highlight Reel
  7. Create a video story
  8. Creating Instant Movies
  9. Viewing clip properties
  10. Viewing a project's files
  11. Archiving projects
  12. GPU accelerated rendering
 5. Importing and adding media
  1. Add media
  2. Guidelines for adding files
  3. Set duration for imported still images
  4. 5.1 audio import
  5. Working with offline files
  6. Sharing files between Adobe Premiere Elements and Adobe Photoshop Elements
  7. Creating specialty clips
  8. Work with aspect ratios and field options
 6. Arranging clips
  1. Arrange clips in the Expert view timeline
  2. Group, link, and disable clips
  3. Arranging clips in the Quick view timeline
  4. Working with clip and timeline markers
 7. Editing clips
  1. Reduce noise
  2. Select object
  3. Candid Moments
  4. Color Match
  5. Smart Trim
  6. Change clip speed and duration
  7. Split clips
  8. Freeze and hold frames
  9. Adjusting Brightness, Contrast, and Color - Guided Edit
  10. Stabilize video footage with Shake Stabilizer
  11. Replace footage
  12. Working with source clips
  13. Trimming Unwanted Frames - Guided Edit
  14. Trim clips
  15. Editing frames with Auto Smart Tone
  16. Artistic effects
 8. Applying transitions
  1. Applying transitions to clips
  2. Transition basics
  3. Adjusting transitions
  4. Adding Transitions between video clips - Guided Edit
  5. Create special transitions
  6. Create a Luma Fade Transition effect - Guided Edit
 9. Special effects basics
  1. Effects reference
  2. Applying and removing effects
  3. Create a black and white video with a color pop - Guided Edit
  4. Time remapping - Guided edit
  5. Effects basics
  6. Working with effect presets
  7. Finding and organizing effects
  8. Editing frames with Auto Smart Tone
  9. Fill Frame - Guided edit
  10. Create a time-lapse - Guided edit
  11. Best practices to create a time-lapse video
 10. Applying special effects
  1. Use pan and zoom to create video-like effect
  2. Transparency and superimposing
  3. Reposition, scale, or rotate clips with the Motion effect
  4. Apply an Effects Mask to your video
  5. Adjust temperature and tint
  6. Create a Glass Pane effect - Guided Edit
  7. Create a picture-in-picture overlay
  8. Applying effects using Adjustment layers
  9. Adding Title to your movie
  10. Removing haze
  11. Creating a Picture in Picture - Guided Edit
  12. Create a Vignetting effect
  13. Add a Split Tone Effect
  14. Add FilmLooks effects
  15. Add an HSL Tuner effect
  16. Fill Frame - Guided edit
  17. Create a time-lapse - Guided edit
  18. Animated Sky - Guided edit
  19. Select object
  20. Animated Mattes - Guided Edit
  21. Double exposure- Guided Edit
 11. Special audio effects
  1. Mix audio and adjust volume with Adobe Premiere Elements
  2. Audio effects
  3. Adding sound effects to a video
  4. Adding music to video clips
  5. Create narrations
  6. Using soundtracks
  7. Music Remix
  8. Adding Narration to your movie - Guided Edit
  9. Adding Scores to your movie - Guided edit
 12. Movie titles
  1. Creating titles
  2. Adding shapes and images to titles
  3. Adding color and shadows to titles
  4. Editing and formatting text
  5. Motion Titles
  6. Exporting and importing titles
  7. Arranging objects in titles
  8. Designing titles for TV
  9. Applying styles to text and graphics
  10. Adding a video in the title
 13. Disc menus
  1. Creating disc menus
  2. Working with menu markers
  3. Types of discs and menu options
  4. Previewing menus
 14. Sharing and exporting your movies
  1. Export and share your videos
  2. Sharing for PC playback
  3. Compression and data-rate basics
  4. Common settings for sharing

Samouczek wideo

Informacje o efektach

Po zmontowaniu filmu (czyli po określeniu kolejności klipów, usunięciu i przycięciu klipów) można zwiększyć jego atrakcyjność poprzez zastosowanie efektów do klipów. Na przykład, efekt może zmodyfikować ekspozycję lub kolor materiału filmowego, spowodować modyfikacje dźwięku, zniekształcenia obrazów, a ponadto może nadać filmowi artystyczny charakter. We wszystkich efektach początkowo obowiązują ustawienia domyślne, dzięki czemu po zastosowaniu efektu natychmiast widoczny jest jego wpływ na materiał. Podczas stosowania efektu można zmienić te ustawienia, aby dostosować je do konkretnych potrzeb.

Za pomocą efektów można także obracać i animować klip, a także dostosowywać jego rozmiary i położenie w klatce. Program Premiere Elements zawiera także szereg efektów predefiniowanych, które umożliwiają szybkie modyfikowanie materiału filmowego. Większość efektów ma właściwości, które można korygować. Jednak niektóre efekty, na przykład funkcja Czarno-białe, nie oferują możliwości korekty.

Podczas stosowania motywów i tworzenia filmów błyskawicznych program Adobe Premiere Elements automatycznie stosuje efekty do klipów.

Efekty standardowe i efekty stałe

Efekty standardowe są dostępne w panelu Efekty. Można je dowolnie wybierać i łączyć, a następnie zastosować do każdego pliku multimedialnego na osi czasu widoku przeglądu lub eksperta. Te efekty mają następujący wpływ na materiały: Mogą wzbogacać obrazy lub dźwięki poprzez dodawanie specjalnych cech. Mogą też eliminować problemy, na przykład związane z niskim natężeniem światła w klipach wideo lub syczeniem w klipach dźwiękowych.

Efekty stałe są stosowane automatycznie do każdego klipu dostępnego w osi czasu widoku przeglądu lub eksperta. Nie można ich usuwać ani zmieniać ich kolejności. Efekt stały nie wpływa na klip, dopóki nie nastąpi zmiana właściwości tego efektu. Poniżej przedstawiono efekty stałe:

Ruch

Umożliwia ustawianie, skalowanie, zakotwiczanie i obracanie klipów wideo, a także usuwanie migotania z klipów.

Krycie

Umożliwia tworzenie efektów zanikania i rozpuszczania w efektach specjalnych i przejściach.

Głośność

Umożliwia sterowanie głośnością klipów audio.

Balans

Umożliwia dostosowywanie balansu w klipach audio.

Uwaga: Balans nie jest dostępny w projektach z dźwiękiem w konfiguracji kanałów 5.1.

Efekty tworzone przez inne firmy

W programie Premiere Elements można korzystać z dziesiątek efektów. Są też obsługiwane efekty z innych źródeł. Efekty można kupować (w postaci wtyczek) w sklepie Adobe Store (w witrynie Adobe) oraz od innych firm.

Uwaga:

Jeśli projekt zawiera efekty, które nie są zawarte w programie Premiere Elements, a wymagane jest uruchomienie tego projektu w programie Premiere Elements na innym komputerze, na tym komputerze należy zainstalować te same efekty. Podczas otwierania projektu, który zawiera odniesienia do brakujących efektów, program Premiere Elements usuwa takie efekty z projektu.

Efekty VST (Virtual Studio Technology) umożliwiają dodawanie interesujących cech do klipów dźwiękowych. Efekty VST innych firm można stosować i edytować w programie tak samo, jak standardowe efekty audio i wideo. Program Premiere Elements wykrywa wszystkie zainstalowane zgodne wtyczki VST i dodaje je do panelu Efekty.

Niektóre zewnętrzne efekty VST oferują własny interfejs do sterowania. Rozmieszczenie elementów sterujących i sposób przetwarzania dźwięku są określane przez twórcę wtyczki. Program Premiere Elements wyświetla elementy sterujące i rezultaty stosowania efektu.

 1. W celu stosowania efektów innych firm należy skopiować wtyczkę efektu do folderu Premiere Elements/Plug‑ins/[lokalizacja], a następnie ponownie uruchomić program.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online